ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 367

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 367 หรือ ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี เริ่มตั้งแต่สามแยกท่าล้อ ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สิ้นสุดที่สี่แยกแก่งเสี้ยน ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี และพรมแดนพม่าที่ช่องผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน โดยไม่ต้องเข้าตัวเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น รวมระยะทางทั้งหมด 13.154 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 367 ได้ถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 123 ตลอดทั้งสาย แต่เดิม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 367 ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 367
ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว13.154 กิโลเมตร (8.174 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถนนแสงชูโต ใน อ.ท่าม่วงกาญจนบุรี
ปลายทางทิศตะวันออก ถนนแสงชูโต ใน อ.เมือง กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้