อำเภอพระแสง

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อำเภอพระแสง ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน

อำเภอพระแสง
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอพระแสง
คำขวัญ: แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง
งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี
ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°34′6″N 99°14′54″E / 8.56833°N 99.24833°E / 8.56833; 99.24833
อักษรไทยอำเภอพระแสง
อักษรโรมันAmphoe Phrasaeng
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด950.0 ตร.กม. (366.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด69,752 คน
 • ความหนาแน่น73.42 คน/ตร.กม. (190.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์84210
รหัสภูมิศาสตร์8416
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอพระแสง เลขที่ 132
หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอพระแสง ถูกจัดตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2439 (ร.ศ.114) หรือประมาณ 111  ปีที่ผ่านมา ขึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช ครั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2449 (ร.ศ.124) ทางราชการได้โอนอำเภอพระแสง มาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อนที่ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 อำเภอพระแสงที่มีการยุบตำบล และโอนบางท้องที่ตำบลไปขึ้นการปกครองกับท้องที่อำเภออื่น ก็ได้ถูกยุบลงเป็น กิ่งอำเภอพระแสง มีเขตการปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสองแพรก ตำบลสินปุน และตำบลอิปัน ให้ขึ้นกับอำเภอบ้านนาสาร สาเหตุที่ยุบลงเป็นกิ่งอำเภอเนื่องจากมีเขตการปกครองเพียง 3 ตำบล และพลเมืองมีไม่มาก[1]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร ขึ้นเป็น อำเภอพระแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[2]

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2481 ยุบอำเภอพระแสง ลงเป็น กิ่งอำเภอพระแสง[1] ขึ้นกับอำเภอบ้านนาสาร และให้มีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล คือ ตำบลอิปัน ตำบลสองแพรก และตำบลสินปุน
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลย่านดินแดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลอิปัน[3]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร เป็น อำเภอพระแสง[2]
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2508 ตั้งตำบลบางสวรรค์ แยกออกจากตำบลอิปัน[4]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2517 ตั้งตำบลไทรขึง แยกออกจากตำบลอิปัน ตำบลสองแพรก และตำบลบางสวรรค์[5]
 • วันที่ 12 กันยายน 2521 ตั้งตำบลชัยบุรี แยกออกจากตำบลสองแพรก[6]
 • วันที่ 17 มีนาคม 2524 แยกพื้นที่ตำบลสองแพรก และตำบลชัยบุรี อำเภอพระแสง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอชัยบุรี[7] ขึ้นกับอำเภอพระแสง
 • วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลไทรโสภา แยกออกจากตำบลไทรขึง[8]
 • วันที่ 14 กันยายน 2525 ตั้งตำบลสินเจริญ แยกออกจากตำบลสินปุน[9]
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลสาคู แยกออกจากตำบลอิปัน[10]
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2532 จัดตั้งสุขาภิบาลบางสวรรค์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางสวรรค์[11]
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2533 ตั้งตำบลคลองน้อย แยกออกจากตำบลสองแพรก ตั้งตำบลไทรทอง แยกออกจากตำบลชัยบุรี[12]
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ยกฐานะกิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง เป็น อำเภอชัยบุรี[13]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลย่านดินแดง และสุขาภิบาลบางสวรรค์ เป็นเทศบาลตำบลย่านดินแดง และเทศบาลตำบลบางสวรรค์[14] ด้วยผลของกฎหมาย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพระแสงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพระแสงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อิปัน (Ipan) 12 หมู่บ้าน
2. สินปุน (Sin Pun) 10 หมู่บ้าน
3. บางสวรรค์ (Bang Sawan) 14 หมู่บ้าน
4. ไทรขึง (Sai Khueng) 13 หมู่บ้าน
5. สินเจริญ (Sin Charoen) 10 หมู่บ้าน
6. ไทรโสภา (Sai Sopha) 8 หมู่บ้าน
7. สาคู (Sakhu) 7 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพระแสงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลย่านดินแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน
 • เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-4 ตำบลบางสวรรค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิปัน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลย่านดินแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินปุนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสวรรค์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรขึงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรโสภาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาคูทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ทางถนนแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอท่าฉางเป็นอำเภอและยุบอำเภอพระแสงลงเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 1321–1322. 1 สิงหาคม 2481.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ.๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. 22 กรกฎาคม 2501.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลย่านดินแดง กิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (99 ง): (ฉบับพิเศษ) 85-86. 28 พฤศจิกายน 2499.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (14 ง): 287–289. 9 กุมภาพันธ์ 2508.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (100 ง): 2577–2580. 11 มิถุนายน 2517.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (95 ง): 2960–2962. 12 กันยายน 2521.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอชัยบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (42 ง): 754. 17 มีนาคม 2524.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (45 ง): 1050–1052. 30 มีนาคม 2525.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (130 ง): 3663–3665. 14 กันยายน 2525.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (219 ง): (ฉบับพิเศษ) 95-99. 12 ธันวาคม 2529.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (110 ง): 4976–4978. 13 กรกฎาคม 2532.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (200 ง): 8172–8179. 4 ตุลาคม 2533.
 13. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเปือยน้อย อำเภอภูผาม่าน อำเภอราชสาส์น อำเภอเกาะสีชัง อำเภอไชยปราการ อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอพลับพลาชัย อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอไม้แก่น อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอท่าแพ อำเภอชัยบุรี และอำเภอศรีวิไล พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (21 ก): 32–34. 3 มิถุนายน 2537.
 14. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.