ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายตรัง–ฉลุง เป็นทางหลวงที่อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงตรัง สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช และแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา เป็นเส้นทางหลักในจังหวัดตรังที่เชื่อมอำเภอต่าง ๆ ทางใต้ของจังหวัดเข้ากับอำเภอเมืองตรัง มีระยะทางเริ่มต้นจากในตัวเมืองตรัง แล้ววิ่งลงใต้ไปสิ้นสุดที่สามแยกฉลุง ในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อยู่ในความคววงคุมของแขวงทางหลวงตรัง 30.0 กิโลเมตร และอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสตูล 103.663 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 133.663 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล

Thai Highway-404.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404
ถนนตรัง-ฉลุง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:133.663 กิโลเมตร (83.054 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:ทล.4045 ใน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-406.svg ใน อ.เมือง จ.สตูล
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอำเภอปะเหลียน เข้ากับอำเภอเมืองตรัง โดยเส้นทางเริ่มแรกเป็นถนน 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกั้นระหว่างกลางถนน จากนั้นวิ่งไปทางใต้ผ่านอำเภอย่านตาขาว จนถึงกิโลเมตรที่ 30 แล้วเส้นทางได้ลดเหลือ 2 ช่องจราจร วิ่งต่อไปยังอำเภอปะเหลียน เข้าสู่จังหวัดสตูล ผ่านอำเภอทุ่งหว้า แล้วขยายเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้งเมื่อเข้าสู่อำเภอละงู จากนั้นผ่านอำเภอท่าแพ และสิ้นสุดที่สามแยกฉลุง ในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แต่เดิม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 เมื่อถึงแยกปะเหลียน ทางหลวงจะมุ่งลงไปทางใต้ ไปสิ้นสุดที่บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน เมื่อมีการรวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 แล้ว ทางหลวงช่วงนี้จึงได้เปลี่ยนหมายเลขทางหลวงเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4371

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ทิศทาง: ตรัง - ฉลุง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ตรัง - ปะเหลียน
ตรัง 0+000 แยกต้นสมอ เชื่อมต่อจาก: ถนนรัษฎา จากตัวเมืองตรัง
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4045 ไปจังหวัดพัทลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4045 ไปอำเภอกันตัง
2+050 แยกบ้านควน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ไปอำเภอนาโยง, จังหวัดพัทลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ไปอำเภอกันตัง, จังหวัดกระบี่
3+950 ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านควนเคี่ยม, บ้านบางประหลาด ตง.3005 ตง.3005 ไปท่าอากาศยานตรัง, อำเภอกันตัง
ไม่มี 4261 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4261 ไปอำเภอกันตัง
20+726   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4124 ไปอำเภอนาโยง ไม่มี
21+869   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4125 ไปบ้านหาดเลา, บ้านทุ่งยาว ไม่มี
27+750 ตง.3019 ตง.3019 ไปบ้านแหลมสอม 4235 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4235 ไปอำเภอหาดสำราญ
40+650   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ไปจังหวัดสตูล ไม่มี
ตรงไป: 4371 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4371 ไปบ้านหยงสตาร์
  ปะเหลียน - ฉลุง
ตรัง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4125 ไปอำเภอย่านตาขาว, อำเภอนาโยง ไม่มี
สตูล สต.3007 สต.3007 ไปอำเภอมะนัง ไม่มี
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ไปอำเภอเมืองสตูล ไม่มี
ตรงไป: 4312 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4312 ไปท่าเรือปากบารา
ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 ไปท่าเรือปากบารา
สต.3007 สต.3007 ไปอำเภอมะนัง ไม่มี
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4137 ไปอำเภอควนกาหลง, จังหวัดสงขลา ไม่มี
แยกฉลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ไปจังหวัดสงขลา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ไปตัวเมืองสตูล
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข