เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองชุมพร

อำเภอในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย

อำเภอเมืองชุมพร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร

อำเภอเมืองชุมพร
แผนที่จังหวัดชุมพร เน้นอำเภอเมืองชุมพร
เชิดชูกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์ยุวชนทหาร
โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ระบือไกลปะการัง
ชื่อดังรังนกนางแอ่น
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเมืองชุมพร
อักษรโรมันAmphoe Mueang Chumphon
จังหวัดชุมพร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่748.39 ตร.กม.
ประชากร149,957 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น200.37 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์8601
รหัสไปรษณีย์86000,
86100 (ตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลทุ่งคา และตำบลวิสัยเหนือ),
86120 (ตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลหาดทรายรี และหมู่ที่ 1, 9-10 ตำบลท่ายาง),
86190 (ตำบลบ้านนา; ตำบลวังใหม่; หมู่ที่ 1-5, 7-8 ตำบลขุนกระทิง; หมู่ที่ 7, 9 ตำบลตากแดด; หมู่ที่ 4, 8-9, 12-13 ตำบลวังไผ่)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร
ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
พิกัด10°29′35″N 99°10′49″E / 10.49306°N 99.18028°E / 10.49306; 99.18028
โทรศัพท์0 7750 3725, 0 7751 1214
โทรสาร0 7750 3725
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองชุมพรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 16 ตำบล 161 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปากน้ำ (Pak Nam) 10 หมู่บ้าน
2. ท่ายาง (Tha Yang) 11 หมู่บ้าน
3. บางหมาก (Bang Mak) 13 หมู่บ้าน
4. นาทุ่ง (Na Thung) 10 หมู่บ้าน
5. นาชะอัง (Na Cha-ang) 9 หมู่บ้าน
6. ตากแดด (Tak Daet) 9 หมู่บ้าน
7. บางลึก (Bang Luek) 12 หมู่บ้าน
8. หาดพันไกร (Hat Phan Krai) 12 หมู่บ้าน
9. วังไผ่ (Wang Phai) 13 หมู่บ้าน
10. วังใหม่ (Wang Mai) 9 หมู่บ้าน
11. บ้านนา (Ban Na) 13 หมู่บ้าน
12. ขุนกระทิง (Khun Krathing) 8 หมู่บ้าน
13. ทุ่งคา (Thung Kha) 11 หมู่บ้าน
14. วิสัยเหนือ (Wisai Nuea) 12 หมู่บ้าน
15. หาดทรายรี (Hat Sai Ri) 7 หมู่บ้าน
16. ถ้ำสิงห์ (Tham Sing) 6 หมู่บ้าน
   

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองชุมพรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตะเภาทั้งตำบล และยังครอบคลุมไปถึงบางส่วนของตำบลบางหมาก ตำบลนาทุ่ง ตำบลตากแดด ตำบลวังไผ่ และตำบลขุนกระทิง
 • เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากน้ำ
 • เทศบาลตำบลวังไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังไผ่
 • เทศบาลตำบลบางลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางลึกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาชะอัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชะอังทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขุนกระทิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนกระทิง (นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร)
 • เทศบาลตำบลบางหมาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหมาก (นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร)
 • เทศบาลตำบลท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ายางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหาดทรายรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดทรายรีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพรและเทศบาลตำบลวังไผ่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำ (นอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทุ่ง (นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตากแดด (นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดพันไกรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิสัยเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ทั้งตำบล

ธนาคารแก้ไข

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพร
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากน้ำชุมพร
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปฐมพร
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร
 7. ธนาคารกรุงไทย สาขาปฐมพร
 8. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์
 9. ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการชุมพร
 10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชุมพร
 11. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
 12. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์
 13. ธนาคารกสิกรไทย สาขาชุมพร
 14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากน้ำชุมพร
 15. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
 16. ธนาคารทหารไทย สาขาชุมพร
 17. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชุมพร
 18. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
 19. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์
 20. ธนาคารธนชาต สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
 21. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร
 22. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปฐมพร
 23. ธนาคารพัฒนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) สาขาชุมพร
 24. ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
 25. ธนาคารออมสิน สาขาย่อยโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์
 26. ธนาคารออมสิน สาขาปฐมพร
 27. ธนาคารออมสิน สาขาปากน้ำชุมพร
 28. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมพร
 29. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาชุมพร