อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร
แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร เน้นอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°32′54″N 100°16′24″E / 13.54833°N 100.27333°E / 13.54833; 100.27333
อักษรไทยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
อักษรโรมันAmphoe Mueang Samut Sakhon
จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด492.04 ตร.กม. (189.98 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด302,957
 • ความหนาแน่น615.71 คน/ตร.กม. (1,594.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์74000
รหัสภูมิศาสตร์7401
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่

 
1. มหาชัย (Maha Chai) - 10. ท่าทราย (Tha Sai) 8 หมู่บ้าน
2. ท่าฉลอม (Tha Chalom) - 11. คอกกระบือ (Khok Krabue) 6 หมู่บ้าน
3. โกรกกราก (Krokkrak) - 12. บางน้ำจืด (Bang Nam Chuet) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านบ่อ (Ban Bo) 9 หมู่บ้าน 13. พันท้ายนรสิงห์ (Phanthai Norasing) 8 หมู่บ้าน
5. บางโทรัด (Bang Tho Rat) 10 หมู่บ้าน 14. โคกขาม (Khok Kham) 10 หมู่บ้าน
6. กาหลง (Ka Long) 8 หมู่บ้าน 15. บ้านเกาะ (Ban Ko) 8 หมู่บ้าน
7. นาโคก (Na Khok) 6 หมู่บ้าน 16. บางกระเจ้า (Bang Krachao) 9 หมู่บ้าน
8. ท่าจีน (Tha Chin) 7 หมู่บ้าน 17. บางหญ้าแพรก (Bang Ya Phraek) 6 หมู่บ้าน
9. นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน 18. ชัยมงคล (Chai Mongkhon) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม และตำบลโกรกกรากทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางปลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ
 • เทศบาลตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าจีนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโทรัดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอกกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปลา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้าครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยมงคลทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2562)
เทศบาลนครสมุทรสาคร 2542 (24??)
10.33
67,515
6,535.81
18,858
เทศบาลตำบลบางปลา 2542
5.628
6,869
1,220.50
4,261
เทศบาลตำบลนาดี 2551 (2538)
23.817
27,733
1,167.42
16,449
เทศบาลตำบลท่าจีน 2551 (2539)
12.67
12,518
988.00
8,213
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก 2551 (2538)
30.58
25,058
819.42
9,993
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ 2538
14.67
8,724
594.68
3,102
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด 2538
35.1
8,601
245.04
4,449
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 2538
30.27
4,744
156.72
1,489
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 2540
29
3,721
128.31
1,316
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 2538
25.85
30,810
1,191.87
19,527
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ 2538
12.38
9,869
797.17
8,923
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด 2538
18.73
14,041
749.65
9,992
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ 2539
69.73
33,767
484.25
20,626
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม 2538
71.85
23,536
327.57
11,609
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 2538
20.54
10,399
506.28
4,182
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 2538
34.8
11,095
318.82
5,117
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 2538
16.52
3,957
239.52
1,722
ทั้งหมด 492.04 302,957 615.71 149,828

หน่วยกู้ภัยแก้ไข

 • มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครแก้ไข

สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครแก้ไข

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครแก้ไข

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครแก้ไข

 • ไม่มี

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช 2478" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1740–1744. 10 ธันวาคม 2478.
 2. "พระราชกริสดีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่ง พุทธศักราช 2486" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (3 ก): 103–105. 12 มกราคม 2486.
 3. "พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (29 ก): 315–317. 9 พฤษภาคม 2489.
 4. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่ง พ.ศ. 2489" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (63 ก): 486–488. 24 กันยายน 2489.
 5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2495" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (22 ก): 541–545. 1 เมษายน 2495.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (31 ง): 4453–4456. 2 ธันวาคม 2495.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (40 ง): 1428. 15 พฤษภาคม 2499.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (122 ง): 2661–2663. 24 กรกฎาคม 2522.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (125 ง): 4601–4603. 2 กรกฎาคม 2530.
 10. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (145 ก): 1–7. 29 กรกฎาคม 2530.
 11. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2542" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 2–5. 10 พฤศจิกายน 2542.