ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช–กันตัง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเริ่มต้นจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นก็วิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ที่แยกสวนผัก ช่วงที่ 2 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณแยกบ้านจำปา วิ่งไปทางตะวันตก เข้าสู่ตัวอำเภอทุ่งสง จากนั้นวิ่งลงใต้ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ช่วงที่ 3 เริ่มต้นจากอำเภอเมืองตรัง ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่อำเภอกันตัง[1]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว118.888 กิโลเมตร (73.874 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ / ใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ปลายทางทิศใต้แม่น้ำตรัง ถนนรัษฎา ใน อ.กันตัง จ.ตรัง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรัง โดยมีเส้นทางช่วงแรกเริ่มจากสี่แยกหัวถนน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 ด้วย เส้นทางในช่วงแรกเป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนคั่นกลาง วิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ เส้นทางราบเรียบ ผ่านอำเภอพระพรหม อำเภอร่อนพิบูลย์ และสิ้นสุดโดยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ที่สามแยกสวนผัก ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

ช่วงที่ 2 เริ่มจากสามแยกบ้านจำปาแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ด้านทิศเหนือ วิ่งไปทางตะวันตกขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางช่วงแรกเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรเลียบไปตามไหล่เขาเตี้ย ๆ จากนั้นได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร เข้าสู่ตัวอำเภอทุ่งสง จากนั้นมุ่งลงใต้ ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เข้าสู่จังหวัดตรัง และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่ในจังหวัดตรังประมาณ 49 กิโลเมตร

ช่วงที่ 3 เริ่มจากอำเภอเมืองตรัง มุ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่อำเภอกันตัง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

เดิมที เส้นทางช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เป็นเส้นทางเดียวกัน แต่เมื่อมีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานี-อำเภอทุ่งสง-จังหวัดพัทลุง จึงได้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ช่วงแยกสวนผัก ถึงแยกบ้านจำปา ซึ่งเป็นช่วงที่ข้ามภูเขา มาเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แทน

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ทิศทาง: นครศรีธรรมราช - กันตัง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  นครศรีธรรมราช - สวนผัก
นครศรีธรรมราช 0+250 แยกศาลามีชัย เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 จากอำเภอปากพนัง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ไปอำเภอหัวไทร, สงขลา ถนนราชดำเนิน เข้าเมืองนครศรีธรรมราช
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้ (ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช)
7+000 แยกนาพรุ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 ไปอำเภอหัวไทร, จังหวัดสงขลา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 ไปอำเภอท่าศาลา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่มี   นศ.3098 ไปอำเภอลานสกา
18+654 แยกไม้หลา ไม่มี 4238 ถนนเทพดำเนิน ไปอำเภอลานสกา
26+855 แยกร่อนพิบูลย์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4319 ไปอำเภอจุฬาภรณ์, จังหวัดพัทลุง ถนนเพชรเกษม 6 ไปบ้านเถลิง
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายนครศรีธรรมราช
32+352 แยกสวนผัก   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปอำเภอจุฬาภรณ์, จังหวัดพัทลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปอำเภอทุ่งสง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทุ่งสง - ตรัง
นครศรีธรรมราช 49+911 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ไปอำเภอร่อนพิบูลย์, จังหวัดพัทลุง เชื่อมต่อ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4305 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ไปอำเภอทุ่งใหญ่, จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมต่อ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110
ทางแยกต่างระดับทุ่งสง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปอำเภอร่อนพิบูลย์, จังหวัดพัทลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นศ.2034 ไปบ้านควนแดง ไม่มี
66+529 แยกกะปาง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ไปอำเภอจุฬาภรณ์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ไปอำเภอบางขัน
ตรัง 4269 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4269 ไปอำเภอรัษฎา, อำเภอห้วยยอด ไม่มี
4267 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4267 ไปบ้านคลองมวน ไม่มี
93+211 แยกห้วยยอด   ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอห้วยยอด, อำเภอเมืองตรัง   ถนนเพชรเกษม ไปอำเภอวังวิเศษ, จังหวัดกระบี่
110+834 แยกนานอน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4158 ไปบ้านเขาวิเศษ, อำเภอวังวิเศษ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4158 ไปบ้านคลองเต็ง, อำเภอเมืองตรัง
118+075 แยกนาขา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ไปอำเภอเมืองตรัง, จังหวัดพัทลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ไปอำเภอกันตัง, จังหวัดสตูล
  ตรัง - กันตัง
ตรัง 124+265 แยกวัดแจ้ง เชื่อมต่อจาก:   ถนนบางรัก จาก   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046
  ถนนกันตัง ไปตัวเมืองตรัง, จังหวัดพัทลุง ซอยบางรัก 8
ไม่มี 4315 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4315 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419
125+935 แยกควนปริง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ไปอำเภอปะเหลียน, จังหวัดพัทลุง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ไปอำเภอห้วยยอด, จังหวัดกระบี่
ตง.3005 ตง.3005 ไปท่าอากาศยานตรัง,   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ไม่มี
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง
142+235 แยกป่าเตียว 4261 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4261 ไปบ้านทุ่งค่าย, อำเภอย่านตาขาว ไม่มี
142+887 ซอยตรังคภูมิ 8 ถนนควนทองสี ไปบ้านนาบ่อ, ท่าเรือควนตุ้งกู
ตรงไป: ถนนตรังคภูมิ เข้าเมืองกันตัง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เกร็ด แก้

  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ช่วงทุ่งสง–บ้านจำปา ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4305
  2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ช่วงทางเข้าศาลหลักเมืองตรัง ได้เปลี่ยนหมายเลขทางหลวงเป็น 4306 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4306 ต่อมาได้โอนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

อ้างอิง แก้

  1. http://roadnet.doh.go.th/ เก็บถาวร 2016-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 8.38134,99.97266