ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์

ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ เป็นทางแยกต่างระดับแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นจุดตัดระหว่างถนนศรีนครินทร์ ทางพิเศษศรีรัช ถนนพระราม 9 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และนอกจากนี้ ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์เป็นทางแยกต่างระดับรูปดอกจิก (Cloverleaf) อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในช่วงแรกของการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางแยกต่างระดับแห่งนี้เคยเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรระดับพื้นดิน ภายหลังมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับโดยความร่วมมือกันระหว่างกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ทางพิเศษศรีรัช ส่วน D) และกรุงเทพมหานคร (ถนนพระราม 9)

ทางแยกต่างระดับ ศรีนครินทร์
ชื่ออักษรไทยศรีนครินทร์
ชื่ออักษรโรมันSrinagarindra
ที่ตั้งแขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ทิศทางการจราจร
ถนนศรีนครินทร์
» บางกะปิ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชลบุรี
ถนนศรีนครินทร์
» บางนา
ทางพิเศษศรีรัช (ส่วน D)
ถนนพระราม 9
» ห้วยขวาง ดินแดง

รูปแบบของทางแยกต่างระดับ แก้

  • สะพานข้ามทางหลวงจากทางพิเศษศรีรัช และถนนพระราม 9 มุ่งไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และมีทางเลี้ยวไปยังถนนศรีนครินทร์ ทิศทางมุ่งหน้าบางนา
  • สะพานข้ามทางหลวงจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มุ่งไปยังทางพิเศษศรีรัช และถนนพระราม 9 รวมทั้งมีทางเลี้ยวไปยังถนนศรีนครินทร์ ทิศทางมุ่งหน้าบางกะปิ
  • ถนนระดับดินของถนนศรีนครินทร์ ทิศทางมุ่งหน้าบางกะปิและมีทางเลี้ยวไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรี
  • ถนนระดับดินของถนนศรีนครินทร์ ทิศทางมุ่งหน้าบางนาและมีทางเลี้ยวไปยังถนนพระราม 9 ทิศทางมุ่งหน้าห้วยขวาง-ดินแดง
  • ถนนระดับดินผ่านตลอดของถนนทุกสายเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่อยู่ติดกัน
  • ทุกเส้นทางมีสะพานเข้าหาถนนโดยตรง