อำเภอบางแพ

อำเภอในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

บางแพ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี

อำเภอบางแพ
แผนที่จังหวัดราชบุรี เน้นอำเภอบางแพ
คำขวัญ: 
เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′30″N 99°55′48″E / 13.69167°N 99.93000°E / 13.69167; 99.93000
อักษรไทยอำเภอบางแพ
อักษรโรมันAmphoe Bang Phae
จังหวัดราชบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด182.000 ตร.กม. (70.271 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด44,667 คน
 • ความหนาแน่น245.42 คน/ตร.กม. (635.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์70160
รหัสภูมิศาสตร์7006
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางแพตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางแพแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน

1. บางแพ (Bang Phae) 11 หมู่บ้าน
2. วังเย็น (Wang Yen) 10 หมู่บ้าน
3. หัวโพ (Hua Pho) 6 หมู่บ้าน
4. วัดแก้ว (Wat Kaeo) 11 หมู่บ้าน
5. ดอนใหญ่ (Don Yai) 9 หมู่บ้าน
6. ดอนคา (Don Kha) 7 หมู่บ้าน
7. โพหัก (Pho Hak) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางแพประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบางแพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแพและตำบลวังเย็นทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลโพหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพหักทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวโพทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคาทั้งตำบล