อำเภอทุ่งใหญ่

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ทุ่งใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอทุ่งใหญ่
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอทุ่งใหญ่
คำขวัญ: 
ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย
เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา
ป่าสองทะเลศรี ธรณียิปซัม
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°17′48″N 99°22′30″E / 8.29667°N 99.37500°E / 8.29667; 99.37500
อักษรไทยอำเภอทุ่งใหญ่
อักษรโรมันAmphoe Thung Yai
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด603.287 ตร.กม. (232.930 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด74,737 คน
 • ความหนาแน่น123.88 คน/ตร.กม. (320.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80240
รหัสภูมิศาสตร์8011
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อ กิ่งอำเภอกุแหระ ขึ้นกับอำเภอทุ่งสง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2449 ที่ว่าการตั้งอยู่ที่บ้านบางปรน หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ (ปัจจุบันเป็นหมู่ 1 ตำบลกรุงหยัน)

ต่อมาปี พ.ศ. 2452 ได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง และได้เปลี่ยนชื่อจากกิ่งอำเภอกุแหระเป็น กิ่งอำเภอท่ายาง ตามชื่อตำบลท่ายางซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่ และมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาเป็นเวลา 53 ปี เมื่อยกฐานะเป็นอำเภอก็ใช้ชื่อว่า อำเภอท่ายาง ตามชื่อของกิ่งอำเภอเดิม แต่ปรากฏว่าชื่อนี้ไปพ้องกับชื่อของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งเป็นอำเภอมาก่อน ต่อมาทางราชการไปเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จากอำเภอท่ายางมาเป็น อำเภอทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2504 ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนนี้เป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่ คือตำบลทุ่งใหญ่ ต่อมาได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง คือสถานที่ปัจจุบัน รวมเวลาที่เป็นกิ่งอำเภอและอำเภอถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 100 ปี

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่ายาง (Tha Yang) 12 หมู่บ้าน
2. ทุ่งสัง (Thung Sang) 7 หมู่บ้าน
3. ทุ่งใหญ่ (Thung Yai) 10 หมู่บ้าน
4. กุแหระ (Kurae) 8 หมู่บ้าน
5. ปริก (Prik) 9 หมู่บ้าน
6. บางรูป (Bang Rup) 9 หมู่บ้าน
7. กรุงหยัน (Krung Yan) 8 หมู่บ้าน
    

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ายาง
 • เทศบาลตำบลทุ่งสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ายาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่ายาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุแหระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรูปทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกรุงหยันทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนวัดท่ายาง


โรงเรียนอาชีวะเอกชน

 • วิทยาคารอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีทุ่งใหญ่
 • โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ ทุ่งใหญ่

โรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
 • โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ
 • โรงเรียนสุมณฑาศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดภูเขาหลัก เจดีย์ศรีวิชัย เป็นวัดโบราณเก่าแก่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1320 ศิลปะศรีวิชัย มีเจดีย์ทรงจตุรมุขประดับจานชามโบราณ และมีอุโบสถศรีวิชัย ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัย งดงามมาก
 • อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน
 • ถ้ำเขารูป ตำบลบางรูป
 • ถ้ำเพดาน ตำบลกรุงหยัน
 • วัดบรรพจวนาราม (วัดเขาหน้าเหรียง) ตำบลกรุงหยัน
 • ทะเลสองห้อง ทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นที่พักผ่อนของชาวทุ่งใหญ่
 • ดอยเจดีย์ศรีพุทธสถิต วัดตั้งอยู่บนเขาท่ายาง เด่นสง่า สามารถมองเห็นตัวเมืองทุ่งใหญ่ได้อย่างดี และในยามค่ำคืนจะงดงามมาก
 • ตลาดยามเย็น ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีดับเพลิง บรรยากาศเหมาะแก่การที่ครอบครัวจะพากันไปหาของกินตอนเลิกงาน เป็นถนนคนเดิน และจะสามารถมองเห็นพระเจดีย์ศรีพุทธสถิตได้
 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศร่มรื่น อยู่ติดคลองสังข์ ซึ่งเป็นคลองของสายหลักของอำเภอ มีมุมเครื่องเล่นสำหรับเด็กด้วย
 • อุทยานพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ทุ่งใหญ่) บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ติดริมแม่น้ำตาปี

สภาพทั่วไปของอำเภอแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นอำเภอชั้นแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางในแถบนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิเหมาะสม คาบกับ 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี มีการคมนาคมที่สะดวก อีกทั้งยังมีสถานศึกษาครบวงจร ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา มีความหนาแน่นของประชากรที่เหมาะสม จึงทำให้มีบริษัทต่างๆมาลงทุนในอำเภอนี้อย่างมากมาย ประชากรมีฐานะที่ดีถึงดีมาก เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น ยางพารา หรือ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายในอำเภอนี้อีกด้วย เช่น โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีเหมืองแร่ดีบุก และแร่อื่นๆด้วย ทำให้เศรษฐกิจของอำเภอมีความหลากหลาย สถานบันเทิงมีค่อนข้างมาก เนื่องจากประชากรมีรายได้ดี จึงเกิดร้านอาหารกลางคืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ธนาคารแก้ไข

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารอออมสิน สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาทุ่งใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต สาขาทุ่งใหญ่

สถานพยาบาลแก้ไข

 • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนพระแสง ใกล้กับสำนักงานเทศบาลท่ายางหลังใหม่
 • คลินิก 6 แห่ง

รถประจำทางแก้ไข

เนื่องจากอำเภอทุ่งใหญ่ติดต่อกับหลายอำเภอจึงทำให้มีรถประจำทางให้บริการได้ทั่วทั้งอำเภอ

สองแถว

- ทุ่งสง-หนองดี-ทุ่งใหญ่

- ทุ่งสง-กรุงหยัน-ทุ่งใหญ่

- ทุ่งใหญ่-เขาพนม (เลิกบริการแล้ว)

- ทุ่งใหญ่-พระแสง (เลิกบริการแล้ว)

- ทุ่งใหญ่-จันดี (เลิกบริการแล้ว)

รถตู้ ปรับอากาศ VIP

- ทุ่งใหญ่-ทุ่งสง

- ทุ่งใหญ่-สุราษฎร์ธานี

- เกาะสมุย-ทุ่งใหญ่-เกาะลันตา

- ทุ่งใหญ่-นครศรีธรรมราช

- ทุ่งใหญ่-มอ.หาดใหญ่-สงขลา

- ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต

- นครศรีธรรมราช-กระบี่(จุดจอดทุ่งใหญ่)

- นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต(จุดจอดทุ่งใหญ่)

รถเมล์

- นครศรีธรรมราช-กระบี่(จุดจอดทุ่งใหญ่)

- นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต(จุดจอดทุ่งใหญ่)

บขส.

- กระบี่-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพฯ

- ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ (เฉพาะเทศกาล)

ร่วมบริการ.

- พัทลุง(แม่ขรี)-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพฯ(แฟลตคลองจั่น,หน้าราม )

- เกาะลันตา-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพฯ(หน้าราม)