ตำบลบางยี่รงค์

ตำบลในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย

บางยี่รงค์ เป็นตำบลในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสมุทรสงครามประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคนทีประมาณ 5 กิโลเมตร

ตำบลบางยี่รงค์
อักษรไทยตำบลบางยี่รงค์
อักษรโรมันTambon Bang Yi Rong
จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบางคนที
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.019 ตร.กม. (3.482 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด1,765 คน
 • ความหนาแน่น195.69 คน/ตร.กม. (506.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 75120
รหัสภูมิศาสตร์750203
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ตั้งอยู่ใน Thailand Samut Songkhram
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°29′15.5″N 99°55′24.1″E / 13.487639°N 99.923361°E / 13.487639; 99.923361พิกัดภูมิศาสตร์: 13°29′15.5″N 99°55′24.1″E / 13.487639°N 99.923361°E / 13.487639; 99.923361
จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบางคนที
ตำบลบางยี่รงค์
จัดตั้ง25 ธันวาคม 2539 (อบต.)
31 กรกฎาคม 2552 (ทต.)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชินดนัย รุจิรัตน์
ที่อยู่
สำนักงาน
28 หมู่ที่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์0 3470 2839
เว็บไซต์www.bangyeerong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลบางยี่รงค์อยู่ในเขตอำเภอบางคนที เป็นตำบลเก่าแก่ กล่าวคือตำบลบางยี่รงค์และตำบลโรงหีบมีพื้นที่ติดต่อกัน สองตำบลนี้มีชาวจีนอาศัยอยู่มากและในอดีตมีการปลูกอ้อยกันมาก มีการตั้งโรงหีบอ้อยที่ปากคลองโรงหีบ ต่อมามีการปลูกอ้อยมากขึ้น จึงมีการสร้างโรงหีบอ้อยเป็นโรงที่สองที่ปากคลองบางยี่รงค์ ชาวจีนเรียกโรงหีบที่สองว่า "ยี่ล้ง" ต่อมา คำว่า "ยี่ล้ง" ก็กลายมาเป็น "ยี่รงค์" และเป็นชื่อตำบลในปัจจุบัน[2]

ในปี พ.ศ. 2483 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลเนื่องจากมีตำบลมากเกินไป โดยยุบรวมพื้นที่ตำบลบ้านฝรั่งเข้ากับตำบลบางยี่รงค์ แล้วจัดตั้งเป็น "ตำบลบางยี่รงค์"[3] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ปีเดียวกัน ต่อมาได้มีการจัดตั้งสภาตำบลบางยี่รงค์

สภาตำบลบางยี่รงค์ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์[4] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และมีผลในวันที่ 25 ธันวาคม ปีเดียวกัน เป็นต้นมา และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบางยี่รงค์[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ชุมชนบริเวณเทศบาลตำบลบางยี่รงค์นั้นมีความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ใช้พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์[5] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกัน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลบางยี่รงค์เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านและมีลำคลองหลายสาย น้ำเป็นน้ำจืด

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโรงหีบ และตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การแบ่งเขตปกครองแก้ไข

ตำบลบางยี่รงค์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองไทยบำรุง
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลองขวาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลองตาจ่า
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองตาจ่า
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองตาจ่า
 • หมู่ที่ 6 บ้านบางยี่รงค์
 • หมู่ที่ 7 บ้านบางยี่รงค์
 • หมู่ที่ 8 บ้านบางยี่รงค์
 • หมู่ที่ 9 บ้านบางยี่รงค์
 • หมู่ที่ 10 บ้านบางยี่รงค์

ประชากรแก้ไข

ตำบลบางยี่รงค์มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,765 คน โดยแยกประชากรตามส่วนรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562 (หลัง)
คลองไทยบำรุง 1 100 115 215 69
คลองขวาง 2 88 103 191 83
คลองตาจ่า 3 60 90 150 62
คลองตาจ่า 4 99 76 175 69
คลองตาจ่า 5 45 54 99 78
บางยี่รงค์ 6 26 42 68 36
บางยี่รงค์ 7 86 101 187 69
บางยี่รงค์ 8 157 162 319 129
บางยี่รงค์ 9 44 51 95 50
บางยี่รงค์ 10 121 145 266 83
รวม - 826 939 1,765 728

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. 2.0 2.1 [1]นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดสมุทรสงคราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 57 (0 ง): 1332. 6 สิงหาคม 2483. Check date values in: |date= (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (52 ง): 1–365. 24 ธันวาคม 2539. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (88 ก): 15–17. 3 ตุลาคม 2559. Check date values in: |date= (help)