ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (สายปากจ่า–ตำมะลัง) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 จังหวัดที่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล มีระยะทางตลอดทั้งสาย 99.89 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเป็นทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมต่อจากถนนเพชรเกษมไปยังจังหวัดสตูลอีกด้วย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406
ถนนยนตรการกำธร; ถนนสตูลธานี; ถนนศุลกานุกูล
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว99.89 กิโลเมตร (62.07 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทางหลวงชนบท พท.5051 ใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 
ปลายทางทิศใต้ท่าเรือตำมะลัง ใน อ.เมือง จ.สตูล
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

เส้นทางมีจุดเริ่มต้นในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนทางหลวงชนบท พท.5051 ที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ข้ามคลองหลวงเข้าเขตจังหวัดสงขลา ลงไปยังทิศใต้เข้าอำเภอควนเนียง จากนั้นเส้นทางก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอำเภอรัตภูมิ โดยช่วงที่ผ่านอำเภอนี้ถนนมีชื่อว่า ถนนยนตรการกำธร ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายควนเนียง–สตูล ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงยนตรการกำธร (มล รณะนันทน์) นายช่างผู้สร้าง จากนั้นเส้นทางเข้าจังหวัดสตูล ผ่านอำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน แล้วเข้าอำเภอเมืองสตูล ในช่วงที่ถนนผ่านเทศบาลเมืองสตูลมีชื่อว่าว่า ถนนสตูลธานี และ ถนนบุรีวาณิช แล้วสิ้นสุดที่แยกทางเข้าด่านศุลกากรสตูล ตำบลตำมะลัง เรียกถนนในช่วงสิ้นสุดนี้ว่า ถนนศุลกานุกูล

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ในช่วงเริ่มต้นเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และขยายเป็น 4 ช่องจราจรเมื่อผ่านแยกคูหา จนถึงอำเภอเมืองสตูล เมื่อพ้นตัวเมืองไปแล้วถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรอีกครั้งจนถึงด่านศุลกากรสตูล

แต่เดิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 มีระยะทางตั้งแต่จากอำเภอควนเนียงถึงตัวเมืองสตูลเท่านั้น แต่ได้มีการขยายระยะทางทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ โดยควบรวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4111 ในเขตจังหวัดสงขลา (เกาะนางคำ - ควนเนียง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4183 ในเขตจังหวัดสตูล (เมืองสตูล - ด่านศุลกากรสตูล)

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ทิศทาง: ปากจ่า - ตำมะลัง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ปากจ่า - ควนเนียง
พัทลุง 0+000 เชื่อมต่อจาก: พท.5051 ทางหลวงชนบท พท.5051 จากเกาะนางคำ
0+100 สะพานปากจ่า ข้ามคลองหลวง (โครงการ)
สงขลา 0+500 ไม่มี สข.4052 ทางหลวงชนบท สข.4052 ไปบ้านท่าหยี
0+600 แยกปากจ่า สข.4014 ทางหลวงชนบท สข.4014 ไป อ.สิงหนคร ไม่มี
11+500   ทล.4053 ไปบ้านปากบาง ถนนรัฐภูมี ไปสถานีรถไฟควนเนียง
  ถนนยนตรการกำธร (ควนเนียง - คลองขุด)
สงขลา ทางเข้าสถานีรถไฟควนเนียง ถนนรัฐภูมี ไปบ้านปากบาง บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4053
12+250 สข.4053 ทางหลวงชนบท สข.4053 ไป อ.บางกล่ำ ไม่มี
21+650 แยกคูหา     ทล.4 ไป อ.หาดใหญ่     ถนนเพชรเกษม ไป พัทลุง
28+675 แยกท่าชะมวง   ถนนเพชรเกษมสายเก่า ไป อ.หาดใหญ่ ไม่มี
สตูล 65+375 แยกทุ่งตำเสา ไม่มี   ทล.4137 ไป อ.ละงู, ท่าเรือปากบารา
72+300   ทล.4184 ไป อุทยานแห่งชาติทะเลบัน, ด่านพรมแดนวังประจัน ไม่มี
66+650 สต.3005 ทางหลวงชนบท สต.3005 ไป อุทยานแห่งชาติทะเลบัน, ด่านพรมแดนวังประจัน ไม่มี
78+375 แยกฉลุง ไม่มี   ทล.404 ไป ตรัง
83+500 ไม่มี   ถนนเลี่ยงเมืองสตูล ไปบ้านเจ๊ะบิลัง, ท่าเรือตำมะลัง
86+550 สต.3016 ทางหลวงชนบท สต.3016 ไปบ้านท่าจีน ไม่มี
89+115 ตรงไป: ถนนสตูลธานี เข้าเมืองสตูล
ถนนสตูลธานี (เขตเทศบาลเมืองสตูล)
สตูล เชื่อมต่อจาก:   ทล.406 จาก จังหวัดสงขลา
ไม่มี ถนนสตูลธานี 11 (ภูมีจรดล) ไป   ถนนเลี่ยงเมืองสตูล
ถนนยาตราสวัสดี ไปบ้านหัวทาง ไม่มี
ไม่มี ถนนบุรีวาณิช ไปบรรจบ ถนนศุลกานุกูล
ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ไปบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก ไม่มี
ถนนสมันตประดิษฐ์ ไปบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก ถนนสมันตประดิษฐ์ ไปตลาดสดเทศบาล
ถนนบุรีวาณิช (ถนนสตูลธานี - ถนนศุลกานุกูล)
สตูล ถนนสตูลธานี ไปบรรจบถนนสมันตประดิษฐ์ ถนนสตูลธานี ไปจังหวัดสงขลา
ถนนบุรีวาณิช จากท่าเรือตำมะลัง[# 1] ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ไปบรรจบถนนสตูลธานี 11 (ภูมีจรดล)
ไม่มี ถนนอภัยนุราชรำลึก จากตลาดสดเทศบาล[# 2]
ถนนสมันตประดิษฐ์ จากถนนสตูลธานี[# 3] ถนนสมันตประดิษฐ์ ไปตลาดสดเทศบาล[# 4]
  ถนนศุลกานุกูล (ถนนสมันตประดิษฐ์ - ตำมะลัง)
สตูล 91+875 ถนนประชาอุทิศ ไปบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก   ถนนเลี่ยงเมืองสตูล ไปบ้านเจ๊ะบิลัง, จังหวัดสตูล
92+900 ถนนเลี่ยงเมืองสตูลด้านตะวันออก ไปบ้านหัวทาง ไม่มี
94+600 ไม่มี   ทล.4111 เข้าท่าเรือเกาะนก
99+445 ไม่มี   ทล.4183 เข้าด่านศุลกากรสตูล
99+890 ตรงไป: ทางเข้าท่าเรือตำมะลัง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
หมายเหตุ
  1. เดินรถทางเดียว จากถนนสมันตประดิษฐ์
  2. เดินรถทางเดียว จากถนนสมันตประดิษฐ์
  3. เดินรถทางเดียว จากถนนสตูลธานี
  4. เดินรถทางเดียว จากถนนบุรีวาณิช

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้