เปิดเมนูหลัก

อำเภอโพธาราม

อำเภอในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

โพธาราม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี ลักษณะทอดตามแนวยาวจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ตอนกลางของพื้นที่

อำเภอโพธาราม
แผนที่จังหวัดราชบุรี เน้นอำเภอโพธาราม
คำขวัญ: คนสวยโพธาราม แหล่งฟาร์มสุกร
หนังใหญ่วัดขนอน ที่นอนล้ำเลิศ
ถิ่นกำเนิดโคนม ชมค้างคาวร้อยล้าน
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′30″N 99°51′12″E / 13.69167°N 99.85333°E / 13.69167; 99.85333
อักษรไทยอำเภอโพธาราม
อักษรโรมันAmphoe Photharam
จังหวัดราชบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด394.000 ตร.กม. (152.124 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด136,778
 • ความหนาแน่น347.15 คน/ตร.กม. (899.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์70120
รหัสภูมิศาสตร์7007
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ถนนหน้าอำเภอ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอโพธาราม เดิมตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่ปากคลองบางโตนด ตำบลบางโตนด ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เรียกว่า "แขวง" ขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี ซึ่งยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ต่อมา พ.ศ. 2436 (ร.ศ.114) ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากปากคลองบางโตนด มาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองทางด้านตะวันออกเยื้องกับวัดเฉลิมอาสน์ ซึ่งตำบลนั้นเรียกว่า "ตำบลโพธาราม" ในขณะนี้ และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2495 เป็นต้นมา

คนเก่าเล่าว่า เมื่อสมัยก่อนประชาชนเรียกว่า "บ้านโพธิ์ตาดำ" เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าเมื่อก่อนพื้นที่แถบนี้มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นหมู่  และใกล้หมู่ต้นโพธิ์มีบ้านของนายดำตั้งอยู่ ซึ่งชาวบ้านแถบนั้นรู้จักกันดี เลยเรียกกันติดปากว่า "บ้านโพธิ์ตาดำ" อาศัยสำเนียงภาษาของชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณนั้น เรียกว่า "พอไจ่ล้ำ" และชาวมอญเช่นกันเรียกว่า "โพดฮาราม" ต่อมาเมื่อสมัยจังหวัดราชบุรียังมีฐานะการปกครองแบบมณฑล พระยาภักดีดินแดน (พลอย วงศาโรจน์) ท่านปลัดมณฑลราชบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงเขตและนามตำบลต่างๆ และเห็นว่าถิ่นนี้มีต้นโพธิ์และวัดวาอาราม ทางราชการจึงตั้งนามให้ใหม่ว่า "โพธาราม" อำเภอโพธาราม ได้มีพ่อเมือง หรือเรียกในปัจจุบันนี้ว่า "นายอำเภอ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1446 ถึงปัจจุบัน[1]

 • วันที่ 19 กันยายน 2458 ประกาศใช้พระราชบัญญัติศุขาภิบาลตำบลโพธาราม ในท้องที่ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม เมืองราชบุรี[2]
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2468 โอนพื้นที่ตำบลอิจาง และตำบลทำนบ อำเภอโพธาราม ไปขึ้นกับอำเภอหัวโพ[3]
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2468 ยุบตำบลหนองแขม ไปรวมกับตำบลหนองโพ[4]
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2475 ตั้งตำบลเตาปูน แยกออกจากตำบลเขาดิน[5]
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองโพธาราม โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลโพธาราม[6]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลคลองข่อย แยกออกจากตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งตำบลชำแระ แยกออกจากตำบลสร้อยฟ้า ตั้งตำบลดอนกระเบื้อง แยกออกจากตำบลหนองโพ[7]
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2492 ตั้งตำบลเขาชะงุ้ม แยกออกจากตำบลเขาดิน[8]
 • วันที่ 14 เมษายน 2496 เปลี่ยนชื่อตำบลเขาดิน อำเภอโพธาราม เป็น ตำบลนางแก้ว[9]
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2486 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ตามความจำเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล[10]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ในท้องที่ตำบลหนองโพ[11]
 • วันที่ 11 เมษายน 2504 เปลี่ยนชื่อตำบลคลองควาย อำเภอโพธาราม เป็น ตำบลท่าชุมพล[12]
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ และจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองโพ[13]
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน ในท้องที่บางส่วนของตำบลเจ็ดเสมียน[14]
 • วันที่ 20 เมษายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเลือก ในท้องที่ของตำบลบ้านเลือก[15]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลหนองกวาง แยกออกจากตำบลเขาชะงุ้ม[16]
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลเขาขวาง ในท้องที่บางส่วนของตำบลเตาปูน ตำบลนางแก้ว ตำบลชำแระ และตำบลเขาชะงุ้ม[17]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองโพ สุขาภิบาลเจ็ดเสมียน สุขาภิบาลบ้านเลือก และสุขาภิบาลเขาขวาง เป็นเทศบาลตำบลหนองโพ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เทศบาลตำบลบ้านเลือก และเทศบาลตำบลเขาขวาง ตามลำดับ
 • วันที่ 24 กันยายน 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดเสมียน รวมกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน[18] และยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว รวมกับเทศบาลตำบลเขาขวาง[19]
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2549 จัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฆ้อง[20]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโพธารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโพธารามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 19 ตำบล 156 หมู่บ้าน

1. โพธาราม (Photharam) 11. ชำแระ (Chamrae)
2. ดอนกระเบื้อง (Don Krabueang) 12. สร้อยฟ้า (Soi Fa)
3. หนองโพ (Nong Pho) 13. ท่าชุมพล (Tha Chumphon)
4. บ้านเลือก (Ban Lueak) 14. บางโตนด (Bang Tanot)
5. คลองตาคต (Khlong Ta Khot) 15. เตาปูน (Tao Pun)
6. บ้านฆ้อง (Ban Khong) 16. นางแก้ว (Nang Kaeo)
7. บ้านสิงห์ (Ban Sing) 17. ธรรมเสน (Thammasen)
8. ดอนทราย (Don Sai) 18. เขาชะงุ้ม (Khao Cha-ngum)
9. เจ็ดเสมียน (Chet Samian) 19. หนองกวาง (Nong Kwang)
10. คลองข่อย (Khlong Khoi)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโพธารามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองโพธาราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธารามทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโพ
 • เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านเลือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลือกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเขาขวาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชำแระ บางส่วนของตำบลเตาปูน ตำบลนางแก้วทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลเขาชะงุ้ม
 • เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฆ้องทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนทรายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคลองตาคต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตาคตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโพ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองโพ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองข่อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชำแระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้อยฟ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าชุมพลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโตนดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเตาปูน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธรรมเสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชะงุ้ม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกวางทั้งตำบล

ธนาคารแก้ไข

สาขาทั้งหมด

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธาราม
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโพธารามและสาขานิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
3. ธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม
4. ธนาคารธนชาต สาขาโพธาราม
5. ธนาคารทหารไทย สาขาโพธาราม
6. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโพธาราม สาขาหนองโพ ราชบุรี และสาขาย่อยเทสโก้ โลตัส โพธาราม
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโพธาราม
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธาราม
9. ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธาราม ราชบุรี

หน่วยกู้ภัยแก้ไข

 • มูลนิธิสาธารณกุศลสถานสว่างราชบุรี (กู้ภัยสว่างราชบุรี)

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • ถ้ำค้างคาว
 • หนังใหญ่วัดขนอน
 • ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดคงคาราม
 • สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]ประวัติอำเภอโพธาราม - photharam
 2. [2]ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม เมืองราชบุรี
 3. [3]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในตำบลอิจาง และตำบลทำนบ ท้องที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งโอนไปขึ้นท้องที่อำเภอหัวโพ จังหวัดเดียวกัน
 4. [4]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในตำบลหนองแขม ท้องที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งยุบไปรวมกับตำบลหนองโพ
 5. [5]ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลเตาปูน ซึ่งแยกมาจากตำบลเขาดิน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 6. [6]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอต่าง ๆ จังหวัดราชบุรี
 9. [9]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๔๙๖
 10. [10]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๖
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]
 12. [12]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔
 13. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 14. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 15. [15]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 16. [16]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 17. [17]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 18. [18]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 19. [19]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 20. [20]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง