เปิดเมนูหลัก

อำเภอคลองใหญ่

อำเภอในจังหวัดตราด ประเทศไทย

คลองใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด

อำเภอคลองใหญ่
แผนที่จังหวัดตราด เน้นอำเภอคลองใหญ่
ถิ่นประมง คงธรรมชาติ หาดทรายงามตา
การค้าชายแดน สุดแคว้นบูรพา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอคลองใหญ่
อักษรโรมันAmphoe Khlong Yai
จังหวัดตราด
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่50.2 ตร.กม.
ประชากร25,439 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น506.75 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2302
รหัสไปรษณีย์23110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ถนนบำรุงสุข ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
พิกัด11°46′36″N 102°53′12″E / 11.77667°N 102.88667°E / 11.77667; 102.88667
โทรศัพท์0 3958 2249
โทรสาร0 3958 2249
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอคลองใหญ่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดปัจจันตคีรีเขตร์ (ปัจจุบันคือจังหวัดเกาะกงของกัมพูชา) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส และยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอคลองใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2455 และยกฐานะเป็น อำเภอคลองใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2502 อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดตราด โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอคลองใหญ่ยาวไปถึงหาดเล็กนั้นเป็นคนไทย และพูดไทยทั้งสิ้น โดยพบว่ายังมีคนไทยที่ยังพูดไทยได้ในชีวิตประจำวันหลงเหลืออยู่ในจังหวัดเกาะกงที่อยู่ถัดจากอำเภอคลองใหญ่นี้ ถึง 25% ที่ยังใช้ภาษาไทยอยู่ นับเป็นความทับซ้อนทางด้านภูมิศาสตร์ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอคลองใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สุดของจังหวัด ห่างจากอำเภอเมืองตราด 74 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอคลองใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คลองใหญ่ (Khlong Yai) 9 หมู่บ้าน
2. ไม้รูด (Mai Rut) 6 หมู่บ้าน
3. หาดเล็ก (Hat Lek) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอคลองใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองใหญ่
  • เทศบาลตำบลหาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดเล็กทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้รูดทั้งตำบล