ถนนพุทธมณฑล สาย 7

ถนนพุทธมณฑล สาย 7 (อักษรโรมัน: Thanon Phutthamonthon Sai 7) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3415 สายสามพราน–แม่น้ำนครชัยศรี เป็นถนนสายหนึ่งในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมใกล้กับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในท้องที่ตำบลท่าตลาด ตรงไปทางทิศเหนือ เข้าเขตตำบลหอมเกร็ด ตัดกับถนนบรมราชชนนี ไปทางทิศเดิม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3235 และถนนปฐมกัลยา จากนั้นไปทางทิศเดิมจนสุดระยะที่กิโลเมตรที่ 5+153 บริเวณแม่น้ำนครชัยศรี

Thai Highway-3415.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3415
ถนนพุทธมณฑล สาย 7
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:5.153 กิโลเมตร (3.202 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
ปลายทิศเหนือ:แม่น้ำท่าจีน ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระบบทางหลวง