อำเภอบางแก้ว

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับอำเภอในจังหวัดพัทลุง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บางแก้ว (แก้ความกำกวม)

บางแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

อำเภอบางแก้ว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bang Kaeo
คำขวัญ: 
ดินแดนศิลปวัฒนธรรม แหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เมืองงามธรรมชาติบริสุทธิ์
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอบางแก้ว
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอบางแก้ว
พิกัด: 7°25′48″N 100°10′42″E / 7.43000°N 100.17833°E / 7.43000; 100.17833
ประเทศ ไทย
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด113.45 ตร.กม. (43.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด26,467 คน
 • ความหนาแน่น233.29 คน/ตร.กม. (604.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 93140, 93160 (เฉพาะหมู่ที่ 4, 7-8, 10, 13 ตำบลโคกสัก)
รหัสภูมิศาสตร์9309
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางแก้ว มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

พื้นที่ของอำเภอบางแก้วเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง[1][2] ก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาขึ้นการปกครองกับอำเภอเขาไชยสน ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขอ และตำบลโคกสัก ออกจากการปกครองของอำเภอเขาชัยสน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางแก้ว[3] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบางแก้ว[4] จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางแก้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่ามะเดื่อ (Tha Maduea) 7 หมู่บ้าน
2. นาปะขอ (Na Pakho) 14 หมู่บ้าน
3. โคกสัก (Khok Sak) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอและกิ่งอำเภอ จังหวัดพัทลุง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 2379–2380. November 6, 1939.
  2. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแพร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (16 ก): 147–150. February 21, 1956.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางแก้ว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (25 ง): 1354. February 13, 1990.
  4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (32 ก): 1–3. August 8, 1995.