เขตมิสซังราชบุรี

เขตมิสซังราชบุรี[1] ชาวคาทอลิกเรียกว่าสังฆมณฑลราชบุรี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม[2]

เขตมิสซังราชบุรี

Diœcesis Ratchaburensis
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
ภาคคริสตจักรเขตมิสซังกรุงเทพฯ
มหานครเขตมิสซังกรุงเทพฯ
สถิติ
พื้นที่31,362 ตารางกิโลเมตร (12,109 ตารางไมล์)
ประชากร
- รวม
- คาทอลิก
(2004)
2,327,381
15,730 (0.7%)
ข้อมูล
นิกายคาทอลิก
Sui iuris churchคริสตจักรละติน
พิธีกรรมพิธีกรรมโรมัน
อาสนวิหารอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ผู้นำปัจจุบัน
สันตะปาปาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
มุขนายกยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
มุขนายกมหานครเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
แผนที่
Bistum Ratchaburi.svg

สำนักมิสซังคาทอลิกราชบุรี ตั้งอยู่ที่ 31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 มีพระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นมุขนายกมิสซัง และมีบาทหลวง เสนอ ดำเนินสดวก เป็นอุปมุขนายก

มุขนายกมิสซังแก้ไข

นับตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นมุขมณฑล เขตมิสซังราชบุรีมีมุขนายกมิสซังเป็นประมุขมาแล้ว 6 องค์[3] ดังนี้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 กาเยตาโน ปาซอตตี ค.ศ. 1931 ค.ศ. 1950
2 เปโตร คาเร็ตโต ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1969
3 โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล ค.ศ. 1969 ค.ศ. 1975
4 ยอแซฟ เอก ทับปิง ค.ศ. 1975 ค.ศ. 1985
5 ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ค.ศ. 1985 ค.ศ. 2003
6 ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ค.ศ. 2005 ปัจจุบัน

โรงเรียนคาทอลิกในเขตมิสซังราชบุรีแก้ไข

ชื่อสถาบัน จังหวัด
1. โรงเรียนดรุณาราชบุรี ราชบุรี
2. โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย ราชบุรี
3. โรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี
4. โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
5. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ราชบุรี
6. โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
7. โรงเรียนเทพวิทยา ราชบุรี
8. โรงเรียนวังตาลวิทยา ราชบุรี
9. โรงเรียนวีรศิลป์ กาญจนบุรี
10. โรงเรียนอนุชนศึกษา กาญจนบุรี
11. โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
12. โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
13. โรงเรียนดรุณานุกูล สมุทรสงคราม
14. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี
15. โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ราชบุรี
16. โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค ราชบุรี

สถิติแก้ไข

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2555[5] พ.ศ. 2556[6] พ.ศ. 2557[7] พ.ศ. 2558[8] พ.ศ. 2559[9] พ.ศ. 2560[10]
ชาวคาทอลิก 15,674 15,729 15,719 15,733 15,737 15,754 18,313
บาทหลวงมิสซัง 57 58 58 58 58 57 58
บาทหลวงนักบวช 19 16 17 18 19 19 16
ภราดา 7 6 7 10 12 11 4
ภคินี 98 96 108 113 109 109 106
โบสถ์ 32 32 32 32 32 32 32
 • หมายเหตุ : มิสซังราชบุรีรายงานสถิติปลายปี พ.ศ. 2556 ว่าเป็นรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 ทำให้มีสถิติประจำปี พ.ศ. 2555 ซ้ำกัน 2 ปี

อ้างอิงแก้ไข

 1. "เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2013-01-02.
 2. สังฆมณฑลราชบุรี เก็บถาวร 2009-09-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เรียกข้อมูลวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
 3. Diocese of Ratchaburi, The Hierarchy of the Catholic Church, เรียกข้อมูลวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
 4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 6. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 7. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 8. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
 9. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 97
 10. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3