ทางหลวงเอเชียสาย 123

ทางหลวงเอเชียสาย 123 (AH123) เป็นถนนเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย ประเภทสายรอง เริ่มต้นจากพรมแดนพม่าที่ช่องทางผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3229 ข้ามทางรถไฟสายมรณะ จนถึงแยกเข้าบ้านเก่า ตำบลลาดหญ้า แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ใช้ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 367 แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 อีกครั้ง จนถึงสามแยกกระจับ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม ถึงทางแยกต่างระดับนครชัยศรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ถึงกรุงเทพมหานคร จากนั้นนับกิโลเมตรต่อไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 341 (ถนนสิรินธร), ถนนราชวิถี, ถนนดินแดง, ถนนพระราม 9 และเริ่มนับเป็นทางหลวงเอเชียสาย 123 อีกครั้งบริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง มุ่งไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) อีกสายหนึ่งคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข344 บริเวณทางแยกต่างระดับชลบุรี ไปอำเภอแกลง ต่อจากนั้นถึงทางแยกต่างระดับโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ถึงแยกปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถึงทางเลี่ยงเมืองแกลง ผ่านจังหวัดจันทบุรี และสิ้นสุดที่พรมแดนกัมพูชา ด่านพรมแดนหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทาง 643 กิโลเมตร

ทางหลวงเอเชียสาย 123
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว747.500 กิโลเมตร (464.475 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพรมแดนพม่าที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พรมแดนกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย ไทย
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้