อำเภอถ้ำพรรณรา

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ถ้ำพรรณรา [ถ้ำ-พัน-นะ-รา] เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอฉวางทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอฉวางในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533[1] และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 8 สิงหาคม 2538[2] เป็นอำเภอที่ 17 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอถ้ำพรรณรา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Tham Phannara
คำขวัญ: 
พระไสยาสน์ล้ำค่า ตระการตาถ้ำกัลยาณมิตร
ผลผลิตยางพารา อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ
ขึ้นถ้ำประเพณี สายตาปีชลเขต
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอถ้ำพรรณรา
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอถ้ำพรรณรา
พิกัด: 8°25′12″N 99°23′42″E / 8.42000°N 99.39500°E / 8.42000; 99.39500
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด177.00 ตร.กม. (68.34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด19,279 คน
 • ความหนาแน่น108.92 คน/ตร.กม. (282.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80260
รหัสภูมิศาสตร์8018
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา หมู่ที่ 2 ถนนถ้ำพรรณรา-ทานพอ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอถ้ำพรรณราตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอถ้ำพรรณราแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ถ้ำพรรณรา (Tham Phannara) 10 หมู่บ้าน
2. คลองเส (Khlong Se) 8 หมู่บ้าน
3. ดุสิต (Dusit) 11 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอถ้ำพรรณราประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำพรรณราทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเสทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดุสิตทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (25 ง): 1352. February 13, 1990.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (32 ก): 1–3. August 8, 1995.