เทศบาลตำบลกระดังงา

เทศบาลตำบลในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย

กระดังงา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 6 กับบางส่วนของพื้นที่หมู่ที่ 1, 7–9 ของตำบลกระดังงา ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลกระดังงาที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2498[2] แล้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542[3] ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 2,127 คน

เทศบาลตำบลกระดังงา
ตลาดน้ำบางน้อย
ตลาดน้ำบางน้อย
ทต.กระดังงาตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ทต.กระดังงา
ทต.กระดังงา
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา
พิกัด: 13°28′02.8″N 99°56′55.2″E / 13.467444°N 99.948667°E / 13.467444; 99.948667
ประเทศ ไทย
จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบางคนที
จัดตั้ง • 17 กันยายน 2498 (สุขาภิบาลกระดังงา)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.กระดังงา)
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.32 ตร.กม. (0.51 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด2,127 คน
 • ความหนาแน่น1,611.36 คน/ตร.กม. (4,173.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05750201
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 9 ถนนอัมพวา–บางนกแขวก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
เว็บไซต์www.kdg.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่เทศบาลตำบลอยู่บริเวณเขตศูนย์ราชการต่าง ๆ ของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 22 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 446 กิโลเมตร ด้านตะวันตกของเขตเทศบาลมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญ มีพื้นที่รับผิดชอบ 1.32 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 825.0 ไร่ เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญอย่างวัดบางคณฑีนอก (วัดธรรมยุติการาม) วัดเกาะแก้ว วัดไทร และวัดเกาะใหญ่ และมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่น คือ ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดน้ำเก่าแก่แห่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นที่ค้าขายสำคัญในนาม "บางน้อยนอก" ได้ปรากฎหลักฐานในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงครามใน พ.ศ. 2452 โดยได้ทรงกล่าวถึงสภาพคลองบางน้อยในตอนหนึ่งว่า

"วันที่ 30 สิงหาคม ร.ศ. 128 เวลาบ่าย 2 โมงเรือล่องไปตามลำน้ำเลี้ยวเข้าคลองบางน้อยฝั่งตะวันออกนี้เป็นคลองเก่า ลึกและกว้าง สายน้ำเชี่ยวแรง ตามลำคลองเป็นสวนหมาก มะพร้าว ผลไม้หนาแน่นมีเรือพายซื้อขายจนถึงปากคลองบางน้อย"

อ้างอิง

แก้
  1. ประชากรในท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที อำเภอบางคนที พ.ศ. 2563 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกระดังงา อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 123–124. วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2498
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้