ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 สายบ้านบ่อ–ลำลูกบัว ช่วงแรก เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย ยกเว้นช่วงตัวอำเภอบ้านแพ้วและบ้านดอนยายหอมมีขนาด 4 ช่องจราจร ต่อมาได้รับการขยายเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง ส่วนในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 6-8 ช่องจราจร แยกจากถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่ 38 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านเข้าไปในตัวอำเภอบ้านแพ้ว ผ่านบ้านดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ผ่านมหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม บริเวณสามแยกพระประโทน ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว63.910 กิโลเมตร (39.712 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2517–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.พระรามที่ 2 ใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.346 ใน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

จากนั้นจะเริ่มเส้นทางอีกครั้งที่ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม ขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านอำเภอดอนตูม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3297, 3233 และ 3296 ไปสุดที่ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เส้นทางในช่วงนี้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรในช่วงนครปฐมถึงอำเภอดอนตูม และ 2 ช่องจราจรในช่วงอำเภอดอนตูมถึงตำบลลำลูกบัว โดยช่วงนี้อยู่ระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจร

เดิมทางหลวงสายนี้ประกอบด้วยทางหลวงสองสาย มีชื่อเรียกตามบัญชีสายทางของกรมทางหลวงว่า "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (พระประโทน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 (บ้านบ่อ)" ระยะทางรวม 37.521 กิโลเมตร และ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3036 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3095 (นครปฐม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน)" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงได้รวมทางหลวงสองสายนี้เข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อสายทางเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงนครปฐม

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ทิศทาง: บ้านบ่อ–ลำลูกบัว
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บ้านบ่อ-พระประโทน
สมุทรสาคร 0+000   ถนนพระรามที่ 2 ไป สมุทรสงคราม, อ.ปากท่อ   ถนนพระรามที่ 2 ไป สมุทรสาคร, ดาวคะนอง
3+900 ไม่มี สค.3007 ทางหลวงชนบท สค.3007 ไป บ.ทุ่งอินทรีย์
8+175   ทล.3404 ไป วัดยกกระบัตร ไม่มี
10+950 ไม่มี สค.3011 ทางหลวงชนบท สค.3011 ไป อ.กระทุ่มแบน
18+100   ทล.3335 ไป อ.บางแพ ไม่มี
22+350 ไม่มี นฐ.3029 ทางหลวงชนบท นฐ.3029 ไป บ.คลองเขื่อนขันธ์
นครปฐม 37+521 ทางแยกต่างระดับพระประโทน       ถนนเพชรเกษม ไป นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี       ถนนเพชรเกษม ไป อ.นครชัยศรี, กรุงเทพฯ
  นครปฐม-ลำลูกบัว
นครปฐม 42+935 ทางหลวงท้องถิ่น เข้าเมือง นครปฐม, ไป องค์พระปฐมเจดีย์ ทางหลวงท้องถิ่น ไป วัดไผ่ล้อม
43+550 ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.ม่วงตารศ ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.บ่อพลับ
45+575 สะพาน ข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
46+875 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก ไม่มี ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.81 ไป อ.บางใหญ่, กาญจนบุรี
59+500   ทล.3297 ไป   ถนนมาลัยแมน ไม่มี
61+000 ไม่มี   ทล.3233 ไป อ.นครชัยศรี
61+520 ไม่มี   ทล.3296 ไป อ.บางเลน
69+324   ทล.346 ไป อ.กำแพงแสน, กาญจนบุรี   ทล.346 ไป อ.บางเลน, อ.ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้