เทศบาลตำบลบางนกแขวก

เทศบาลตำบลในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางนกแขวก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 (ถนนพระราม 2) ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางนกแขวก
เทศบาลตำบลบางนกแขวก ตั้งอยู่ใน Thailand Samut Songkhram
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°30′26.8″N 99°55′03.7″E / 13.507444°N 99.917694°E / 13.507444; 99.917694พิกัดภูมิศาสตร์: 13°30′26.8″N 99°55′03.7″E / 13.507444°N 99.917694°E / 13.507444; 99.917694
จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบางคนที
ตำบลบางนกแขวก (ทั้งตำบล), บางคนที (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลบางนกแขวก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.729 ตร.กม. (1.440 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด1,792 คน
 • ความหนาแน่น480.55 คน/ตร.กม. (1,244.6 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
28 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์034-703-223
เว็บไซต์http://www.bnk.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลบางนกแขวก แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2506 โดยจัดตั้งท้องถิ่นตำบลบางนกแขวกทั้งตำบล และท้องถิ่นหมู่ที่ 6 ตำบลบางคนที ขึ้นเป็น สุขาภิบาลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนกแขวกทั้งตำบล และท้องถิ่นหมู่ที่ 6 ตำบลบางคนที นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 2 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบางนกแขวก จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางนกแขวก[3] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางนกแขวก ในส่วนของการคมนาคม ขนส่งทางน้ำ คือ เรือหางยาวโดยสารในคลองดำเนินสะดวก รับ-ส่งผู้โดยสารจากหน้าวัดเจริญสุขารามถึงดำเนินสะดวก บริการเฉพาะช่วงเวลาเช้าและเย็น

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสี่หมื่น ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลบางนกแขวก มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 1,792 คน โดยแยกประชากรตามส่วนรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[4][5] (หลัง)
บางนกแขวก บางนกแขวก 1 38 63 101 49
บางนกแขวก บางนกแขวก 2 92 95 187 83
บางนกแขวก บางนกแขวก 3 94 105 199 58
บางนกแขวก บางนกแขวก 4 94 85 179 62
บางนกแขวก บางนกแขวก 5 108 130 238 136
บางนกแขวก บางนกแขวก 6 33 55 88 36
บางนกแขวก บางนกแขวก 7 159 195 354 244
บางคนที บางคนที 6 195 251 446 180
รวม 8 813 979 1,792 848

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประชากรในเทศบาลตำบลบางนกแขวก พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (29 ง): 803–804. 26 มีนาคม 2506. Check date values in: |date= (help)
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
  4. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนกแขวก (ตำบลบางนกแขวก) พ.ศ. 2562
  5. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนกแขวก (ตำบลบางคนที) พ.ศ. 2562