เปิดเมนูหลัก

อำเภอเขาพนม

อำเภอในจังหวัดกระบี่ ประเทศไทย

อำเภอเขาพนม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่

อำเภอเขาพนม
แผนที่จังหวัดกระบี่ เน้นอำเภอเขาพนม
ต้นน้ำชุมทาง แผ่นดินกลาง
สามจังหวัด พระราชดำริอ่าง
บางกำปรัด เรืองประวัติเจ้าแม่
มหัศจรรย์แท้ถํ้าวิมานเมฆ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเขาพนม
อักษรโรมันAmphoe Khao Phanom
จังหวัดกระบี่
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่853.72 ตร.กม.
ประชากร55,328 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น64.80 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์8102
รหัสไปรษณีย์81140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเขาพนม หมู่ที่ 7 ถนนเหนือคลอง-ควนสว่าง ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
พิกัด8°15′53″N 99°2′57″E / 8.26472°N 99.04917°E / 8.26472; 99.04917
โทรศัพท์0 7568 9455
โทรสาร0 7568 9178
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเขาพนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเขาพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขาพนม (Khao Phanom) 10 หมู่บ้าน
2. เขาดิน (Khao Din) 9 หมู่บ้าน
3. สินปุน (Sin Pun) 10 หมู่บ้าน
4. พรุเตียว (Phru Tiao) 10 หมู่บ้าน
5. หน้าเขา (Na Khao) 8 หมู่บ้าน
6. โคกหาร (Khok Han) 7 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเขาพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเขาพนม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาพนม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพนม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาพนม)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินปุนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุเตียวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าเขาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหารทั้งตำบล

อุทยานแห่งชาติทางบกแก้ไข

งานประจำปีแก้ไข

  • งานบวงสรวงเจ้าแม่เขาพนม