เปิดเมนูหลัก

เขตบางขุนเทียน

เขตในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางขุนเทียน
Cquote1.png หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม วัฒนธรรมมอญบางกระดี่ พื้นที่ทะเลกรุงเทพ Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตบางขุนเทียน
อักษรโรมัน Khet Bang Khun Thian
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1021
รหัสไปรษณีย์ 10150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 120.687 ตร.กม.
ประชากร 183,878[1] คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 1,523.59 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
พิกัด 13°39′39″N 100°26′9″E / 13.66083°N 100.43583°E / 13.66083; 100.43583
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2415 1694, 0 2415 2425
หมายเลขโทรสาร 0 2416 4291
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตบางขุนเทียน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตบางขุนเทียน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย (เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ที่มาของชื่อเขตแก้ไข

มีคำบอกเล่าว่า ย่านบางขุนเทียน (ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เขตจอมทอง) เคยเป็นแหล่งชุมนุมกองเกวียนที่ไปมาค้าขายจากสุพรรณบุรี โดยทุกกองเกวียนจะมีผู้นำทำหน้าที่คุ้มกันประจำกองเรียกว่า "ขุน" บริเวณที่หยุดรวมกองเกวียนนี้ ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า "บางขุนเกวียน" แล้วเพี้ยนเป็น "บางขุนเกียน" ต่อมาเขียนสะกดเป็น "บางขุนเทียน" ถึงทุกวันนี้ ยังมีความเห็นอีกว่า ชื่อบางขุนเทียนมาจากนามและตำแหน่งบุคคลว่า "ขุนเทียร" เป็นขุนนางรักษาสวนหลวงที่คงมีส่วนเข้ามาดูแลสวนบริเวณพื้นที่คลองบางขุนเทียนนั่นเอง

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอบางขุนเทียน เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญที่อพยพมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4[2] เป็นอำเภอที่เก่าแก่ สันนิษฐานว่าก่อตั้งในปี พ.ศ. 2410 เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี ซึ่งต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ (บริเวณริมคลองด่าน คลองดาวคะนอง และคลองบางขุนเทียน) มีความเจริญและมีชุมชนเพิ่มขึ้น ทางราชการจึงได้จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2479 โดยให้ตำบลบางค้ออยู่ในท้องที่ด้วย และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขุนเทียนและตำบลบางมดในปี พ.ศ. 2508

ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางขุนเทียนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเขตการปกครอง 7 แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงท่าข้าม แขวงบางบอน และแขวงแสมดำ

ต่อมาในพื้นที่เขตมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง กรุงเทพมหานครจึงตั้งสำนักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 ดูแลพื้นที่ 4 แขวง ซึ่งได้แยกออกไปเป็นเขตจอมทองในปี พ.ศ. 2532 และเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกแขวงบางบอนออกไปตั้งเป็นเขตบางบอน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เขตบางขุนเทียนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ท่าข้าม Tha Kham
84.712
58,962
29,091
696.02
แสมดำ Samae Dam
35.975
124,916
59,364
3,472.30
ทั้งหมด
120.687
183,878
88,455
1,523.59

ประชากรแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ได้แก่

 • ถนนกาญจนาภิเษก เริ่มต้นเข้าสู่ท้องที่เขตบางขุนเทียนจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แขวงแสมดำ ต่อเนื่องมาจากแขวงบางบอน เขตบางบอน และไปสิ้นสุดที่คลองบางมด ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่แขวงบางมด เขตทุ่งครุต่อไป
 • ถนนพระรามที่ 2 เริ่มต้นเข้าสู่ท้องที่เขตบางขุนเทียนจากคลองวัดกก แขวงท่าข้าม ต่อเนื่องมาจากแขวงบางมด เขตจอมทอง และไปสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่ท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครต่อไป
 • ถนนบางขุนเทียน ตัดผ่านพื้นที่ทางเหนือของเขต เข้าสู่ท้องที่เขตจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แขวงแสมดำ ต่อเนื่องมาจากแขวงบางบอน เขตบางบอน และไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 2
 • ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตัดผ่านพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเขต เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ และไปสิ้นสุดที่ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ซึ่งตัดออกสู่ท้องที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญแก้ไข

วัดแก้ไข

แขวงท่าข้ามแก้ไข

 • วัดกก
 • วัดท่าข้าม
 • วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า)
 • วัดบัวผัน
 • วัดปทีปพลีผล
 • วัดประชาบำรุง (วัดลูกวัว)
 • วัดเลา
 • วัดหัวกระบือ

แขวงแสมดำแก้ไข

 • วัดกำแพง
 • วัดแทนวันดีเจริญสุข
 • วัดแทนวันดีสุขาราม
 • วัดบางกระดี่
 • วัดพรหมรังสี
 • วัดสะแกงาม
 • วัดสุธรรมวดี
 • วัดแสมดำ

สถานศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1แก้ไข

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครแก้ไข

โรงพยาบาลแก้ไข

ทางน้ำแก้ไข

 • คลองวัดสิงห์
 • คลองสนามชัย
 • คลองวัดกก
 • คลองบางมด
 • คลองลำรางขวางต้นโพ (ตาปล่อง)
 • คลองบัวหลวง (ถูกถมดินแล้ว)
 • คลองราชมนตรี
 • คลองบางบอน
 • คลองสี่บาท
 • คลองรางแก้ว (รางตะเคียน)
 • คลองลาดลำภู (รางสะแก)
 • คลองสะแกงาม
 • คลองเลนเปน
 • คลองระหาญ
 • คลองแสมดำเหนือ
 • คลองแสมดำใต้
 • คลองรางแม่น้ำ
 • คลองรางกะนก
 • คลองบัว
 • คลองพระยาพาย
 • คลองลูกวัว
 • คลองบางขโมย
 • คลองกลางทุ่ง
 • คลองหัวกระบือ
 • คลองนา
 • คลองขุนราชพินิจใจ
 • คลองบางเสาธง
 • คลองพิทยาลงกรณ์
 • คลองตาสุก
 • คลอง 1, 2, 3, 4
 • คลองแยกพะเนียง
 • คลองตาแม้น
 • คลองพระยาไชยยศสมบัติ
 • คลองลำรางตาเณร

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 3 มกราคม 2562.
 2. "ข่าวฟ้ายามเย็น". ฟ้าวันใหม่. 12 September 2014. สืบค้นเมื่อ 13 September 2014.
 3. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข