อำเภอควนกาหลง

อำเภอในจังหวัดสตูล ประเทศไทย

ควนกาหลง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสตูล

อำเภอควนกาหลง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khuan Kalong
คำขวัญ: 
แดนดอกกาหลง ถิ่นดงต้นปาล์ม งดงามน้ำตก มรดกธรรมชาติ ดารดาษขุนเขา
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอควนกาหลง
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอควนกาหลง
พิกัด: 6°50′48″N 100°4′18″E / 6.84667°N 100.07167°E / 6.84667; 100.07167
ประเทศ ไทย
จังหวัดสตูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด412.9 ตร.กม. (159.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด35,688 คน
 • ความหนาแน่น86.43 คน/ตร.กม. (223.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 91130
รหัสภูมิศาสตร์9103
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอควนกาหลง หมู่ที่ 10 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอควนกาหลง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสตูล ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองสตูล ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอควนกาหลง[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอควนกาหลง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2519 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

 • วันที่ 3 มิถุนายน 2512 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลแป-ระ และตำบลท่าแพ อำเภอเมืองสตูล มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอควนกาหลง ขึ้นกับอำเภอเมืองสตูล[1]
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลควนกาหลง แยกออกจากตำบลทุ่งนุ้ย ตั้งตำบลอุใดเจริญ แยกออกจากตำบลแป-ระ ตั้งตำบลนิคมพัฒนา แยกออกจากตำบลแป-ระ[2]
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2515 จัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่กิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล และกิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู[3]
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2519 แยกพื้นที่ตำบลแป-ระ ตำบลท่าแพ กิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล และตำบลสาคร อำเภอเมืองสตูล ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอท่าแพ ขึ้นกับอำเภอเมืองสตูล[4]
 • วันที่ 8 กันยายน 2519 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล เป็น อำเภอควนกาหลง[5]
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลปาล์มพัฒนา แยกออกจากตำบลนิคมพัฒนา[6]
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ยกฐานะกิ่งอำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล เป็น อำเภอท่าแพ
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอควนกาหลง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอมะนัง ขึ้นกับอำเภอควนกาหลง[7]
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอมะนัง อำเภอควนกาหลง เป็น อำเภอมะนัง[8]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอควนกาหลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอควนกาหลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[9]
1. ทุ่งนุ้ย Thung Nui
12
12,046
2. ควนกาหลง Khuan Kalong
11
14,799
3. อุใดเจริญ Udai Charoen
9
8,863

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอควนกาหลงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุใดเจริญทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (49 ง): 1864. 3 มิถุนายน 2512. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2019-09-21.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2884–2889. 6 ตุลาคม 2513.
 3. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (190 ก): (ฉบับพิเศษ) 255-256. 13 ธันวาคม 2515.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่กิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าแพ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (80 ง): 1309. 1 มิถุนายน 2519. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2019-09-21.
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเลาขวัญ อำเภอคำม่วง คำเภอพิปูน อำเภอศรีเทพ อำเภอนาแห้ว อำเภอส่องดาว อำเภอควนกาหลง อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอกุดจับ พ.ศ. ๒๕๑๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (109 ก): (ฉบับพิเศษ) 31-34. 8 กันยายน 2519. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2019-09-21.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (129 ง): 2543–2544. 2 สิงหาคม 2526.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอมะนัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 34. 26 มิถุนายน 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2019-09-21.
 8. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2019-09-21.
 9. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.