เปิดเมนูหลัก

อำเภอบางคนที

อำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย

บางคนที เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อ อำเภอสี่หมื่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2457 มาเป็นชื่อ บางคณฑี[1]

อำเภอบางคนที
แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เน้นอำเภอบางคนที
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบางคนที
อักษรโรมันAmphoe Bang Khonthi
จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่68.89 ตร.กม.
ประชากร31,972 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น464.10 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์7502
รหัสไปรษณีย์75120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางคนที เลขที่ 10
หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
พิกัด13°28′6″N 99°56′24″E / 13.46833°N 99.94000°E / 13.46833; 99.94000
โทรศัพท์0 3476 2010
โทรสาร0 3476 2010
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางคนทีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางคนทีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน

  
1. กระดังงา (Kradangnga) 13 หมู่บ้าน 8. บางกุ้ง (Bang Kung) 7 หมู่บ้าน
2. บางสะแก (Bang Sakae) 7 หมู่บ้าน 9. จอมปลวก (Chom Pluak) 7 หมู่บ้าน
3. บางยี่รงค์ (Bang Yi Rong) 10 หมู่บ้าน 10. บางนกแขวก (Bang Nok Khwaek) 7 หมู่บ้าน
4. โรงหีบ (Rong Hip) 9 หมู่บ้าน 11. ยายแพง (Yai Phaeng) 5 หมู่บ้าน
5. บางคนที (Bang Khonthi) 9 หมู่บ้าน 12. บางกระบือ (Bang Krabue) 5 หมู่บ้าน
6. ดอนมะโนรา (Don Manora) 8 หมู่บ้าน 13. บ้านปราโมทย์ (Ban Pramot) 6 หมู่บ้าน
7. บางพรม (Bang Phrom) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางคนทีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระดังงา
 • เทศบาลตำบลบางนกแขวก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางคนทีและตำบลบางนกแขวกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระดังงา (นอกเขตเทศบาลตำบลกระดังงา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสะแกและตำบลบ้านปราโมทย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงหีบและตำบลบางกุ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคนที (นอกเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก) และตำบลยายแพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะโนราทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพรมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมปลวกทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข

อำเภอบางคนทีเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้นเมื่อปี พ.ศ. 2553[2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข