ถนนมาลัยแมน

ถนนมาลัยแมน หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายนครปฐม–สุพรรณบุรี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป–กลับ มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3524 บริเวณสามแยกมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางรวม 106.273 กิโลเมตร

Thai Highway-321.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321
ถนนมาลัยแมน
Map
ถนนมาลัยแมนหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:106.333 กิโลเมตร (66.072 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-3524.svg ทล.3524 ใน อ.เมือง จ.นครปฐม
 
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-340.svg ทล.340 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ระบบทางหลวง

ถนนมาลัยแมนเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายนครปฐม-สุพรรณบุรี"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปุย มาลัยแมน อดีตหัวหน้ากองคลัง กรมทาง[1]

หลังจากที่ก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 เป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดในสมัยหนึ่ง เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม แทนการคมนาคมทางเรือผ่านแม่น้ำนครชัยศรีและทางรถไฟสายชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี ต่อมาเมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ตลิ่งชัน–บางบัวทอง–สุพรรณบุรี) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ความสำคัญของทางหลวงเส้นนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางคมนาคมจากภาคใต้มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือโดยไม่ผ่านกรุงเทพมหานครแทน ซึ่งพบว่ามีรถประจำทางปรับอากาศ บขส. สายเชียงใหม่–หัวหิน และสายนครราชสีมา–หัวหินวิ่งผ่านเส้นทางนี้

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ทิศทาง: นครปฐม-สุพรรณบุรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  นครปฐม-สุพรรณบุรี
นครปฐม 0+000 แยกมาลัยแมน (นครปฐม)   ทล.3524 ไปบรรจบ   ถนนเพชรเกษม (แยกลาดปลาเค้า) ถนนทรงพล จากเมืองนครปฐม
6+970 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก   ทล.พ.81 ไป กาญจนบุรี, อ.บางใหญ่ ไม่มี
19+297 แยกหนองปลาไหล นฐ.3020 ทางหลวงชนบทนฐ.3020 ไป บ.หนองปลาไหล   ทล.3297 ไป อ.ดอนตูม
25+560 แยกกำแพงแสน (1) ไม่มี   ทล.346 ไป อ.บางเลน, ปทุมธานี, รังสิต
25+939 แยกกำแพงแสน (2)   ทล.346 ไป อ.พนมทวน, กาญจนบุรี เข้าตลาดกำแพงแสน
27+500 แยกเกษตรศาสตร์ ทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไม่มี
29+197   ทล.3040 ไป บ.พระแท่นดงรัง ไม่มี
33+819 แยกหนองพงนก ไม่มี   ทล.3232 ไป บ.สระสี่มุม
35+150 แยกโรงเรียนการบิน ทางหลวงท้องถิ่น (ทล.3294 เดิม) ไป โรงเรียนการบิน ไม่มี
39+436 ไม่มี   ทล.3231 ไป บ.บางหลวง
สุพรรณบุรี 44+197 แยกหนองวัลย์เปรียง   ทล.3387 ไป บ.ทับกระดาน   ทล.3260 ไป อ.สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
48+470 แยกทุ่งคอก   ทล.3356 ไป บ.ทับกระดาน, บ.พระแท่นดงรัง ไม่มี
52+704 แยกดอนพรหม   ทล.3440 ไป บ.ตลาดเขต ไม่มี
63+595 แยกหางตลาด ไม่มี   ทล.3505 ไป อ.สองพี่น้อง
66+610 แยกจรเข้สามพัน   ทล.324 ไป อ.พนมทวน, กาญจนบุรี   ถนนมาลัยแมน ไป อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
69+290 แยกวังขอน   ทล.3342 ไป อ.บ่อพลอย ไม่มี
74+260 แยกอู่ทอง ไม่มี   ถนนมาลัยแมน ไป สุพรรณบุรี
ตรงไป:   ทล.333 ไป อ.ด่านช้าง, อ.บ้านไร่, อุทัยธานี
83+800 แยกดอนแจง ไม่มี   ทล.3318 ไป บ.เก้าห้อง, อ.บางปลาม้า
88+507 แยกสวนแตง   ทล.3461 ไป ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ไม่มี
95+147   ทล.357 ไป อ.ดอนเจดีย์, อ.ศรีประจันต์, ชัยนาท   ทล.357 ไป อ.ป่าโมก, อ่างทอง, กรุงเทพ
98+394 แยกอู่ยา   ทล.322 ไป อ.ดอนเจดีย์   ถนนมาลัยแมน ไป สุพรรณบุรี
100+987 แยกบางปลาหมอ ไม่มี   ทล.3533 ไปบรรจบ ทล.357
101+708 แยกวัดป่าเลไลยก์   ทล.3487 ไป บ.โพธิ์พระยา   ทล.3260 ไป อ.สองพี่น้อง
102+718 แยกสารพัดช่าง ไม่มี   ทล.3531 ไป สถานีรถไฟสุพรรณบุรี, บรรจบ ทล.357
104+301 แยกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สพ.ถ 3-0005 ถนนสมภารคง ไปเชื่อมต่อ   ทล.3507, บ.โพธิ์พระยา สพ.ถ 3-0008 ถนนขุนช้าง ไป บ.เก้าห้อง, เชื่อมต่อ   ทล.3318
104+800 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
แยกแขวงการทาง สพ.ถ 3-0002 ถนนประชาธิปไตย ไป ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี สพ.ถ 3-0002 ถนนประชาธิปไตย ไป เข้าเมืองสุพรรณบุรี
105+400 แยกหอนาฬิกา สพ.ถ 3-0001 ถนนเณรแก้ว สพ.ถ 3-0001 ถนนเณรแก้ว ไป เข้าเมืองสุพรรณบุรี
106+333   ทล.340 ไป ชัยนาท, นครสวรรค์   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างอิงแก้ไข