อำเภอพระแสง

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

พระแสง เป็นอำเภอตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน

อำเภอพระแสง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phrasaeng
คำขวัญ: 
แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง
งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี
ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอพระแสง
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอพระแสง
พิกัด: 8°34′6″N 99°14′54″E / 8.56833°N 99.24833°E / 8.56833; 99.24833
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด950.0 ตร.กม. (366.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด69,261 คน
 • ความหนาแน่น72.91 คน/ตร.กม. (188.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84210
รหัสภูมิศาสตร์8416
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพระแสง เลขที่ 132
หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

อำเภอพระแสง ถูกจัดตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2439 (ร.ศ.114) หรือประมาณ 111  ปีที่ผ่านมา ขึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช ครั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2449 (ร.ศ.124) ทางราชการได้โอนอำเภอพระแสง มาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อนที่ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 อำเภอพระแสงที่มีการยุบตำบล และโอนบางท้องที่ตำบลไปขึ้นการปกครองกับท้องที่อำเภออื่น ก็ได้ถูกยุบลงเป็น กิ่งอำเภอพระแสง มีเขตการปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสองแพรก ตำบลสินปุน และตำบลอิปัน ให้ขึ้นกับอำเภอบ้านนาสาร สาเหตุที่ยุบลงเป็นกิ่งอำเภอเนื่องจากมีเขตการปกครองเพียง 3 ตำบล และพลเมืองมีไม่มาก[1]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร ขึ้นเป็น อำเภอพระแสง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[2]

 • วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดกระบี่ (1,2,3)[3]
  • (1) โอนพื้นที่ตำบลญวนสาว อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปขึ้นกับอำเภอปากน้ำ (อำเภอเมืองกระบี่) จังหวัดกระบี่ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม อีกทั้งบางส่วนของตำบลเขาดิน ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนออกเป็นตำบลหน้าเขา (บางส่วน) และตำบลพรุเตียว (บางส่วน) อำเภอเขาพนม)
  • (2) โอนพื้นที่ตำบลเขาเขน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปขึ้นกับอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • (3) โอนพื้นที่หมู่ 5,6,7,8,9,10,11 (ในขณะนั้น) ของตำบลปลายพระยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปขึ้นกับอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2481 ยุบอำเภอพระแสง ลงเป็น กิ่งอำเภอพระแสง[1] ขึ้นกับอำเภอบ้านนาสาร และให้มีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล คือ ตำบลอิปัน ตำบลสองแพรก และตำบลสินปุน
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลย่านดินแดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลอิปัน[4]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร เป็น อำเภอพระแสง[2]
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2508 ตั้งตำบลบางสวรรค์ แยกออกจากตำบลอิปัน[5]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2515 โอนพื้นที่หมู่ 1 บ้านไสขรบ (ในขณะนั้น) ของตำบลพ่วงพรมคร กิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร มาขึ้นกับตำบลอิปัน อำเภอพระแสง[6]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2517 ตั้งตำบลไทรขึง แยกออกจากตำบลอิปัน ตำบลสองแพรก และตำบลบางสวรรค์[7]
 • วันที่ 12 กันยายน 2521 ตั้งตำบลชัยบุรี แยกออกจากตำบลสองแพรก[8]
 • วันที่ 17 มีนาคม 2524 แยกพื้นที่ตำบลสองแพรก และตำบลชัยบุรี อำเภอพระแสง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอชัยบุรี[9] ขึ้นกับอำเภอพระแสง
 • วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลไทรโสภา แยกออกจากตำบลไทรขึง[10]
 • วันที่ 14 กันยายน 2525 ตั้งตำบลสินเจริญ แยกออกจากตำบลสินปุน[11]
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลสาคู แยกออกจากตำบลอิปัน[12]
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2532 จัดตั้งสุขาภิบาลบางสวรรค์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางสวรรค์[13]
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2533 ตั้งตำบลคลองน้อย แยกออกจากตำบลสองแพรก ตั้งตำบลไทรทอง แยกออกจากตำบลชัยบุรี[14]
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ยกฐานะกิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง เป็น อำเภอชัยบุรี[15]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลย่านดินแดง และสุขาภิบาลบางสวรรค์ เป็นเทศบาลตำบลย่านดินแดง และเทศบาลตำบลบางสวรรค์[16] ด้วยผลของกฎหมาย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอพระแสงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอพระแสงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อิปัน (Ipan) 12 หมู่บ้าน
2. สินปุน (Sin Pun) 10 หมู่บ้าน
3. บางสวรรค์ (Bang Sawan) 14 หมู่บ้าน
4. ไทรขึง (Sai Khueng) 13 หมู่บ้าน
5. สินเจริญ (Sin Charoen) 10 หมู่บ้าน
6. ไทรโสภา (Sai Sopha) 8 หมู่บ้าน
7. สาคู (Sakhu) 7 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอพระแสงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลย่านดินแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน
 • เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-4 ตำบลบางสวรรค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิปัน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลย่านดินแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินปุนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสวรรค์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรขึงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรโสภาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาคูทั้งตำบล

สถานศึกษา

แก้

โรงเรียนมัธยมศึกษา

แก้

การคมนาคม

แก้

ทางถนน

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอท่าฉางเป็นอำเภอและยุบอำเภอพระแสงลงเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 1321–1322. August 1, 1938. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. July 22, 1958. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ก): 40–54. 1 เมษายน 2480. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-16. สืบค้นเมื่อ 2021-05-22.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลย่านดินแดง กิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (99 ง): (ฉบับพิเศษ) 85-86. November 28, 1956.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (14 ง): 287–289. February 9, 1965.
 6. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (70 ก): (ฉบับพิเศษ) 2-3. May 2, 1972.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (100 ง): 2577–2580. June 11, 1974.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (95 ง): 2960–2962. September 12, 1978.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอชัยบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (42 ง): 754. March 17, 1981. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (45 ง): 1050–1052. March 30, 1982.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (130 ง): 3663–3665. September 14, 1982.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (219 ง): (ฉบับพิเศษ) 95-99. December 12, 1986.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (110 ง): 4976–4978. July 13, 1989.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (200 ง): 8172–8179. October 4, 1990. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-29. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 15. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเปือยน้อย อำเภอภูผาม่าน อำเภอราชสาส์น อำเภอเกาะสีชัง อำเภอไชยปราการ อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอพลับพลาชัย อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอไม้แก่น อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนาหม่อม อำเภอท่าแพ อำเภอชัยบุรี และอำเภอศรีวิไล พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (21 ก): 32–34. June 3, 1994. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.
 16. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-06-27.