อำเภอพนม

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

พนม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอพนม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phanom
อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตำบลต้นยวน ในยามเช้า
อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตำบลต้นยวน ในยามเช้า
คำขวัญ: 
บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอพนม
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอพนม
พิกัด: 8°51′18″N 98°48′48″E / 8.85500°N 98.81333°E / 8.85500; 98.81333
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,160.03 ตร.กม. (447.89 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด38,980 คน
 • ความหนาแน่น33.60 คน/ตร.กม. (87.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84250
รหัสภูมิศาสตร์8410
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพนม ถนนบางเหรียง–เมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

คำขวัญประจำอำเภอ

แก้

"บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก" ด้วยเป็นแหล่งกำเนิดบัวผุดและมีลักษณะเด่นทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ในเวลาเช้าหรือหลังฝนตกจะมีเมฆหมอกหนาทึบปกคลุมดูเสมือนเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ลักษณะที่มองเห็นเด่นชัด ซึ่งหาดูได้ไม่ง่ายนัก คือ ยอดเขาแหลมสูงเสียดฟ้า ปกคลุมด้วยหมอกขาวโพลน เรียกว่า "เขาเสียบหมอก"

ประวัติ

แก้
 
บัวผุด ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามประวัติความเป็นมานั้น คำว่า "พนม" เป็นภาษาเขมรซึ่งแปลว่า ภูเขาลำเนาไพร หรือชาวท้องถิ่นเรียกว่า "ปากนม" หรือ "พะนม" เป็นคำบอกถึงความหมายของสถานที่แห่งนั้น ตามหลักฐานบางอย่างสันนิษฐานว่า มีภูเขาเป็นรูปนม บ้างก็ว่าพนมมือ แต่เดิมอำเภอพนมมีชื่อเรียกว่า อำเภอชะอุ่น เป็นอำเภอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 ตั้งอยู่ฝั่งขวาของคลองชะอุ่น การปกครองขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีหลวงปราบประทุษราษฎร์เป็นนายอำเภอคนแรก ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเหตุที่ตั้งเมืองนั้น เพราะบริเวณหัวแคว้นด้านนี้ชุกชุมไปด้วยอันธพาล ทางการจึงก่อตั้งเป็นอำเภอเพื่อปราบอันธพาลนั่นเอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2441 ทางราชการได้แบ่งการปกครองเป็นมณฑล จึงย้ายอำเภอชะอุ่นมาขึ้นกับมณฑลชุมพร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2453 อำเภอชะอุ่นได้ถูกลดฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า กิ่งอำเภอปากพนม โดยมีขุนพนมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคนแรก ในที่สุดคำว่า "ปาก" ได้หายไปเหลือเพียงชื่อว่า กิ่งอำเภอพนม แล้วได้ยกฐานะเป็น อำเภอพนม อีกครั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอพนมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ระยะทางห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 82 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิศาสตร์

แก้

อำเภอพนมมีเนื้อที่โดยประมาณ 1,160 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 720,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม

ลักษณะภูมิประเทศ

แก้

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอำเภอพนมเป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก เป็นต้นกำเนิดของลำคลอง 2 สาย ที่สำคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปี

ลักษณะภูมิอากาศ

แก้

ลักษณะภูมิอากาศตอนเช้าของอำเภอพนมนั้นจะมีอากาศหนาวมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีคล้ายลักษณะทางภาคเหนือของประเทศไทย จนกระทั่งหลัง 10.00 น. เป็นต้นไปอากาศจึงกลับสู่ภาวะปกติ ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้เองจึงได้รับสมญานามว่า "เขาเสียบหมอก" แต่ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะอากาศร้อนและอบอุ่น มี 2 ฤดูคือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ส่วนในฤดูฝน อากาศจะเย็น มีฝนตกและมีหมอกหนาแน่น

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พนม (Phanom) 13 หมู่บ้าน
2. ต้นยวน (Ton Yuan) 12 หมู่บ้าน
3. คลองศก (Khlong Sok) 8 หมู่บ้าน
4. พลูเถื่อน (Phlu Thuean) 5 หมู่บ้าน
5. พังกาญจน์ (Phang Kan) 5 หมู่บ้าน
6. คลองชะอุ่น (Khlong Cha-un) 13 หมู่บ้าน
 
แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังกาญจน์ทั้งตำบล[1]และบางส่วนของตำบลพนม
 • เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนม (นอกเขตเทศบาลตำบลพนม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นยวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองศกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลูเถื่อนทั้งตำบล

เศรษฐกิจ

แก้

อำเภอพนม มีลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นอาชีพหลัก อาชีพค้าและรับจ้าง เป็นอาชีพรอง

 • พืชเศรษฐกิจหลัก คือ
  • ยางพารา อำเภอพนม มีพื้นที่ปลูกยางพารา 161,566 ไร่
  • ปาล์มน้ำมัน อำภอพนมมีพื้นที่ลูกปาล์ม 32,000 ไร่
 • พืชเศรษฐกิจรอง คือ
  • กาแฟ อำเภอพนมมีพื้นที่ปลูกกาแฟ 11,427 ไร่
  • ไม้ผล (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ) อำเภอพนมมีพื้นที่ปลูกไม้ผล 11,970 ไร่

ประชากร

แก้

อำเภอพนม มีประชากรประมาณ 32,875 คน แบ่งเป็น

 • เพศชาย 16,802 คน
 • เพศหญิง 16,073 คน

มีจำนวนครัวเรือน 8,052 ครอบครัว

ศาสนา

แก้

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีผู้นับถือศาสนาคริสต์บางส่วน ในเขตตำบลคลองชะอุ่นเป็นที่ตั้งของ โบสถ์คริสต์ แม่พระองค์อุปถัมภ์ (Maria Auxilium Christianorum)

การศึกษา

แก้

สถาบันการศึกษาหลักของอำเภอพนมนั้นประกอบไปด้วย

โรงเรียน จำนวน(โรง) นักเรียน(คน) ครู(คน)
ระดับประถม 16 2,665 122
ขยายโอกาส 7 2,711 155
มัธยม 1 782 38
เอกชน 2 1,390 55

การคมนาคม

แก้
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม

การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า (ทางหลวงหมายเลข 401)โดยมีรถประจำทาง คือ

 • รถประจำทางสาย สุราษฎร์-ภูเก็ต
 • จากสถานีรถไฟ อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี มีรถประจำทางสายพุนพิน-พนม
 • รถประจำทางสายสุราษฎร์-พังงา
 • รถตู้สาย สุราษฎร์-ภูเก็ต
 • รถตู้สาย สุราษฎร์-เขาสก-เขื่อนรัชประภา-สมุย

นอกจากนี้ท่านสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอพนมได้โดยตรงซึ่งสามารถเดินทางโดยรถทัวประจำทางและสายการบินต่างๆคือ

 • สายการบิน thai air asia โดยลงที่สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อรถสาย พุนพิน-พนม
 • สายการบิน การบินไทย โดยลงที่สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อรถสาย พุนพิน-พนม
 • สายการบิน bangkok airways โดยลงที่สนามบินเอกชนนานาชาติสมุย ต่อรถตู้สาย สุราษฎร์-เขาสก-เขื่อนรัชประภา-สมุย
 • กรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยบริษัทภูเก็ตเซนทัลทัวร์
 • กรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยบริษัทบริษัทภูเก็ตท่องเที่ยว
 • กรุงเทพฯ-กระบี่ โดยบริษัทลิกไนต์ทัวร์

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดมีทางหลวงแผ่นดิน 3 เส้นทางคือ

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ – ตะกั่วป่า)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 (อำเภอพนม – เขาต่อ)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4118 (อำเภอพนม– ทับปุด)

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

อำเภอพนมนั้นเป็นอำเภอที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก่อกำเนิดให้มีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆมากมาย โดยมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติถึงสองแห่งคือ อุทยานแห่งชาติคลองพนม และอุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดแห่งแรกและแห่งเดียวของดอกบัวผุดดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความงามของธรรมชาติและขุนเขาทำให้มีคำขวัญที่ว่า ภูเขาสวย รวยเขาเสียบหมอก อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทยจากทัศนียภาพบนเขื่อนรัชประภา โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาสก การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า (ทางหลวงหมายเลข 401) สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีดังนี้

อ้างอิง

แก้
 1. [1]๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลพังกาญจน์ รวมกับ เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี