ถนนมาลัยแมน หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายนครปฐม–สุพรรณบุรี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป–กลับ มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3524 บริเวณสามแยกมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางรวม 106.273 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321
ถนนมาลัยแมน
แผนที่
ถนนมาลัยแมนหน้าอำเภออู่ทอง.jpg
ถนนมาลัยแมนหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว106.333 กิโลเมตร (66.072 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2500–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.3524 ใน อ.เมือง จ.นครปฐม
 
ปลายทางทิศเหนือ ทล.340 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนมาลัยแมนเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายนครปฐม-สุพรรณบุรี"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปุย มาลัยแมน อดีตหัวหน้ากองคลัง กรมทาง[1]

หลังจากที่ก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 เป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดในสมัยหนึ่ง เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม แทนการคมนาคมทางเรือผ่านแม่น้ำนครชัยศรีและทางรถไฟสายชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี ต่อมาเมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ตลิ่งชัน–บางบัวทอง–สุพรรณบุรี) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ความสำคัญของทางหลวงเส้นนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางคมนาคมจากภาคใต้มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือโดยไม่ผ่านกรุงเทพมหานครแทน ซึ่งพบว่ามีรถประจำทางปรับอากาศ บขส. สายเชียงใหม่–หัวหิน และสายนครราชสีมา–หัวหินวิ่งผ่านเส้นทางนี้

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ทิศทาง: นครปฐม-สุพรรณบุรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  นครปฐม-สุพรรณบุรี
นครปฐม 0+000 แยกมาลัยแมน (นครปฐม)   ทล.3524 ไปบรรจบ   ถนนเพชรเกษม (แยกลาดปลาเค้า) ถนนทรงพล จากเมืองนครปฐม
6+970 ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก   ทล.พ.81 ไป กาญจนบุรี, อ.บางใหญ่ ไม่มี
19+297 แยกหนองปลาไหล นฐ.3020 ทางหลวงชนบทนฐ.3020 ไป บ.หนองปลาไหล   ทล.3297 ไป อ.ดอนตูม
25+560 แยกกำแพงแสน (1) ไม่มี   ทล.346 ไป อ.บางเลน, ปทุมธานี, รังสิต
25+939 แยกกำแพงแสน (2)   ทล.346 ไป อ.พนมทวน, กาญจนบุรี เข้าตลาดกำแพงแสน
27+500 แยกเกษตรศาสตร์ ทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไม่มี
29+110   ทล.3040 ไป บ.พระแท่นดงรัง ไม่มี
33+819 แยกสระสี่มุม ไม่มี   ทล.3232 ไป บ.สระสี่มุม
35+150 แยกโรงเรียนการบิน ทางหลวงท้องถิ่น (ทล.3294 เดิม) ไป โรงเรียนการบิน ไม่มี
39+436 แยกบางหลวง ไม่มี   ทล.3231 ไป บ.บางหลวง
สุพรรณบุรี 44+197 แยกหนองวัลย์เปรียง   ทล.3387 ไป บ.ทับกระดาน   ทล.3260 ไป อ.สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
48+470 แยกทุ่งคอก   ทล.3356 ไป บ.ทับกระดาน, บ.พระแท่นดงรัง ไม่มี
52+704 แยกดอนพรหม   ทล.3440 ไป บ.ตลาดเขต ไม่มี
63+595 แยกหางตลาด ไม่มี   ทล.3505 ไป อ.สองพี่น้อง
66+610 แยกจรเข้สามพัน   ทล.324 ไป อ.พนมทวน, กาญจนบุรี   ถนนมาลัยแมน ไป อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
69+290 แยกวังขอน   ทล.3342 ไป อ.บ่อพลอย ไม่มี
74+260 แยกอู่ทอง ไม่มี   ถนนมาลัยแมน ไป สุพรรณบุรี
ตรงไป:   ทล.333 ไป อ.ด่านช้าง, อ.บ้านไร่, อุทัยธานี
83+800 แยกดอนแจง ไม่มี   ทล.3318 ไป บ.เก้าห้อง, อ.บางปลาม้า
88+507 แยกสวนแตง   ทล.3461 ไป ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ไม่มี
95+147   ทล.357 ไป อ.ดอนเจดีย์, อ.ศรีประจันต์, ชัยนาท   ทล.357 ไป อ.ป่าโมก, อ่างทอง, กรุงเทพ
98+394 แยกอู่ยา   ทล.322 ไป อ.ดอนเจดีย์   ถนนมาลัยแมน ไป สุพรรณบุรี
100+987 แยกบางปลาหมอ ไม่มี   ทล.3533 ไปบรรจบ ทล.357
101+708 แยกวัดป่าเลไลยก์   ทล.3487 ไป บ.โพธิ์พระยา   ทล.3260 ไป อ.สองพี่น้อง
102+718 แยกสารพัดช่าง ไม่มี   ทล.3531 ไป สถานีรถไฟสุพรรณบุรี, บรรจบ ทล.357
104+301 แยกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สพ.ถ 3-0005 ถนนสมภารคง ไปเชื่อมต่อ   ทล.3507, บ.โพธิ์พระยา สพ.ถ 3-0008 ถนนขุนช้าง ไป บ.เก้าห้อง, เชื่อมต่อ   ทล.3318
104+800 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
แยกแขวงการทาง สพ.ถ 3-0002 ถนนประชาธิปไตย ไป ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี สพ.ถ 3-0002 ถนนประชาธิปไตย ไป เข้าเมืองสุพรรณบุรี
105+400 แยกหอนาฬิกา สพ.ถ 3-0001 ถนนเณรแก้ว สพ.ถ 3-0001 ถนนเณรแก้ว ไป เข้าเมืองสุพรรณบุรี
106+333   ทล.340 ไป ชัยนาท, นครสวรรค์   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ แก้

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างอิง แก้