อำเภอกระแสสินธุ์

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

กระแสสินธุ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่อันดับ 15 ของจังหวัด และมีประชากรน้อยที่สุดในจังหวัด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอระโนด ที่มาของชื่อ "กระแสสินธุ์" ได้นำเอาพยัญชนะตัวต้นของชื่อทั้ง 3 ตำบล ในเขตการปกครอง ได้แก่ ก - มาจากตำบลเกาะใหญ่ ร - มาจากตำบลโรง และ - ส มาจากตำบลเชิงแส แล้วนำมาประกอบกันถือปรัชญาแห่งความสามัคคีธรรม หรือเป็นมงคลนามสืบไป รวมกันเข้าแล้วมีความหมายรวมว่า กระแสน้ำ เมืองที่สมบูรณ์ด้วยน้ำโดยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ[1]

อำเภอกระแสสินธุ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Krasae Sin
คำขวัญ: 
หลวงพ่อเดิมคู่บ้าน ดอกบัวบานทั่วถิ่น ธารารินทั่วเมือง สมเด็จเจ้าลือเลื่อง เมืองสะตอพันธุ์ดี
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอกระแสสินธุ์
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอกระแสสินธุ์
พิกัด: 7°37′6″N 100°19′42″E / 7.61833°N 100.32833°E / 7.61833; 100.32833
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด96.4 ตร.กม. (37.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด14,934 คน
 • ความหนาแน่น154.92 คน/ตร.กม. (401.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90270
รหัสภูมิศาสตร์9008
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ถนนเจดีย์งาม-เกาะใหญ่ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

   กระแสสินธุ์ เป็น 1 ใน 16 อำเภอของสงขลา เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอระโนด แต่เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2519 ได้มีคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และคณะครูอาจารย์ในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ ตำบลเชิงแส และตำบลโรง ได้ประชุมตกลงกันเสนอให้ทางการแยกการปกครองของทั้ง 3 ตำบล ออกจากอำเภอระโนด อันเนื่องจากการคมนาคมระหว่าง 3 ตำบลกับอำเภอระโนดเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 กรมการปกครองได้แยกเขตการปกครองของ 3 ตำบล ออกมาเป็นกิ่งอำเภอกระแสสินธุ์[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน และการประชุมมีมติให้ใช้ชื่อกิ่งอำเภอว่า “กระแสสินธุ์” โดยได้นำชื่อตำบลของตำบลตำบลเกาะใหญ่ ตำบลเชิงแส และตำบลโรง มารวมกัน “กระแสสินธุ์” ซึ่งมีความหมายว่า "กระแสน้ำ" หรือ "เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำ" (คำว่า “กระแสสินธุ์” เกิดจากที่ประชุมสงฆ์และชาวบ้านซึ่งประชุมกัน ณ วัดเชิงแสใต้ โดยมีพระครูปิยะสิกขาการ (พร้อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวป้อมใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นประธานพร้อมใจกันตั้งขึ้น โดยการนำเอาตัวอักษรของแต่ละตำบลมารวมกัน คือ ก (เกาะใหญ่) ส (เชิงแส) และ ร (โรง) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมและให้ตั้งเป็นชื่อมงคลนามของอำเภอจนถึงปัจจุบัน

โดยในชั้นแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยมีนายอภิชน คงพันธุ์ เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอกระแสสินธุ์คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโดยได้ตกลงสร้างในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะใหญ่ ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 93 ไร่ เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทำการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2524 ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าท้องที่กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ มีประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีความเจริญมากขึ้นเห็นสมควรให้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด ขึ้นเป็น อำเภอกระแสสินธุ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ปีเดียวกัน[3] และได้กระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2538 โดยมีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลโรง แยกออกจากตำบลเชิงแส[4]
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2517 จัดตั้งสภาตำบลเชิงแส[5]
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521 แยกพื้นที่ตำบลเชิงแส ตำบลเกาะใหญ่ และตำบลโรง จากอำเภอระโนด มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์[2] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอระโนด
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์[6]
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ยกฐานะกิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด เป็น อำเภอกระแสสินธุ์[3]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 ตั้งตำบลกระแสสินธุ์ แยกออกจากตำบลเกาะใหญ่[7]
 • วันที่ 30 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภาตำบลเกาะใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่[8]
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2539 ยกฐานะจากสภาตำบลโรง และสภาตำบลเชิงแส เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส ตามลำดับ[9]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2542 ยกฐานะจากสภาตำบลกระแสสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์[10]
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์[11]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2552 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลเชิงแส[12]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอกระแสสินธุ์ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอกระแสสินธุ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน

1. เกาะใหญ่ (Ko Yai) 9 หมู่บ้าน
2. โรง (Rong) 5 หมู่บ้าน
3. เชิงแส (Choeng Sae) 4 หมู่บ้าน
4. กระแสสินธุ์ (Krasae Sin) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอกระแสสินธุ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระแสสินธุ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชิงแส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชิงแสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. ประวัติอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอกระแสสินธุ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (21 ง): 519. February 21, 1978. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-19. สืบค้นเมื่อ 2020-08-07.
 3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเปือยน้อย อำเภอภูผาม่าน อำเภอราชสาส์น อำเภอเกาะสีชัง อำเภอไชยปราการ อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอพลับพลาชัย อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอไม้แก่น อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอท่าแพ อำเภอชัยบุรี และอำเภอศรีวิไล พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (21 ก): 32–34. June 3, 1994. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2020-08-07.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2020-08-07.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (87 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-45. May 22, 1974.
 6. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเทศปทุม สระโบสถ์ ทับกวาง ท่าลาน มาบข่า พลิ้ว บางกะจะ ปะคำ บัวเชต บึงบูรพ์ ห้วยขยุง วังน้ำเขียว โนนศรีสวัสดิ์ บ้านฝาง เขาสวนกวาง โนนหัน ไชยวาน ทุ่งฝน บ้านโคก ผาเลือด แม่วะ สันป่ายาง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จันจว้า โพธิ์ประทับช้าง พบพระ ทับกฤช จันเสน เมืองเก่า วังตะกู เลาขวัญ หนองปรือ หลักห้า อ่าวน้อย หนองหญ้าไซ บางม่วง บางจาก เสาเภา ศรีสาคร ทุ่งยาว ลำภูรา กระแสสินธุ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (190 ง): 3988–3991. November 17, 1981.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (91 ง): 18–23. November 14, 1995.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. January 30, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-09-11.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 52 ง): 1–365. December 24, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-09-11.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (ตอนพิเศษ 82 ง): 3–38. October 15, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-09-11.
 11. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล กระแสสินธุ์ เป็น เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์". February 1, 2008. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
 12. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล เชิงแส เป็น เทศบาลตำบลเชิงแส". October 27, 2009. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)