ถนนเศรษฐกิจ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091

ถนนเศรษฐกิจ 1 (อังกฤษ: Thanon Setthakit 1) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 สายอ้อมน้อย–สมุทรสาคร เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4–6 ช่องจราจรไป–กลับ แยกจากถนนเพชรเกษมที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แยกไปทางซ้ายที่สามแยกกระทุ่มแบน ผ่านทางต่างระดับกระทุ่มแบน บรรจบกับถนนพุทธสาคร (ทางหลวงชนบท สค.4018) แยกไปทางขวา เข้าสู่เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผ่านทางแยกต่างระดับมหาชัย ตัดกับถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) สิ้นสุดที่สี่แยกมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมระยะทางที่ควบคุมโดยกรมทางหลวง 19.8 กิโลเมตร (ไม่นับรวมทางของเทศบาลนครสมุทรสาคร) ผ่าน 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองสมุทรสาคร (ตำบลมหาชัย ตำบลท่าทราย ตำบลนาดี) และอำเภอกระทุ่มแบน (ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลท่าไม้ และตำบลอ้อมน้อย)

Thai Highway-3091.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091
ถนนเศรษฐกิจ 1
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:19.851 กิโลเมตร (12.335 ไมล์)
ระบบทางหลวง

ถนนเศรษฐกิจ 1 ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 19+851 ปัจจุบันอยู่ในความควบคุมของหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง

การใช้เส้นทางแก้ไข

ถนนเศรษฐกิจ 1 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนพระรามที่ 2 กับถนนเพชรเกษมที่ทางแยกอ้อมน้อย ซึ่งประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครนิยมใช้เส้นทางนี้เข้า-ออกกรุงเทพมหานครเป็นหลักในช่วงที่ยังไม่มีถนนพระรามที่ 2 ปัจจุบันการจราจรยังคงหนาแน่น เนื่องจากเป็นถนนที่ตัดผ่านชุมชนและมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากบนเส้นทางดังกล่าว

ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างถนนพุทธสาคร (ทางหลวงชนบท สค.1018) เชื่อมต่อถนนเพชรเกษมที่แยกพุทธมณฑล สาย 4 และสะพานข้ามไปยังถนนพุทธมณฑล สาย 4 (ปัจจุบันคือทางแยกสาครเกษม) เชื่อมต่อไปยังถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338) ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางลัดเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นอื่น ๆ อาทิ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ถนนเทพกาญจนา แยกไปยังถนนเอกชัย

ทางแยกที่สำคัญแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ 1) ทิศทาง: อ้อมน้อย-สมุทรสาคร
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สมุทรสาคร แยกอ้อมน้อย   ถนนเพชรเกษม ไปนครปฐม   ถนนเพชรเกษม ไปบางแค
ไม่มี สค.4001 ทางหลวงชนบท สค.4001 ไปบรรจบถนนพุทธสาคร
แยกกระทุ่มแบน   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไปบรรจบ   ถนนสุคนธวิท, อ.กระทุ่มแบน, อ.บ้านแพ้ว   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไปสมุทรสาคร
ต่างระดับกระทุ่มแบน   ถนนพุทธสาคร ไปแยกสาครเกษม, ศาลายา   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไปสมุทรสาคร
ตรงไป:   ถนนกัลปพฤกษ์ (โครงการในอนาคต) ไปถนนกาญจนาภิเษก, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  ถนนสายใยรัก ไป วัดท่าเสา, อ.บ้านแพ้ว ไม่มี
แยกบางปลา สค.4019 ถนนบางปลา ไปวัดบางปลา, วัดป่ามหาชัย ไม่มี
ต่างระดับสมุทรสาคร   ถนนพระรามที่ 2 ไปสมุทรสงคราม, อ.ปากท่อ, เพชรบุรี   ถนนพระรามที่ 2 ไปบางขุนเทียน, ดาวคะนอง
แยกมหาชัย ถนนเอกชัย ไปบรรจบถนนพระรามที่ 2 (ด้านไปสมุทรสงคราม) ถนนเอกชัย ไปบรรจบถนนพระรามที่ 2 (ด้านไปดาวคะนอง), มหาชัยเมืองใหม่, บางบอน
ตรงไป:   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไปสถานีรถไฟมหาชัย, ตลาดมหาชัย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญแก้ไข

รถประจำทางสายที่ผ่านแก้ไข

  • รถร่วมบริการ บขส. สาย 402 นครปฐม-สมุทรสาคร ผ่านตลอดถนนเศรษฐกิจ 1
  • รถประจำทาง ขสมก. สาย 189 กระทุ่มแบน-ท่าเรือปิ่นเกล้า ผ่านเฉพาะช่วงทางแยกต่างระดับกระทุ่มแบน จากถนนพุทธสาคร ถึงสามแยกกระทุ่มแบน