อำเภออัมพวา

อำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย

อำเภออัมพวา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าว และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัด

อำเภออัมพวา
แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เน้นอำเภออัมพวา
คำขวัญ: ส้มโอรสดี ลิ้นจี่รสหวาน สาวงามอัมพวา
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°25′30″N 99°57′24″E / 13.42500°N 99.95667°E / 13.42500; 99.95667
อักษรไทยอำเภออัมพวา
อักษรโรมันAmphoe Amphawa
จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่
 • ทั้งหมด170.2 ตร.กม. (65.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด55,155
 • ความหนาแน่น324.05 คน/ตร.กม. (839.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์75110
รหัสภูมิศาสตร์7503
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภออัมพวา ถนนโชติธำรงค์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภออัมพวามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภออัมพวาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อัมพวา (Amphawa) -
2. สวนหลวง (Suan Luang) 15 หมู่บ้าน
3. ท่าคา (Tha Kha) 12 หมู่บ้าน
4. วัดประดู่ (Wat Pradu) 10 หมู่บ้าน
5. เหมืองใหม่ (Mueang Mai) 10 หมู่บ้าน
6. บางช้าง (Bang Chang) 9 หมู่บ้าน
7. แควอ้อม (Khwae Om) 8 หมู่บ้าน
8. ปลายโพงพาง (Plai Phongphang) 9 หมู่บ้าน
9. บางแค (Bang Khae) 7 หมู่บ้าน
10. แพรกหนามแดง (Phraek Nam Daeng) 6 หมู่บ้าน
11. ยี่สาร (Yi San) 5 หมู่บ้าน
12. บางนางลี่ (Bang Nang Li) 5 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภออัมพวาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลอัมพวา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอัมพวาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเหมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าคาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแควอ้อมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายโพงพางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยี่สารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนางลี่ทั้งตำบล