แม่น้ำแควใหญ่ หรืออีกชื่อคือ แม่น้ำศรีสวัสดิ์ เป็นแม่น้ำสำคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีต้นกำเนิดจากเขารวกและเขาไม่มีชื่อในทิวเขาถนนธงชัยกลางในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก[1] ไหลไปทางทิศใต้ เข้าเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เข้าเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ ผ่านอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จากนั้นไหลไปรวมกับแม่น้ำแควน้อยกลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง มีความยาว 399 กิโลเมตร (ส่วนของลำน้ำที่ถูกน้ำท่วมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์มีความยาว 159 กิโลเมตร)[1] เป็นแม่น้ำที่มีสะพานข้ามแม่น้ำแควที่มีชื่อเสียง

แม่น้ำแควใหญ่
แม่น้ำศรีสวัสดิ์
แม่น้ำแควใหญ่ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแคว
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก, กาญจนบุรี, อุทัยธานี
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำเขารวกและเขาไม่มีชื่อ
 • ตำแหน่งตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ปากน้ำจุดบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย
 • ตำแหน่ง
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • พิกัด
14°01′11.3″N 99°31′36.3″E / 14.019806°N 99.526750°E / 14.019806; 99.526750
ความยาว399 กิโลเมตร (248 ไมล์)
ลุ่มน้ำ
ระบบแม่น้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 133.