อำเภอทุ่งใหญ่

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ทุ่งใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอทุ่งใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thung Yai
คำขวัญ: 
ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย
เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา
ป่าสองทะเลศรี ธรณียิปซัม
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอทุ่งใหญ่
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอทุ่งใหญ่
พิกัด: 8°17′48″N 99°22′30″E / 8.29667°N 99.37500°E / 8.29667; 99.37500
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด603.287 ตร.กม. (232.930 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด74,763 คน
 • ความหนาแน่น123.93 คน/ตร.กม. (321.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80240
รหัสภูมิศาสตร์8011
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อ "กิ่งอำเภอกุแหระ" ขึ้นกับอำเภอทุ่งสง ได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) ในราชวงศ์จักรี เมื่อก่อนทางราชการเรียกว่า"แขวงทุ่งสง"หรืออำเภอทุ่งสงในปัจจุบัน ภายหลังอำเภอทุ่งสงมีประชากรมากขึ้นจึงตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2449 ที่ว่าการตั้งอยู่ที่บ้านบางปรน หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ (ปัจจุบันเป็นหมู่ 1 ตำบลกรุงหยัน)

ต่อมาปี พ.ศ. 2452 ได้ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลท่ายาง และได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากกิ่งอำเภอกุแหระเป็น "กิ่งอำเภอท่ายาง" ตามชื่อตำบลท่ายางซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่ และมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาเป็นเวลา 53 ปี เมื่อยกฐานะเป็นอำเภอก็ใช้ชื่อว่า "อำเภอท่ายาง" ตามชื่อของกิ่งอำเภอเดิม แต่ปรากฏว่าชื่อนี้ไปพ้องกับชื่อของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งเป็นอำเภอมาก่อน ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอใหม่จากอำเภอท่ายางมาเป็น "อำเภอทุ่งใหญ่" เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2504 ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนนี้เป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่ คือตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่ เป็นชื่อเดิมของอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด)

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอกุแหระ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น กิ่งอำเภอท่ายาง[1]
 • วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ โดยโอนพื้นที่ตำบลลำทับ กิ่งอำเภอท่ายาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปขึ้นกับอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่[2]
 • วันที่ 20 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่ายาง[3]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะกิ่งอำเภอท่ายาง อำเภอทุ่งสง เป็น อำเภอท่ายาง[4]
 • วันที่ 11 เมษายน 2504 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น อำเภอทุ่งใหญ่[5]
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2524 ตั้งตำบลบางรูป แยกออกจากตำบลทุ่งสัง[6]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 ตั้งตำบลกรุงหยัน แยกออกจากตำบลกุแหระ[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลทุ่งใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่[8] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 6 กันยายน 2556 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลทุ่งสัง[9]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทุ่งใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่ายาง (Tha Yang) 12 หมู่บ้าน
2. ทุ่งสัง (Thung Sang) 7 หมู่บ้าน
3. ทุ่งใหญ่ (Thung Yai) 10 หมู่บ้าน
4. กุแหระ (Kurae) 8 หมู่บ้าน
5. ปริก (Prik) 9 หมู่บ้าน
6. บางรูป (Bang Rup) 9 หมู่บ้าน
7. กรุงหยัน (Krung Yan) 8 หมู่บ้าน
    

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ายาง
 • เทศบาลตำบลทุ่งสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ายาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่ายาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุแหระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรูปทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกรุงหยันทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยา

โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม


อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460
 2. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ก): 40–54. April 1, 1937.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง กิ่งอำเภอท่ายาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (75 ง): (ฉบับพิเศษ) 77-79. September 20, 1956.
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. July 22, 1958.
 5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (33 ก): 382-. April 11, 1961.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (96 ง): 1790–1792. June 16, 1981.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (196 ง): 8479–8481. November 9, 1989.
 8. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.
 9. "จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง เป็น เทศบาลตำบลทุ่งสัง". September 6, 2013. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)