ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองท่อมใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (ทุ่งใหญ่) มีจุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณกิโลเมตรที่ 1,009+121 ที่สามแยกคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตัดขึ้นไปทางตะวันออก ผ่าน อำเภอลำทับ เข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอำเภอทุ่งใหญ่ สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41(ถนนสายเอเชีย) มีความยาวประมาณ 65 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดกระบี่ประมาณ 33 กิโลเมตร และอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 32 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รถโดยสารที่วิ่งเส้นทางนี้แก้ไข