ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในประเทศไทย

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำลังก่อสร้าง มีเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดทางภาคตะวันตก โครงการนี้เริ่มก่อสร้างช่วงตั้งแต่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จนถึงอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อขยายเส้นทางไปจนถึงชายแดนประเทศพม่า (เมียนมา) บริเวณด่านบ้านพุน้ำร้อน เป็นทางหลวง ที่มีมติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 เมื่อปี 2540 โดยมีการดำเนินงาน ช่วง บางใหญ่-บ้านโป่ง ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2541 และช่วงบ้านโป่ง-กาญจนบุรี ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2546 ก่อนจะมีการศึกษาออกแบบและสำรวจช่วง บางใหญ่ - กาญจนบุรี เมื่อปี 2551-2552[1][2]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
ถนนบางใหญ่–กาญจนบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว96.410 กิโลเมตร (59.906 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ.2566–ปัจจุบัน
ประวัติสร้าง พ.ศ.2559
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.กาญจนาภิเษก / ถ.รัตนาธิเบศร์ ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.324 ใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ทล.3229 ใน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้ไข

บางใหญ่–กาญจนบุรี แก้ไข

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 มีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จุดตัดของถนนกาญจนาภิเษกกับถนนรัตนาธิเบศร์ (บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต) ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยจะเชื่อมต่อจากถนนรัตนาธิเบศร์มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่จังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม แล้วเข้าสู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่ามะกา และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ที่อำเภอท่าม่วง

กาญจนบุรี–บ้านพุน้ำร้อน (ชายแดนไทย/พม่า) แก้ไข

จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางโครงการแยกจากแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ประมาณ กม.83+300 บริเวณบ้านป่าดิบ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางมุ่งลงทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านใกล้สถานีอนามัยบ้านหนองสะแก พื้นที่บ้านหนองแจง แนวทางจะตัดข้ามคลองชลประทานก่อนข้ามทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี และทางหลวงหมายเลข 323 ตอนบ้านท่าเรือ - กาญจนบุรี ซึ่งทั้งแนวคลองชลประทาน ทางรถไฟ และทางหลวงหมายเลข 323 จะอยู่ในแนวขนานใกล้กัน โดยคลองชลประทานอยู่ห่างทางรถไฟ 220 เมตร และทางรถไฟอยู่ห่างทางหลวงหมายเลข 323 ระยะทาง 65 เมตร ซึ่งบริเวณจุดตัดนี้จะต้องก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ และทางเข้า - ออก ทางหลวงพิเศษสำหรับโครงการฯ เมื่อข้ามทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณตำบลวังขนาย พื้นที่บ้านวังขนาย บ้านหลังอำเภอ บ้านหลังวัด จนจรดริมแม่น้ำแม่กลอง สภาพภูมิประเทศจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีชุมชนหนาแน่นปานกลางกระจายอยู่ทั่วไป ประมาณกม.9+000 ของโครงการฯ แนวเส้นทางจะตัดข้ามแม่น้ำแม่กลอง ตำแหน่งสะพานจะอยู่ทางใต้ของเขื่อนแม่กลองประมาณ 5 กิโลเมตร เข้าสู่พื้นที่ของตำบลบ้านใหม่ แนวทางจะเบนขึ้นไปทางตะวันตก บริเวณบ้านใหม่ บ้านหนองสำรอง บ้านหนองประดู่ ก่อนเบนเข้าระหว่างช่องเขาด่าน และเขากูบ ซึ่งมีทางหลวงชนบทหมายเลข กจ.4004 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไผ่สามเกาะ สภาพภูมิประเทศหลังจากข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากเป็นนาข้าว และมีระบบชลประทานในพื้นที่สมบูรณ์ เมื่อผ่านช่องเขาแล้วแนวเส้นทางจะเบนไปทางตะวันตก ผ่านพื้นที่ตำบลเขาน้อย ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง เข้าสู่พื้นที่บ้านอู่ตะเภา บ้านแหลมทอง บ้านชุกกระเพรา ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ยถึงริมน้ำลำภาชี บริเวณ กม.31+000 จะเป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนกาญจนบุรี - อำเภอด่านมะขามเตี้ย ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งแนวเส้นทางจะไม่ผ่านเข้าใกล้ชุมชนใหญ่ บริเวณลำภาชีเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมประจำทุกปี เมื่อข้ามลำภาชีแล้วจะเข้าสู่พื้นที่ของบ้านท่ามะไฟ บ้านเนินสวรรค์ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จากนั้นจะเข้าสู่พื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ กม.53+000 แนวทางจะเบนขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตัดทางหลวงหมายเลข 3229 ที่บริเวณบ้านประตูด่าน และไปผ่านพื้นที่เขาสูงที่ประมาณ กม.71+000 ซึ่งจะมีอุโมงค์ความยาว 2 กิโลเมตร และแนวทางจะเบนลงทางตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อผ่านจุดนี้โดยแนวเส้นทางจะวกลงทางใต้สู่ชายแดนไทย/สหภาพพม่า บ้านพุน้ำร้อน และสิ้นสุดที่เขตแดนระหว่างไทยและพม่า ระยะทางของแนวเส้นทางรวมทั้งสิ้น 82 กิโลเมตร

ทางแยกต่างระดับ แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางใหญ่–กาญจนบุรี
นนทบุรี 0+000 ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อจาก:   ถนนรัตนาธิเบศร์ ไป นนทบุรี, แคราย
    ถนนกาญจนาภิเษก ไป ตลิ่งชัน, ถนนพระรามที่ 2     ถนนกาญจนาภิเษก ไป บางบัวทอง, บางปะอิน
นครปฐม 10+500 ทางแยกต่างระดับคลองโยง   ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ไป จ.ชลบุรี   ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ไป จ.อยุธยา
20+850 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
23+220 ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี ไม่มี ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.81 (นครชัยศรี-) ไปอ.นครชัยศรี, อ.ดอนตูม, บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3233
28+600 ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 ไป จ.นครปฐม, อ.ชะอำ   ถนนวงแหวนรอบภาคกลาง ไป จ.สุพรรณบุรี, จ.สระบุรี
37+090 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก ไม่มี ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.81 (นครปฐมฝั่งตะวันออก-) ไปจ.นครปฐม อ.ดอนตูม, บรรจบ  ทล.375
43+963 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก ไม่มี ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.81 (นครปฐมฝั่งตะวันตก-) ไปจ.นครปฐม จ.นครปฐม, จ.สุพรรณบุรีบรรจบ  ถนนมาลัยแมน
กาญจนบุรี 63+087 ทางแยกต่างระดับท่ามะกา ไม่มี ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.81 (ท่ามะกา-) ไปบ.ลูกแก, อ.บ้านโป่ง, บ.ห้วยกระบอก, อ.กำแพงแสน บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394
77+045 ทางแยกต่างระดับท่าม่วง ไม่มี ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.81 (ท่าม่วง-) ไปบ.ท่าเรือ, อ.ท่ามะกา, วัดพระแท่นดงรัง, อ.กำแพงแสน บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3081
83+300 ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ไปส่วนต่อขยาย)   ทล.พ.81 ไป ด่านบ้านพุน้ำร้อน, อ.ไทรโยค ไม่มี
96+410 ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี   ทล.324 ไป กาญจนบุรี   ทล.324 ไป อ.พนมทวน
  กาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน (ชายแดนไทย/พม่า) (โครงการในอนาคต)
กาญจนบุรี 0+000 ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (มาจากเส้นทางหลัก)   ทล.พ.81 ไป กาญจนบุรี,อ.พนมทวน   ทล.พ.81 ไป นครปฐม,อ.นครชัยศรี,อ.บางใหญ่
3+600 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายมรณะ
4+800 ทางแยกต่างระดับวังศาลา   ถนนแสงชูโต ไป อ.ท่ามะกา   ถนนแสงชูโต ไป กาญจนบุรี, ด่านเจดีย์สามองค์
10+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
32+800 ทางแยกต่างระดับด่านมะขามเตี้ย   ทล.3209 ไป อ.ด่านมะขามเตี้ย, อ.ท่ามะกา   ทล.3209 ไป จ.กาญจนบุรี
60+700 ทางแยกต่างระดับบ้านประตูด่าน   ทล.3229 ไป บ.พุน้ำร้อน,ชายแดนไทย/พม่า   ทล.3229 ไป อ.ไทรโยค, จ.กาญจนบุรี
82+724 ทางแยกต่างระดับบ้านพุน้ำร้อน   ทล.3229 ไป บ.พุน้ำร้อน,อ.ไทรโยค, กาญจนบุรี   ทล.3229 ไป ชายแดนไทย/พม่า
  ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี−
นครปฐม 0+000 ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี   ทล.พ.81 จากจ.กาญจนบุรี   ทล.พ.81 จากอำเภอบางใหญ่
  ทล.3233 ไป อ.นครชัยศรี   ทล.3233 ไป อ.ดอนตูม
  ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก−
นครปฐม 0+000 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก   ทล.พ.81 จากจ.กาญจนบุรี   ทล.พ.81 จากอำเภอนครชัยศรี
  ทล.375 ไป จ.นครปฐม   ทล.375 ไป อ.ดอนตูม
  ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก−
นครปฐม 0+000 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก   ทล.พ.81 จากจ.กาญจนบุรี   ทล.พ.81 จากอำเภอนครชัยศรี
-   ถนนมาลัยแมน ไป จ.นครปฐม   ถนนมาลัยแมน ไป จ.สุพรรณบุรี
  ทางแยกต่างระดับท่ามะกา−
กาญจนบุรี 0+000 ทางแยกต่างระดับท่ามะกา   ทล.พ.81 จากจ.กาญจนบุรี   ทล.พ.81 จากจ.นครปฐม
-   ทล.3394 ไป บ.ลูกแก, อ.บ้านโป่ง   ทล.3394 ไป บ.ห้วยกระบอก, อ.กำแพงแสน
  ทางแยกต่างระดับท่าม่วง−
กาญจนบุรี 0+000 ทางแยกต่างระดับท่าม่วง   ทล.พ.81 จากจ.กาญจนบุรี   ทล.พ.81 จากอำเภอท่ามะกา
-   ทล.3081 ไป บ.ท่าเรือ, อ.ท่ามะกา   ทล.3081 ไปวัดพระแท่นดงรัง, อ.กำแพงแสน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้ไข

  1. "โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) – Intercity Motorway Projects" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
  2. "มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช, บางใหญ่-กาญจนบุรี ผลงานรัฐบาลไหน? | Cofact". 2023-02-21.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข