อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

หนองหญ้าปล้อง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นอำเภอขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด นับเป็น 1 ใน 2 อำเภอของจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Ya Plong
คำขวัญ: 
พริกกะเหรี่ยงเผ็ด รสเด็ดมะละกอ เที่ยวงานข้าวห่อ ผ้าทอสามเรือน เยือนน้ำพุร้อน พักผ่อนกระดังลา งามตาอ่างแม่ประจันต์ เชื่อมสัมพันธ์กะเหรี่ยงไทยทรงดำ
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอหนองหญ้าปล้อง
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พิกัด: 13°9′47″N 99°41′50″E / 13.16306°N 99.69722°E / 13.16306; 99.69722
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,249.8 ตร.กม. (482.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด16,370 คน
 • ความหนาแน่น13.10 คน/ตร.กม. (33.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 76160
รหัสภูมิศาสตร์7603
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนหนองควง-หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอหนองหญ้าปล้องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองใกล้เคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

อำเภอหนองหญ้าปล้องเดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยการแยกพื้นที่การปกครองบางตำบลในอำเภอเขาย้อย[1][2][3] และมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โดยขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอเขาย้อย ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533[4]

 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2515 แยกพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ และตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย มาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง[5] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเขาย้อย
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหนองหญ้าปล้อง[6] ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลท่าตะคร้อ แยกออกจากตำบลหนองหญ้าปล้อง[7]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย ขึ้นเป็น อำเภอหนองหญ้าปล้อง[4]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอหนองหญ้าปล้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[8]
1. หนองหญ้าปล้อง Nong Ya Plong
11
7,074
2. ยางน้ำกลัดเหนือ Yang Nam Klat Nuea
5
2,246
3. ยางน้ำกลัดใต้ Yang Nam Klat Tai
7
2,948
4. ท่าตะคร้อ Tha Takhro
8
4,180

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือและตำบลยางน้ำกลัดใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตะคร้อทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 59 (57 ก): 1622–1624. August 25, 1942.
 2. "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ยางน้ำกลัดใต้ - สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (24 ก): 291–293. April 26, 1949.
 3. "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางหัก ในท้องที่ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง และตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (76 ก): (ฉบับพิเศษ) 8-10. December 29, 1952.
 4. 4.0 4.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอวังวิเศษ อำเภอคลองหาด อำเภอป่าบอน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังโป่ง อำเภอควนเนียง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอทองแสนขัน พ.ศ. ๒๕๓๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (83 ก): (ตอนพิเศษ) 1-4. May 21, 1990. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2007-10-09.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (102 ง): 1717. July 4, 1972. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2020-12-12.
 6. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขวัดพระยาไกร ท่าหลวง คชสิทธิ์ โคกตูม ดีลัง บ่อทอง กาบเชิง ลำดวน ห้วยทับทัน ยางชุมน้อย โนนแดง ปากคาด พรเจริญ นามน วังสามหมอ นาด้วง ดอนเขือง ท่าพระขอนแก่น โพศรี ช้างเผือก นาหมื่น แม่เมาะ ทุ่งหัวช้าง แม่เจดีย์ วังกะพี้ วังทรายพูน คลองลาน เนินมะปราง ท่าชัย วังพิกุล ทองผาภูมิ ท่าเสด็จ หนองหญ้าปล้อง บ้านกรูด พรหมคีรี ทุ่งตะโก บ้านพูน ลำไพล สุคิริน นาโยง คลองปาง และปาลัส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (180 ง): 4119–4123. November 25, 1980.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (143 ง): (ฉบับพิเศษ) 112-117. August 31, 1988.
 8. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้