ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่–กาญจนบุรี

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่กำลังก่อสร้าง มีเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดทางภาคตะวันตก โครงการนี้เริ่มก่อสร้างช่วงตั้งแต่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จนถึงอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อขยายเส้นทางไปจนถึงชายแดนประเทศพม่า (เมียนมา) บริเวณด่านบ้านพุน้ำร้อน เป็นทางหลวง ที่มีมติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 เมื่อปี 2540 โดยมีการดำเนินงาน ช่วง บางใหญ่-บ้านโป่ง ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2541 และช่วงบ้านโป่ง-กาญจนบุรี ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2546 ก่อนจะมีการศึกษาออกแบบและสำรวจช่วง บางใหญ่ - กาญจนบุรี เมื่อปี 2551-2552[1][2]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว96.410 กิโลเมตร (59.906 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2566–ปัจจุบัน
ประวัติสร้าง พ.ศ. 2559
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.กาญจนาภิเษก / ถ.รัตนาธิเบศร์ ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.324 ใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ทล.3229 ใน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

บางใหญ่–กาญจนบุรี แก้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 มีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จุดตัดของถนนกาญจนาภิเษกกับถนนรัตนาธิเบศร์ (บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต) ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยจะเชื่อมต่อจากถนนรัตนาธิเบศร์มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่จังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม แล้วเข้าสู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่ามะกา และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ที่อำเภอท่าม่วง

กาญจนบุรี–บ้านพุน้ำร้อน (ชายแดนไทย/พม่า) แก้

จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางโครงการแยกจากแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ประมาณ กม.83+300 บริเวณบ้านป่าดิบ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางมุ่งลงทางตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านใกล้สถานีอนามัยบ้านหนองสะแก พื้นที่บ้านหนองแจง แนวทางจะตัดข้ามคลองชลประทานก่อนข้ามทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี และทางหลวงหมายเลข 323 ตอนบ้านท่าเรือ - กาญจนบุรี ซึ่งทั้งแนวคลองชลประทาน ทางรถไฟ และทางหลวงหมายเลข 323 จะอยู่ในแนวขนานใกล้กัน โดยคลองชลประทานอยู่ห่างทางรถไฟ 220 เมตร และทางรถไฟอยู่ห่างทางหลวงหมายเลข 323 ระยะทาง 65 เมตร ซึ่งบริเวณจุดตัดนี้จะต้องก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ และทางเข้า - ออก ทางหลวงพิเศษสำหรับโครงการฯ เมื่อข้ามทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณตำบลวังขนาย พื้นที่บ้านวังขนาย บ้านหลังอำเภอ บ้านหลังวัด จนจรดริมแม่น้ำแม่กลอง สภาพภูมิประเทศจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีชุมชนหนาแน่นปานกลางกระจายอยู่ทั่วไป ประมาณกม.9+000 ของโครงการฯ แนวเส้นทางจะตัดข้ามแม่น้ำแม่กลอง ตำแหน่งสะพานจะอยู่ทางใต้ของเขื่อนแม่กลองประมาณ 5 กิโลเมตร เข้าสู่พื้นที่ของตำบลบ้านใหม่ แนวทางจะเบนขึ้นไปทางตะวันตก บริเวณบ้านใหม่ บ้านหนองสำรอง บ้านหนองประดู่ ก่อนเบนเข้าระหว่างช่องเขาด่าน และเขากูบ ซึ่งมีทางหลวงชนบทหมายเลข กจ.4004 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไผ่สามเกาะ สภาพภูมิประเทศหลังจากข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากเป็นนาข้าว และมีระบบชลประทานในพื้นที่สมบูรณ์ เมื่อผ่านช่องเขาแล้วแนวเส้นทางจะเบนไปทางตะวันตก ผ่านพื้นที่ตำบลเขาน้อย ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง เข้าสู่พื้นที่บ้านอู่ตะเภา บ้านแหลมทอง บ้านชุกกระเพรา ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ยถึงริมน้ำลำภาชี บริเวณ กม.31+000 จะเป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนกาญจนบุรี - อำเภอด่านมะขามเตี้ย ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งแนวเส้นทางจะไม่ผ่านเข้าใกล้ชุมชนใหญ่ บริเวณลำภาชีเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมประจำทุกปี เมื่อข้ามลำภาชีแล้วจะเข้าสู่พื้นที่ของบ้านท่ามะไฟ บ้านเนินสวรรค์ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จากนั้นจะเข้าสู่พื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ กม.53+000 แนวทางจะเบนขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตัดทางหลวงหมายเลข 3229 ที่บริเวณบ้านประตูด่าน และไปผ่านพื้นที่เขาสูงที่ประมาณ กม.71+000 ซึ่งจะมีอุโมงค์ความยาว 2 กิโลเมตร และแนวทางจะเบนลงทางตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อผ่านจุดนี้โดยแนวเส้นทางจะวกลงทางใต้สู่ชายแดนไทย/สหภาพพม่า บ้านพุน้ำร้อน และสิ้นสุดที่เขตแดนระหว่างไทยและพม่า ระยะทางของแนวเส้นทางรวมทั้งสิ้น 82 กิโลเมตร

รายชื่อทางออก แก้

จังหวัดอำเภอกม. ที่ทางออกชื่อจุดหมายปลายทางหมายเหตุ
นนทบุรีบางบัวทอง0+0001ทางแยกต่างระดับบางใหญ่   ทล.9 ถนนกาญจนาภิเษกอ.บางบัวทอง, บางปะอิน
0+0001   ทล.9 ถนนกาญจนาภิเษกบางแค, บางขุนเทียน
0+0001  ทล.302 ถนนรัตนาธิเบศร์พระนั่งเกล้า, นนทบุรี, แคราย
นครปฐมนครชัยศรี10+5002  ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3
23+2202ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี  ทล.3233 – นครชัยศรี, ดอนตูม (สามง่าม)
28+600ทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี  ทล.พ. 8 – ศรีษะทอง, เพชรบุรี, ชะอำ
28+600  ทล.พ. 92สิงห์บุรี
นครปฐม37+0904ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก  ทล.375นครปฐม, ดอนตูม (สามง่าม)
43+9635ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก  ทล.321นครปฐม, กําแพงแสน
กาญจนบุรีท่ามะกา63+0876ทางแยกต่างระดับท่ามะกา  ทล.3394 – บ้านโป่ง, กําแพงแสน
ท่าม่วง77+0457ทางแยกต่างระดับท่าม่วง  ทล.3081พระแท่นดงรัง, ท่าเรือพระแท่น, ท่ามะกา
83+300  ทล.พ.81 (ส่วนต่อขยาย) – บ้านพุน้ำร้อน
กาญจนบุรี96+4102ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี  ทล.324กาญจนบุรี, พนมทวน

การเปิดทดลองใช้งานชั่วคราว แก้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี เปิดให้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ช่วงทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567[3]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี เปิดให้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ช่วงทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 เมษายน 2567[4]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) – Intercity Motorway Projects" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
  2. "มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช, บางใหญ่-กาญจนบุรี ผลงานรัฐบาลไหน? | Cofact". 2023-02-21.
  3. คมนาคม เปิดผลงาน 99 วัน 9 โครงการ นำร่องรถไฟฟ้า 20 บาท-เปิดสนามบินเชียงใหม่ 24 ชม.
  4. สงกรานต์ 2567 ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ฟรี 11 วันเต็ม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้