อำเภอปากท่อ

อำเภอในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ปากท่อ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี

อำเภอปากท่อ
แผนที่จังหวัดราชบุรี เน้นอำเภอปากท่อ
คำขวัญ: 
เพลงเขมรปากท่อ เหล่ากอไทยทรงดำ วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เสียงน้ำตกไทยประจัน แหล่งพันธุ์ไม้ผล ถิ่นคนน้ำใจงาม มากฟาร์มสุกร พระนอนเขาถ้ำทะลุ
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°22′6″N 99°49′48″E / 13.36833°N 99.83000°E / 13.36833; 99.83000
อักษรไทยอำเภอปากท่อ
อักษรโรมันAmphoe Pak Tho
จังหวัดราชบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด757.835 ตร.กม. (292.602 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด67,879 คน
 • ความหนาแน่น89.56 คน/ตร.กม. (232.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์70140
รหัสภูมิศาสตร์7008
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอปากท่อ หมู่ที่ 5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

พื้นที่ทั่วไปอำเภอปากท่อเป็นที่ราบส่วนมาก และมีพื้นที่แห่งหนึ่งต่ำกว่าแห่งอื่นเรียกว่า "หนองทะเล" ในฤดูฝนน้ำจากตำบลต่างๆ จะไหลมารวมกันจะไหลไปทางไหนไม่ได้ เวลาน้ำไหลออกจากหนองทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปากท่อ จึงได้ขนานนามพื้นที่หนองทะเลใหม่ว่า "ปากท่อ"

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอปากท่อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอปากท่อแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน

1. ทุ่งหลวง (Thung Luang) 16 หมู่บ้าน 7. วัดยางงาม (Wat Yang Ngam) 5 หมู่บ้าน
2. วังมะนาว (Wang Manao) 7 หมู่บ้าน 8. อ่างหิน (Ang Hin) 7 หมู่บ้าน
3. ดอนทราย (Don Sai) 9 หมู่บ้าน 9. บ่อกระดาน (Bo Kradan) 4 หมู่บ้าน
4. หนองกระทุ่ม (Nong Krathum) 8 หมู่บ้าน 10. ยางหัก (Yang Hak) 8 หมู่บ้าน
5. ปากท่อ (Pak Tho) 8 หมู่บ้าน 11. วันดาว (Wan Dao) 3 หมู่บ้าน
6. ป่าไก่ (Pa Kai) 5 หมู่บ้าน 12. ห้วยยางโทน (Huai Yang Thon) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอปากท่อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลปากท่อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากท่อ
 • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังมะนาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากท่อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากท่อ) และตำบลวันดาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไก่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดยางงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อกระดานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมในอำเภอปากท่อแก้ไข

 1. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 2. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
 3. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา