บิ๊กซี

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

บิ๊กซี (อังกฤษ: Big C) เป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อสัญชาติไทย ดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและฮ่องกง บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และเปิดให้บริการสาขาแรกบนถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2537 ปัจจุบันกิจการในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ภายใต้กลุ่มทีซีซี

บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
ISINTH0280010016 Edit this on Wikidata
อุตสาหกรรมศูนย์การค้า
ก่อตั้งพ.ศ. 2536 (31 ปี)
ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซ็นทรัล Edit this on Wikidata
สำนักงานใหญ่88/9 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ให้บริการ
ไทย ไทย
ลาว ลาว
กัมพูชา กัมพูชา
เวียดนาม เวียดนาม
ฮ่องกง ฮ่องกง
บุคลากรหลัก
เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
อัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)
ผลิตภัณฑ์ศูนย์การค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ
รายได้เพิ่มขึ้น ฿ 120,918 ล้านบาท
(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559)[1]
รายได้สุทธิ
เพิ่มขึ้น ฿ 6,372 ล้านบาท
(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559)[1]
เจ้าของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พนักงาน
29,394
(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2559)[1]
บริษัทแม่กลุ่มทีซีซี
เว็บไซต์http://www.bigc.co.th
เชิงอรรถ / อ้างอิง
[1]

ประวัติ แก้

กลุ่มเซ็นทรัล ได้มีแนวคิดในการขยายธุรกิจออกสู่รูปแบบห้างสรรพสินค้าครบวงจรในที่เดียว (Bigbox Retail) จึงได้เปิดบริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จำกัด และเปิดให้บริการเซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ สาขาแรกแทนที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวงศ์สว่าง (ปัจจุบันคือมาร์เก็ต เพลส วงศ์สว่าง) ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2536[2] นับเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่ของประเทศไทยในขณะนั้น ก่อนที่กลุ่มเซ็นทรัลจะเปิดบริษัทที่ร่วมทุนกับกลุ่มอิมพีเรียล ของตระกูลกิจเลิศไพโรจน์ ในนาม บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536[3][4][a] และเปิดให้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกในนาม บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บนถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2537[5] และเปลี่ยนชื่อ เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ เป็นบิ๊กซีในปีถัดมา รวมถึงในปี พ.ศ. 2539 กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าซื้อกิจการกลุ่มโรบินสัน และเปลี่ยนชื่อห้างค้าปลีกของกลุ่มโรบินสันในนามว่า "เซฟวัน" ที่รังสิตมาเป็นบิ๊กซีด้วย

บิ๊กซีได้เปิดให้บริการอีก 19 สาขาในทั่วประเทศหลังจากเปิดสาขาแรก แต่ผลจากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ทำให้บิ๊กซีตัดสินใจหยุดขยายสาขา หลังเปิดให้บริการสาขาที่ 20 ที่เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2541 เนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนจากผลของภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้นำมาใช้ในการขยายสาขา ระหว่างนั้นจึงพยายามแสวงหากลุ่มทุนเข้ามาช่วยเหลือ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2542[6] กลุ่มคาสิโน ผู้ประกอบการค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศส ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 530 ล้านหุ้น และกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 66% บิ๊กซีจึงกลายเป็นค้าปลีกต่างชาติเช่นเดียวกับ เทสโก้ โลตัส และ คาร์ฟูร์ ในขณะนั้นโดยสมบูรณ์[7]

ในปี พ.ศ. 2545 บิ๊กซีได้มีการจัดตั้งมูลนิธิบิ๊กซีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนไทยเป็นจำนวนเงินรวมนับตั้งแต่ก่อตั้งกว่า 350 ล้านบาท มีการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนมาแล้ว 44 หลัง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนกว่า 42,000 ทุน และการส่งเสริมการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวิเชียรบุรี ในอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2551 บิ๊กซีได้เริ่มขยายกิจการจากการค้าปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตออกสู่ตลาดร้านสะดวกซื้อและร้านขายยา ภายใต้ชื่อ มินิบิ๊กซี และ เพรียว ตามลำดับ[8] ในปี พ.ศ. 2553 บิ๊กซี ได้เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้ชื่อ บิ๊กซี จูเนียร์ สาขาแรกที่ศูนย์การค้าทวีกิจ คอมเพล็กซ์ สระบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม[6], ในปี พ.ศ. 2561 บิ๊กซี ยังได้เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบ บิ๊กซี ฟู้ดเพลส สาขาแรกที่เกทเวย์ แอท บางซื่อ อีกด้วย[9]

ในปี พ.ศ. 2566 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BRC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BRC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ [10]

การซื้อกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย แก้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กลุ่มคาสิโน ได้ชนะการประมูลกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย ด้วยราคาซื้อขาย 868 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงิน 35,857 ล้านบาท[b][11]และมีผลทำให้ตลาดค้าปลีกในประเทศไทยเหลือเพียง 2 เจ้าใหญ่เท่านั้น ได้แก่ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ซึ่งกิจการได้ควบรวมกันเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2556 บิ๊กซีได้ทำการปรับปรุงคาร์ฟูร์ทั้งหมดเสร็จสิ้น โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบคาร์ฟูร์ไฮเปอร์มาร์เก็ต (ร้านขนาดใหญ่) จำนวนทั้งหมด 34 สาขาให้กลายเป็นบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 13 สาขา, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 15 สาขา, บิ๊กซี จัมโบ้ 1 สาขา ที่สำโรง ส่วนในบางสาขาที่มีความซ้ำซ้อนกันหรือหมดสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่ารายเดิมก็ได้ปิดตัวไปจำนวน 5 สาขา และยังได้ปรับปรุงร้านคาร์ฟูร์ มาร์เก็ต 8 สาขา รวมถึงบิ๊กซี จูเนียร์ 2 สาขาให้เป็น บิ๊กซี มาร์เก็ต และปรับปรุงร้านคาร์ฟูร์ ซิตี้ เป็น มินิบิ๊กซี[12][13]

การขายกิจการให้กลุ่มทีซีซีและกลุ่มเซ็นทรัล แก้

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มคาสิโนได้ประสบปัญหาด้านการเงิน จึงเปิดประมูลกิจการบิ๊กซีในไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อนำเงินทุนไปชำระหนี้สินของบริษัทฯ โดยมี กลุ่มเซ็นทรัล กับ กลุ่มทีซีซี เข้าร่วมประมูล ซึ่งกลุ่มทีซีซีได้ชนะการประมูลบิ๊กซีในประเทศไทยด้วยมูลค่า 2 แสนล้านบาท[6] และกลายเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 97.94% โดยการซื้อขายหุ้นได้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และกลุ่มเซ็นทรัลก็ได้ขายหุ้นที่มีอยู่ในบิ๊กซีทั้งหมดให้กับกลุ่มทีซีซี ทำให้บิ๊กซีกลายเป็นกิจการค้าปลีกของคนไทยอีกครั้ง และมีการเปลี่ยนคำขวัญเป็น "ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า" นับแต่นั้นมา โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การถือหุ้นใหญ่โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)[1] ขณะที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เพียงแค่กิจการในประเทศเวียดนาม ด้วยมูลค่า 3.68 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มเหงียนคิม ผู้ประกอบการค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ของเวียดนาม[14] โดยสาขาในประเทศเวียดนามทั้งหมดถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "โก!" และ "ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต" ครบทุกสาขาใน พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยสิทธิการใช้ชื่อบิ๊กซีของกลุ่มเซ็นทรัลได้หมดลง ทั้งนี้กลุ่มทีซีซีมีความคิดที่จะขยายธุรกิจบิ๊กซีออกไปยังเวียดนามหลังจากสิทธิการใช้ชื่อบิ๊กซีของกลุ่มเซ็นทรัลหมดลงด้วยเช่นกัน[15]

หลังการเข้าซื้อกิจการ 6 ปี ใน พ.ศ. 2565 บีเจซีมีแนวคิดในการแยกบิ๊กซีออกเป็นบริษัทเอกเทศผ่านการระดมทุนสาธารณะด้วยการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และกลับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบีเจซีตั้งเป้าระดมทุนไม่เกิน 18,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนและขายกิจการตามแผนงานที่บีเจซีได้วางไว้ แทนการใช้งบประมาณจากบีเจซีที่ปัจจุบันต้องปันส่วนงบประมาณกว่า 90% มาใช้หมุนเวียนกิจการบิ๊กซีที่ปัจจุบันถือเป็นรายได้หลักของบีเจซี และต่อมาใน พ.ศ. 2566 บีเจซีได้แปรสภาพ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ให้เป็น บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ย่อ: BRC) โดยบีเจซีถือหุ้นเองทั้งหมด และได้โอนย้ายกิจการค้าปลีกภายใต้บีเจซี ซึ่งประกอบไปด้วย บิ๊กซี เอเชียบุ๊คส์ กาแฟวาวี ร้านยาเพรียว ร้านยาสิริฟาร์มา รวมถึงโอนธุรกิจ เอ็มเอ็ม ฟู้ดเซอร์วิส ในประเทศไทย ให้เป็นของบิ๊กซี ภายใต้ชื่อ บิ๊กซี ฟู้ดเซอร์วิส และโอนธุรกิจ เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต ในประเทศเวียดนามให้อยู่ภายใต้บิ๊กซี

ต่อมาในเดือนเมษายน บีอาร์ซี ได้ยื่นหนังสือชี้ชวนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณา และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยรายงานเปิดเผยว่า บีเจซี เสนอขายหุ้น บีอาร์ซี ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.98% แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ บิ๊กซี รีเทล ยังมีความคิดที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสในการเข้าตลาด

 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสีอาน ในประเทศเวียดนาม

กิจการในต่างประเทศ แก้

บิ๊กซี ได้ขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศครั้งแรกที่ประเทศเวียดนามในราวคริสต์ทศวรรษ 2000[15] มีจำนวนสาขาก่อนขายกิจการทั้งสิ้น 36 สาขา ซึ่งภายหลังจากที่คาสิโนได้ขายกิจการให้กลุ่มเซ็นทรัล ปัจจุบันบิ๊กซี เวียดนามได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการจากการรีแบรนด์เป็น "โก!", "มินิโก!", และ "ท็อปส์" ในปี พ.ศ. 2565 ในขณะที่กิจการในประเทศลาวทางบีเจซีได้เข้าซื้อกิจการเองทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มทีซีซี ยังได้เริ่มทำการเปลี่ยนชื่อ เอ็มพอยท์มาร์ท ร้านสะดวกซื้อที่บริษัทตั้งขึ้นเองในประเทศลาวทั้งหมด 44 สาขาให้เป็นมินิบิ๊กซีทั้งหมดซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อได้เสร็จสิ้นในปีต่อมา[16][17] ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บิ๊กซียังได้เปิดสาขาแรกในประเทศกัมพูชา ที่ปอยเปต โดยใช้เงินลงทุน 300 ล้านบาทบนเนื้อที่ 20 ไร่ พร้อมพื้นที่ขาย 3,000 ตารางเมตรและพื้นที่เช่า 5,000 ตารางเมตร โดยบิ๊กซียังวางแผนที่จะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกหลายแห่งแห่งในพนมเปญและเสียมราฐในอีกสองปีข้างหน้า[18][19]

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 บิ๊กซี รีเทล ได้เข้าซื้อกิจการ อะเบาไทย (AbouThai) กิจการซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศฮ่องกง จำนวน 24 สาขา ภายใต้งบลงทุน 300 ล้านบาท ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ บิ๊กซีได้เริ่มปรับร้าน AbouThai เป็นบิ๊กซี และเปลี่ยนชื่อบริษัท AbouThai Group เป็น Big C (HK) เพื่อกำหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้บิ๊กซีตั้งเป้าเปิดสาขาให้ได้ 99 สาขาใน พ.ศ. 2569 และยังได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกงในการนำ Big C (HK) เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในฮ่องกงอีกด้วย

ต่อมาในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 บิ๊กซีได้เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกในประเทศลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เวียงจันทน์ หน้าศูนย์ประชุมลาวไอเต็ก นับเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตใจกลางกรุงเวียงจันทน์แห่งแรกในประเทศลาว

รูปแบบสาขา แก้

 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี ในอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
บิ๊กซี ฟู้ดเพลส สาขาเกทเวย์ แอท บางซื่อ ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 
บิ๊กซี มินิ ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ถนนคชเสนีย์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องหมาย
การค้า
ประเภท พื้นที่ขาย เวลาทำการ ลักษณะ อ้างอิง
  บิ๊กซี 4,000 – 12,000 ตรม. 8.00, 9.00, 10.00 น. – 21.00, 22.00, 23.00 ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่มุ่งจับลูกค้าทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่การนำเสนอสินค้าหลากหลายที่ประหยัด ให้ความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงบริการที่ประทับใจ และสภาพแวดล้อมในร้านค้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด พร้อมด้วยพื้นที่ร้านเช่าและบางสาขายังมีโฮมโปร และโรงภาพยนตร์เปิดทำการร่วมด้วย [13]
บิ๊กซี เพลส ไม่ทราบ 8.00, 9.00 - 21.00, 22.00, 23.00 น. รูปแบบศูนย์การค้าให้เช่า ควบคู่กับไฮเปอร์มาร์เก็ต เดิมเปิดเป็นส่วนต่อขยายจากบิ๊กซี สาขาพระรามที่ 4 บริเวณที่ดินทางทิศตะวันออกของอาคาร ในชื่อ "บิ๊กซี พลาซ่า" ปัจจุบันได้ยกขึ้นเป็นรูปแบบหลักสำหรับสาขาประเภทอาคารอิสระ [19][20]
บิ๊กซี ฟู้ดเพลส 750 - 2,000 ตรม. 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 – 21.00, 22.00 น.
24 ชั่วโมง (สามย่านมิตรทาวน์)
รูปแบบร้านที่เน้นการจำหน่ายอาหารสด อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมพื้นที่รับประทานอาหารภายในบริเวณร้าน อนึ่ง บิ๊กซีได้นำตรา "ฟู้ดเพลส" ไปใช้เป็นชื่อแผนกอาหารสดของบิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตบางสาขาด้วย [21]
บิ๊กซี ฟู้ดเซอร์วิส 750 - 2,000 ตรม. 07.00, 08.00, 09.00 – 21.00, 22.00 น. รูปแบบร้านที่เน้นการจำหน่ายอาหารสด สินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด สด สะอาด ปลอดภัย ราคาขายส่ง เป็นการปรับภาพลักษณ์มาจาก เอ็มเอ็ม ฟู้ดเซอร์วิส เดิม [22]
  บิ๊กซี มินิ เฉลี่ยประมาณ 160 ตรม. เปิด 24 ชั่วโมง รูปแบบร้านสะดวกซื้อที่เน้นความสะดวกสบาย มีจุดเด่นที่จำหน่ายอาหารสดเช่นเดียวกับไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของนักชอปปิ้งรายวัน ยังมีบริการต่าง ๆ เช่น เคาท์เตอร์เซอร์วิส แรบบิทเซ็นเตอร์ เป็นต้น มีสาขาอยู่มากกว่า 1,000 สาขา [13][23]
  เพียว ประมาณ 45 ตรม. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 – 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 น.
24 ชั่วโมง (สามย่านมิตรทาวน์)
ร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงาม มีสินค้าประมาณ 2,000 รายการ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ตและบิ๊กซีมาร์เก็ต แต่ก็ได้มีบางสาขาที่เปิดอย่างเป็นเอกเทศ [13]

ในอดีต แก้

ประเภท พื้นที่ขาย ลักษณะ อ้างอิง
เอ็กซ์ตร้า 4,000 – 12,000 ตรม. ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่มุ่งจับลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน โดยนำเสนอสินค้าพรีเมี่ยม อาหารสด และอาหารแห้งที่หลากหลาย รวมถึงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี ไวน์ และสินค้าพิเศษอื่น ๆ อย่างไรก็ตามสาขาเอ็กซ์ตร้าทั้งหมด ถูกยุบให้กลายเป็น บิ๊กซี เพลส ใน พ.ศ. 2565 ยกเว้นสาขาเมกาซิตี้ บางนา ที่ยังคงใช้ตราเอ็กซ์ตร้าเช่นเดิม [13]
จัมโบ้ 10,000 ตรม. เป็นร้านค้าแบบขายส่ง ภายใต้แนวคิด “พบทุกอย่างที่นี่ ที่เดียว” โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยง ผู้ประกอบการรายย่อย บริษัท สถาบันและครอบครัวใหญ่ เปิดสาขาแรกที่สำโรง ซึ่งเป็นการเข้ามาแทนที่คาร์ฟูร์เดิม และเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาโดยการปรับเปลี่ยนมาจากบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่ราษฎร์บูรณะและนวนคร อีกทั้งยังมี บิ๊กซี จัมโบ้สเตชัน ซึ่งเป็นรูปแบบขนาดเล็กของบิ๊กซี จัมโบ้ซึ่งเปิดอยู่ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา และ อยุธยา ปัจจุบันสาขาทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนเป็น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ [13]
มาร์เก็ต 750 – 2,000 ตรม. สาขาขนาดกลางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในชุมชนที่ต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน เปิดสาขาแรกที่ทวีกิจ คอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้ปรับรูปแบบเป็น บิ๊กซี ฟู้ดเพลส [24][25]
ดีโป้ 750 – 2,000 ตรม. ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มกลางถึงล่าง มีสินค้าประมาณ 8,000 – 15,000 รายการ ทั้งอาหารสด ของใช้ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า มีทั้งรูปแบบสาขาปกติทั่วไป และเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. 2565 สาขาทั้งหมดถูกยุบให้กลายเป็น บิ๊กซี ฟู้ดเพลส [13]
ลีดเดอร์ไพรซ์ 150 – 500 ตรม. ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มล่างที่ต้องการสินค้าราคาประหยัด มีสินค้ากว่าหลายพันรายการที่ใช้ตรา ลีดเดอร์ไพรซ์ มีทั้งสาขารูปแบบปกติและสาขาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า อย่างไรก็ดีด้วยความนิยมของตราที่เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ใน พ.ศ. 2548 บิ๊กซีได้พยายามเปลี่ยนตราลีดเดอร์ไพรซ์มาใช้ตรา ลีดเดอร์ไพรซ์ บาย บิ๊กซี เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งนำสินค้าตราดังเริ่มวางจำหน่ายในสาขาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ใน พ.ศ. 2551 บิ๊กซีได้ตัดสินใจยุบตรานี้ พร้อมทั้งปิดร้านลีดเดอร์ไพรซ์ไปจำนวนหนึ่ง โดยที่อีกจำนวนหนึ่งได้ปรับเป็นร้าน บิ๊กซี มินิ แทน [26][27]

รางวัล แก้

ปี รางวัล สาขา ผล
2566 Thailand Zocial Awards 2023[28] Best Brand Performance on Social Media กลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต ชนะ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "รายงานประจำปี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2559". ไฟล์ PDF สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 2. "ย้อนตำนาน 27 ปี "บิ๊กซี" แจ้งเกิดกลุ่มเซ็นทรัล ปัจจุบันอยู่ในมือเสี่ยเจริญ". mgronline.com. 2020-01-24.
 3. ข้อมูลนิติบุคคล : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)[ลิงก์เสีย] แหล่งค้นหาข้อมูลนิติบุคคล และประเภทธุรกิจในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 4. ข้อมูลการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เก็บถาวร 2020-07-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซค์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบริโภค สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 5. ข้อมูลบิ๊กซี สาจาแจ้งวัฒนะ bigc.co.th ผ่านทาง web.archive.org สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 6. 6.0 6.1 6.2 ย้อนตำนาน 27 ปี “บิ๊กซี” แจ้งเกิดกลุ่มเซ็นทรัล ปัจจุบันอยู่ในมือเสี่ยเจริญ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย กิตตินันท์ นาคทอง สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 7. BIG C เติบโตภายใต้ทักษะของ CASINO นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2545 ผ่านทาง web.archive.org เขียนโดย สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 8. "รายงานประจำปี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2551". ไฟล์ PDF สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 9. "BigC Foodplace เกตเวย์ บางซื่อ เจอกันวันพรุ่งนี้ พลาดไม่ได้". เพจ ฺBig C บนเฟซบุ๊ก.คอม ลงไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สืบค้นเทื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 10. "บอร์ด BJC อนุมัติแผนนำหุ้น "บิ๊กซี รีเทล" IPO ไม่เกิน 29.98%". prachacha. มติชนปากเกร็ด. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 11. ["คาร์ฟูร์" ปิดฉากทำธุรกิจในไทย ตกลงขายกิจการให้ "บิ๊กซี" กว่า 3.5หมื่นล้าน มติชนออนไลน์ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผ่านทาง web.archive.org สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 12. "รายงานประจำปี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2555". ไฟล์ PDF สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 "รายงานประจำปี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2556". ไฟล์ PDF สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 14. ‘เซ็นทรัล’ ฮุบบิ๊กซีเวียดนาม ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 15. 15.0 15.1 “BJC” เตรียมดึงแบรนด์ “บิ๊กซี” ในเวียดนามคืน หลังเครือเซ็นทรัลหมดสัญญาใน 3 ปี positioningmag.com เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สืบค้นเมื่อ 8 กรกรฎาคม พ.ศ. 2563
 16. "ลาก่อน..M-Point Mart mini BigC มาแล้ว!!". เพจเป็นเรื่อง...เป็นลาว ลงไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : มีรูปภาพที่น่าเชื่อได้ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
 17. ตลาดเพื่อนบ้านคึกคัก “บิ๊กซี” ปี 2563 ลงทุน 1,500 ล้าน ระดมเปิดสาขากัมพูชา-ลาว-เวียดนาม positioningmag.com เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 18. Big C spreading hypermarkets around bangkokpost.com 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 19. 19.0 19.1 “บิ๊กซี” ยึดปอยเปต 3 พันตร.ม. ผุดโมเดลใหม่ดึง “ยูนิโคล่” เสริมความแรง เขียนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 prachachat.net สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 20. "เจาะยุทธศาสตร์ 5 ปี "บีเจซี บิ๊กซี" ขยายอาณาจักรธุรกิจครองอาเซียน-รุกจีน". bangkokbiznews. 2022-04-17.
 21. ข้อมูลองค์กร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) bigc.co.th สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 22. ข้อมูลองค์กร บริษัท บิ๊กซี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด เก็บถาวร 2023-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน bigc.co.th สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2567
 23. 1,000 สาขาแล้ว !  มินิบิ๊กซี “สะดวก ใกล้บ้านคุณ” springnews.co.th เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 24. "BIGCเปิดสาขาจูเนียร์แห่งแรกที่สระบุรี จับมือห้างท้องถิ่นเจาะระดับชุมชน". ryt9.com.
 25. "ย้อนตำนาน 27 ปี "บิ๊กซี" แจ้งเกิดกลุ่มเซ็นทรัล ปัจจุบันอยู่ในมือเสี่ยเจริญ". mgronline.com. 2020-01-24.
 26. "บิ๊กซีเลิกยื้อแล้วรื้อทิ้งลีดเดอร์ไพรซ์ ปรับสู่มินิบิ๊กซีลั่นสิ้นปีโตตามเป้า10%". mgronline.com. 2007-05-20.
 27. "กลยุทธ์การตลาด:ร้านเฮาส์แบรนด์ Leader Price ไยไม่สำเร็จ - gotomanager.com". info.gotomanager.com.[ลิงก์เสีย]
 28. "ประกาศผล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 แบรนด์และผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลยกทัพร่วมงานคับคั่ง". ไทยรัฐ. 2023-02-24. สืบค้นเมื่อ 2023-02-25.

เชิงอรรถ แก้

 1. ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่า บริษัทฯ จดทะเบียนในวันดังกล่าว แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัทฯ ทำการซื้อขายหุ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535
 2. คิดในอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในอัตรา 1 ยูโร ต่อ 41.31 บาท

แหล่งข้อมูลอื่น แก้