เทศบาลตำบลกระดังงา

เทศบาลตำบลในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย

เทศบาลตำบลกระดังงา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคนทีประมาณ 1.2 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลกระดังงา
เทศบาลตำบลกระดังงา ตั้งอยู่ใน Thailand Samut Songkhram
เทศบาลตำบลกระดังงา
เทศบาลตำบลกระดังงา
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°28′02.8″N 99°56′55.2″E / 13.467444°N 99.948667°E / 13.467444; 99.948667พิกัดภูมิศาสตร์: 13°28′02.8″N 99°56′55.2″E / 13.467444°N 99.948667°E / 13.467444; 99.948667
จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบางคนที
ตำบลกระดังงา (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลกระดังงา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสมภพ รัตนไพบูลย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.000 ตร.กม. (1.158 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด2,241 คน
 • ความหนาแน่น747.00 คน/ตร.กม. (1,934.7 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 9 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์034-761-537
เว็บไซต์http://www.kdg.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลกระดังงา แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยจัดตั้งท้องถิ่นบางส่วนของตำบลกระดังงา ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางคนที สุขศาลา และสถานีตำรวจอำเภอบางคนที ขึ้นเป็น สุขาภิบาลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระดังงา นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 1 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกระดังงา จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลกระดังงา[3] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลกระดังงา ในส่วนของการคมนาคม ขนส่งทางน้ำ มีแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญ และคลองซอยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ลำปะโดง" ที่กระจัดกระจาย โดยในพื้นที่มีระบบนิเวศสามน้ำอันล้ำค่า คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม สร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อผลผลิตการเกษตรและสัตว์น้ำ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของกระดังงา อำเภอบางคนที ได้แก่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497

 • หมู่ที่ 1 บ้านกระดังงา ตำบลกระดังงา (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านกระดังงา ตำบลกระดังงา
 • หมู่ที่ 7 บ้านไข่เน่าน้อย ตำบลกระดังงา (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองไข่เน่าโปร่ง ตำบลกระดังงา (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 9 บ้านวัดไทร ตำบลกระดังงา (บางส่วน)

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลกระดังงา มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 2,241 คน โดยแยกประชากรตามส่วนรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[4] (หลัง)
กระดังงา 1 215 248 463 119
กระดังงา 6 378 440 818 415
ไข่เน่าน้อย 7 62 83 145 42
คลองไข่เน่าโปร่ง 8 260 282 542 198
วัดไทร 9 130 143 273 73
รวม - 1,045 1,196 2,241 847

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลกระดังงา พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกระดังงา อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 123-124. 17 กันยายน 2498. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 4. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระดังงา (ตำบลกระดังงา) พ.ศ. 2562