เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองสตูล

อำเภอในจังหวัดสตูล ประเทศไทย

อำเภอเมืองสตูล เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร การศึกษา และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

อำเภอเมืองสตูล
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอเมืองสตูล
พิกัดภูมิศาสตร์: 6°37′24″N 100°4′0″E / 6.62333°N 100.06667°E / 6.62333; 100.06667
อักษรไทยอำเภอเมืองสตูล
อักษรโรมันAmphoe Mueang Satun
จังหวัดสตูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด880.2 ตร.กม. (339.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด114,995 คน
 • ความหนาแน่น130.64 คน/ตร.กม. (338.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์91000
รหัสภูมิศาสตร์9101
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองสตูลเป็นอำเภอทางใต้สุดของประเทศไทยด้านชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ปกครองทั้งบนบกและในทะเล สำหรับอาณาเขตทางบกติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองสตูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 70 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พิมาน (Phiman) - 7. ตันหยงโป (Tanyong Po) 3 หมู่บ้าน
2. คลองขุด (Khlong Khut) 7 หมู่บ้าน 8. เจ๊ะบิลัง (Che Bilang) 6 หมู่บ้าน
3. ควนขัน (Khuan Khan) 6 หมู่บ้าน 9. ตำมะลัง (Tam Malang) 3 หมู่บ้าน
4. บ้านควน (Ban Khuan) 7 หมู่บ้าน 10. ปูยู (Puyu) 3 หมู่บ้าน
5. ฉลุง (Chalung) 14 หมู่บ้าน 11. ควนโพธิ์ (Khuan Pho) 7 หมู่บ้าน
6. เกาะสาหร่าย (Ko Sarai) 7 หมู่บ้าน 12. เกตรี (Ketri) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองสตูลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสตูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ๊ะบิลัง
 • เทศบาลตำบลฉลุง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลฉลุง
 • เทศบาลตำบลคลองขุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนขันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านควนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉลุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลฉลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตันหยงโปทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำมะลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปูยูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกตรีทั้งตำบล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข