อำเภอเมืองสมุทรสาคร

อำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Samut Sakhon
แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร เน้นอำเภอเมืองสมุทรสาคร
แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร เน้นอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พิกัด: 13°32′54″N 100°16′24″E / 13.54833°N 100.27333°E / 13.54833; 100.27333
ประเทศ ไทย
จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด492.04 ตร.กม. (189.98 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด304,034 คน
 • ความหนาแน่น617.91 คน/ตร.กม. (1,600.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 74000
รหัสภูมิศาสตร์7401
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

 • พ.ศ. 2440 ก่อตั้งอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • วันที่ 18 มีนาคม 2448 จัดตั้งสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในท้องที่บริเวณตลาดท่าฉลอม [1] นับเป็นสุขาภิบาลในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย
 • วันที่ 8 มีนาคม 2450 ขยายเขตสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม[2] ให้ถึงสถานีรถไฟบ้านแหลม
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2459 เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม ให้เป็นสุขาภิบาลเมืองสุขาภิบาลเมืองสมุทรสาคร[3] โดยรวมพื้นที่ตำบลท่าฉลอมทั้งตำบล บางส่วนของตำบลท่าจีน บางส่วนของตำบลมหาชัย บางส่วนของตำบลบางหญ้าแพรก บางส่วนของตำบลโกรกกราก
 • วันที่ 26 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอเมือง จังหวัดสุมทรสาคร เป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร[4]
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2467 ตั้งตำบลลูกวัว แยกออกจากตำบลบางกระดี่ และโอนพื้นที่บางหมู่บ้านของตำบลโคกขาม ไปขึ้นกับตำบลโพธิ์แจ้[5]
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2468 ย้ายอำเภอบ้านบ่อมาตั้งที่หมู่บ้านแพ้ว รวมพื้นที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลคลองตัน จากอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตำบลอำแพง อำเภอเมืองสมุทรสาคร กับตำบลดำเนินสะดวก (ตำบลสวนส้ม) อำเภอกระทุ่มแบน รวมเข้ากับตำบลหลักสามและตำบลโรงเข้ ของอำเภอบ้านบ่อ (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) จัดตั้งเป็น อำเภอบ้านแพ้ว[6] ส่วนอำเภอบ้านบ่อเก่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบ่อ ให้รวมท้องที่ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า "กิ่งอำเภอบ้านบ่อ"[7] ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • วันที่ 16 มีนาคม 2470 ยุบกิ่งอำเภอบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • วันที่ 23 กันยายน 2471 โอนพื้นที่ตำบลลูกวัว และพื้นที่หมู่ 5,6,7,8 (ในขณะนั้น) ของตำบลบางกระดี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปขึ้นกับอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี[8]
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2472 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบางกระดี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น ตำบลบ้านขอม[9]
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ในพื้นที่สุขาภิบาลเมืองสมุทรสาครเดิม[10] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอมทั้งตำบล บางส่วนของตำบลท่าจีน บางส่วนของตำบลบางหญ้าแพรก และบางส่วนของตำบลโกรกกราก
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2479 โอนพื้นที่หมู่ 7 (ในขณะนั้น) ของตำบลโคกขาม ไปขึ้นกับตำบลบ้านขอม[11]
 • วันที่ 16 เมษายน 2483 โอนพื้นที่หมู่ 5 (บางส่วนนอกเขตเทศบาล) หมู่ที่ 9, 10 ของตำบลบางหญ้าแพรก ไปขึ้นกับตำบลบางกระเจ้า โอนพื้นที่หมู่ 8,9 (ในขณะนั้น) ของตำบลโกรกกราก ไปขึ้นกับตำบลโคกขาม โอนพื้นที่หมู่ 2 (บางส่วนนอกเขตเทศบาล) ของตำบลท่าจีนไปขึ้นกับตำบลท่าทราย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจีน ไปขึ้นกับตำบลบางกระเจ้า และโอนพื้นที่หมู่ 5,7 (บางส่วนนอกเขตเทศบาล) ของตำบลมหาชัย ไปขึ้นกับตำบลบ้านขอม หมู่ที่ 12 ตำบลมหาชัย (บางส่วนนอกเขตเทศบาล) ไปขึ้นกับตำบลบางกระเจ้า
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบ้านขอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น ตำบลบ้านไร่[12]
 • วันที่ 3 กันยายน 2483 โอนพื้นที่หมู่ 6 (ในขณะนั้น) ของตำบลโกรกกราก ไปขึ้นกับตำบลบ้านไร่ และโอนพื้นที่หมู่ 13 (ในขณะนั้น) ของตำบลบางกระเจ้า ไปขึ้นกับตำบลบ้านบ่อ[13]
 • วันที่ 1 มกราคม 2486 จังหวัดสมุทรสาครได้ถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงย้ายไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี และเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอสมุทรสาคร[14]
 • วันที่ 12 มกราคม 2486 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น อำเภอสมุทรสาคร[15]
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2489 แยกอำเภอสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ออกจากการปกครองของจังหวัดธนบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดสมุทรสาคร[16]
 • วันที่ 24 กันยายน 2489 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร[17]
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2490 ตั้งตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสาคร โดยตั้งตำบลท่าจีน แยกออกจากตำบลท่าฉลอม และตั้งตำบลโกรกกราก แยกออกจากตำบลมหาชัย[18]
 • วันที่ 2 เมษายน 2495 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร[19] เพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมตำบลโกรกกรากทั้งตำบล ตำบลท่าฉลอมทั้งตำบล และตำบลมหาชัยทั้งตำบล (นำพื้นที่ตำบลโกรกกราก ตำบลท่าฉลอม และตำบลมหาชัย ส่วนที่ถูกตัดออกไปจากเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ไปจัดตั้งเป็นตำบลท่าจีน และตำบลบางหญ้าแพรก) และเพิ่มพื้นที่บางส่วนของหมู่ 9 ตำบลโคกขาม และบางส่วนของหมู่ 9 ตำบลท่าทราย อีกด้วย
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2495 ตั้งตำบลท่าจีน แยกออกจากตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลบางกระเจ้า และตำบลท่าทราย[20] ตั้งตำบลบางหญ้าแพรก แยกออกจากตำบลโกรกกราก ตำบลโคกขาม และตำบลบางกระเจ้า กับโอนพื้นที่บางส่วนของหมู่ 9 ตำบลโคกขาม (ที่อยู่นอกเขตเทศบาล) ไปรวมกับหมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม และพื้นที่บางส่วนของหมู่ 9 ตำบลท่าทราย (ที่อยู่นอกเขตเทศบาล) ไปรวมกับหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย และยุบพื้นที่หมู่ 9 ตำบลโคกขาม และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าทราย
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2499 โอนพื้นที่บางส่วนของหมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของตำบลโคกขาม ไปรวมกับหมู่ที่ 4 ตำบลนาดี และหมู่ที่ 3 ตำบลนาดี[21]
 • วันที่ 11 เมษายน 2504 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น ตำบลพันท้ายนรสิงห์[22]
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2522 ตั้งตำบลชัยมงคล แยกออกจากตำบลบ้านบ่อ[23]
 • วันที่ 2 มิถุนายน 2530 จัดตั้งสุขาภิบาลบางปลา ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ[24]
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2530 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2)[25] เพิ่มพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหญ้าแพรก บางส่วนของตำบลท่าทราย บางส่วนของตำบลโคกขาม บางส่วนของตำบลท่าจีน
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางปลา เป็นเทศบาลตำบลบางปลา
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 จัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยยกฐานะจากเทศบาลเมืองสมุทรสาคร[26] ยึดเขตเทศบาลนครตามแผนที่เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2)
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นเทศบาลตำบลนาดี
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน เป็นเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และเทศบาลตำบลท่าจีน ตามลำดับ

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่

 
1. มหาชัย (Maha Chai) - 10. ท่าทราย (Tha Sai) 8 หมู่บ้าน
2. ท่าฉลอม (Tha Chalom) - 11. คอกกระบือ (Khok Krabue) 6 หมู่บ้าน
3. โกรกกราก (Krokkrak) - 12. บางน้ำจืด (Bang Nam Chuet) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านบ่อ (Ban Bo) 9 หมู่บ้าน 13. พันท้ายนรสิงห์ (Phanthai Norasing) 8 หมู่บ้าน
5. บางโทรัด (Bang Tho Rat) 10 หมู่บ้าน 14. โคกขาม (Khok Kham) 10 หมู่บ้าน
6. กาหลง (Ka Long) 8 หมู่บ้าน 15. บ้านเกาะ (Ban Ko) 8 หมู่บ้าน
7. นาโคก (Na Khok) 6 หมู่บ้าน 16. บางกระเจ้า (Bang Krachao) 9 หมู่บ้าน
8. ท่าจีน (Tha Chin) 7 หมู่บ้าน 17. บางหญ้าแพรก (Bang Ya Phraek) 6 หมู่บ้าน
9. นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน 18. ชัยมงคล (Chai Mongkhon) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม และตำบลโกรกกรากทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางปลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ
 • เทศบาลตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าจีนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคอกกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอกกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโทรัดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปลา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยมงคลทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2562)
เทศบาลนครสมุทรสาคร 2542 (24??)
10.33
67,515
6,535.81
18,858
เทศบาลตำบลบางปลา 2542
5.628
6,869
1,220.50
4,261
เทศบาลตำบลนาดี 2551 (2538)
23.817
27,733
1,167.42
16,449
เทศบาลตำบลท่าจีน 2551 (2539)
12.67
12,518
988.00
8,213
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก 2551 (2538)
30.58
25,058
819.42
9,993
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ 2538
14.67
8,724
594.68
3,102
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด 2538
35.1
8,601
245.04
4,449
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 2538
30.27
4,744
156.72
1,489
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 2540
29
3,721
128.31
1,316
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 2538
25.85
30,810
1,191.87
19,527
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ 2538
12.38
9,869
797.17
8,923
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด 2538
18.73
14,041
749.65
9,992
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ 2539
69.73
33,767
484.25
20,626
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม 2538
71.85
23,536
327.57
11,609
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 2538
20.54
10,399
506.28
4,182
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า 2538
34.8
11,095
318.82
5,117
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล 2538
16.52
3,957
239.52
1,722
ทั้งหมด 492.04 302,957 615.71 149,828

หน่วยกู้ภัยแก้ไข

 • มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครแก้ไข

สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครแก้ไข

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครแก้ไข

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครแก้ไข

 • ไม่มี

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]ประกาศแก้ภาษีโรงร้าน จัดสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอมเมืองสมุทรสาคร
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศขยายเขตสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ตั้งแต่ถนนถวายเลียบตามลำน้ำไปถึงสเตชันรถไฟสายแม่กลอง
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศเปลี่ยนการจัดสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลเมือง
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ
 5. "ประกาศ ตั้งอัตราเงินรัชูปการและอากรค่านากับเลื่อนชั้นที่นาบางตำบล ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 41 (0 ก): 36–37. June 15, 1924.
 6. [5]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายคณะอำเภอบ้านบ่อไปตั้งที่ตำบลบ้านแพ้วแล้วตั้งกิ่งบ้านบ่อขึ้นแทน
 7. [6]แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ยุบหมู่อนุสภากาชาดอำเภอบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร
 8. [7]ประกาศ โอนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร มณฑลนครชัยศรี มาขึ้นอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี
 9. [8]ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลบ้านขอม ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากตำบลบางกระดี่ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 10. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช 2478" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1740–1744. 10 ธันวาคม 2478. Check date values in: |date= (help)
 11. [9] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 12. [10]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอและตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๓
 13. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร
 14. "พระราชกริสดีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่ง พุทธศักราช 2486" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (3 ก): 103–105. 12 มกราคม 2486. Check date values in: |date= (help)
 15. [12]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๖ (เปลี่ยนชื่อ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น อำเภอนครนายก อำเภอนนทบุรี อำเภอสมุทรปราการ อำเภอสมุทรสาคร)
 16. "พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (29 ก): 315–317. 9 พฤษภาคม 2489. Check date values in: |date= (help)
 17. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่ง พ.ศ. 2489" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (63 ก): 486–488. 24 กันยายน 2489. Check date values in: |date= (help)
 18. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปรับปรุงตำบลในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร (เปลี่ยนแปลงเขตตำบลท่าฉลอม ตำบลมหาชัย และตั้งเป็นตำบลใหม่ ตำบลท่าจีน และตำบลโกรกกราก)
 19. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2495" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (22 ก): 541–545. 1 เมษายน 2495. Check date values in: |date= (help)
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (31 ง): 4453–4456. 2 ธันวาคม 2495. Check date values in: |date= (help)
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (40 ง): 1428. 15 พฤษภาคม 2499. Check date values in: |date= (help)
 22. [14]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔
 23. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (122 ง): 2661–2663. 24 กรกฎาคม 2522. Check date values in: |date= (help)
 24. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (125 ง): 4601–4603. 2 กรกฎาคม 2530. Check date values in: |date= (help)
 25. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (145 ก): 1–7. 29 กรกฎาคม 2530. Check date values in: |date= (help)
 26. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2542" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 2–5. 10 พฤศจิกายน 2542. Check date values in: |date= (help)