ทางแยกต่างระดับวังมะนาว

ทางแยกต่างระดับวังมะนาว (อังกฤษ: Wang Manao Interchange) หรือ แยกวังมะนาว เป็นทางแยกต่างระดับแห่งหนึ่งในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 2 บริเวณกิโลเมตรที่ 84+041 ตัดกับถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 125+175

ทางแยกต่างระดับ วังมะนาว
ชื่ออักษรไทยวังมะนาว
ชื่ออักษรโรมันWang Manao
ที่ตั้งตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศทางการจราจร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
» ราชบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
» สมุทรสงคราม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
» เพชรบุรี

รูปแบบของทางแยกต่างระดับ แก้