เปิดเมนูหลัก

อำเภอพระแสง

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อำเภอพระแสง ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน

อำเภอพระแสง
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอพระแสง
คำขวัญ: แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง
งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี
ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°34′6″N 99°14′54″E / 8.56833°N 99.24833°E / 8.56833; 99.24833
อักษรไทยอำเภอพระแสง
อักษรโรมันAmphoe Phrasaeng
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด950.0 ตร.กม. (366.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด69,567
 • ความหนาแน่น73.22 คน/ตร.กม. (189.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์84210
รหัสภูมิศาสตร์8416
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอพระแสง เลขที่ 132
หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพระแสงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติอำเภอพระแสงแก้ไข

อำเภอพระแสง ถูกจัดตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2439 (รศ.114) หรือประมาณ111  ปีที่ผ่านมา ขึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช  ครั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2449  (ร.ส. 124) ทางราชการได้โอนอำเภอพระแสง มาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ฯ คำว่า "พระแสง" นั้นตามตำนานโบราณเล่าว่า  ในสมัยที่อำเภอพระแสงขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช  ทางราชการได้ส่งผู้ปกครองมาปกครอง เพื่อดูแลความทุกข์สุขของราษฎร  ผู้ที่ถูกส่งมาในครั้งนั้นคือ "พระแสงภิรมย์" และได้เข้ามาดำเนินการบุกเบิกแผ้วถางเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอ  โดยให้ราษฎรช่วยกันตัดต้นไม้ ขุดดิน และปรากฏว่าได้ขุดพบดาบแล่มหนึ่งมีลักษณะไม่เหมือนดาบธรรมดาทั่วๆไป  แต่มีลักษณะเหมือนดาบของกษัตริย์  จึงได้นำพระแสงดาบเล่มนั้นมาประดิษฐานไว้บนที่ว่าการอำเภอ  และได้ขนานนามอำเภอว่า "อำเภอพระแสง" แต่นั้นมา   ต่อมาพระแสงดาบเล่มนี้จะถูกส่งไปที่ใดไม่ปรากฏหลักฐาน อำเภอพระแสงในอดีตทุรกันดารอย่างมาก  จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงครั้งแรกเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2511  และเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2511  ในครั้งนี้ได้ทรงพระราชทานรถแทรกเตอร์  บุลโดเซอร์ ดี 4  จำนวน  1  คันไว้เพื่อบุกเบิกถนนหนทาง และพัฒนาอำเภอพระแสง

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพระแสงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อิปัน (Ipan) 12 หมู่บ้าน
2. สินปุน (Sin Pun) 10 หมู่บ้าน
3. บางสวรรค์ (Bang Sawan) 14 หมู่บ้าน
4. ไทรขึง (Sai Khueng) 13 หมู่บ้าน
5. สินเจริญ (Sin Charoen) 10 หมู่บ้าน
6. ไทรโสภา (Sai Sopha) 8 หมู่บ้าน
7. สาคู (Sakhu) 7 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพระแสงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลย่านดินแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน[1]
 • เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-4 ตำบลบางสวรรค์[2]
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิปัน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลย่านดินแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินปุนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสวรรค์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรขึงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสินเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรโสภาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาคูทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ทางถนนแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. [1]๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลย่านดินแดง กิ่งอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. [2]๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี