วัดพระเจดีย์งาม

วัดพระเจดีย์งาม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีที่ดินที่ตั้งวัด 62 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา เป็นพื้นที่ราบมีที่สวนและนาล้อมรอบ

วัดพระเจดีย์งาม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพระเจดีย์งาม, วัดเจดีย์งาม, วัดพระไจดีงาม
ที่ตั้งตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดพระเจดีย์งาม หรือ วัดเจดีย์งาม ชื่อของวัดเติมคำว่า "พระ" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สันนิษฐานว่าวัดน่าจะสร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 ร่วมสมัยกับอาณาจักรศรีวิชัย บ้างระบุว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1210 ในสมัยอยุธยาตามที่ปรากฏในแผนที่ภาพกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุง เรียกวัดนี้ว่า วัดพระไจดีงาม ขึ้นกับวัดเขียนบางแก้วเมืองพัทลุง จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าวัดมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ องค์เจดีย์น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบทรงลังกา

วัดพระเจดีย์งามทางราชการยังได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 เป็นการขึ้นทะเบียนคลุมเขตวัดทั้งหมด แต่ภายหลังได้ลดอาณาเขตเหลือเฉพาะบริเวณโบราณสถาน[1]

อาคารเสนาสนะ แก้

ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักรบันทึกสิ่งสำคัญภายในวัดไว้ว่ามีเจดีย์ 1 องค์ มีพระพุทธรูปก่อล้อมรอบเจดีย์ เจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนสูงแต่พื้นดินตลอดยาวประมาณ 18 วา ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 7 วา และวิหารพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์พระมหาธาตุ ฐานเดิมก่อด้วยอิฐดินเผาและ อิฐ ปะการังตามหนังสือกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุง สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถระบุว่า พระมหาเถระได้สร้างวิหารขึ้น ภายในวิหารพระโพธิสัตว์ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกกันว่า พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย[2]

วัดยังมีอุโบสถมหาอุด ไม่ทราบว่าสร้างสมัยใด ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อพระใหม่ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2471 หอไตรกลางน้ำสร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 กุฏิโบราณสร้างเมื่อ พ.ศ. 2442 หลังคาทรงปั้นหยา กุฏิโบราณอีกหลังสร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 และมีกุฏิถือปูนสร้างเมื่อ พ.ศ. 2517[3] หอฉันภายในมีธรรมาสน์และธรรมจักรจำลองสลักหินสมัยพระเจ้าอโศก[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเจดีย์งาม (Wat Chedingam)". ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
  2. ชัยวุฒิ พิยะกุล, วัดเจดีย์งาม, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 1731.
  3. "บันทึกประเทศไทย ฉบับที่ 107 - จังหวัดสงขลา". p. 181.
  4. "วัดเจดีย์งาม". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-09. สืบค้นเมื่อ 2021-09-09.