อำเภอกระบุรี

อำเภอในจังหวัดระนอง ประเทศไทย

กระบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระนอง

อำเภอกระบุรี
แผนที่จังหวัดระนอง เน้นอำเภอกระบุรี
คำขวัญ: 
คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ
มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา
พิกัดภูมิศาสตร์: 10°25′54″N 98°47′18″E / 10.43167°N 98.78833°E / 10.43167; 98.78833
อักษรไทยอำเภอกระบุรี
อักษรโรมันAmphoe Kra Buri
จังหวัดระนอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด783.0 ตร.กม. (302.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด48,384 คน
 • ความหนาแน่น61.79 คน/ตร.กม. (160.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 85110
รหัสภูมิศาสตร์8504
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอกระบุรี เลขที่ 99
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง 85110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
แม่น้ำกระบุรีในตำบลมะมุ

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกระบุรีตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองใกล้เคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอกระบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน ได้แก่

1. น้ำจืด (Nam Chuet) 9 หมู่บ้าน
2. น้ำจืดน้อย (Nam Chuet Noi) 6 หมู่บ้าน
3. มะมุ (Mamu) 8 หมู่บ้าน
4. ปากจั่น (Pak Chan) 11 หมู่บ้าน
5. ลำเลียง (Lamliang) 11 หมู่บ้าน
6. จ.ป.ร. (Choporo) 10 หมู่บ้าน
7. บางใหญ่ (Bang Yai) 5 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกระบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลน้ำจืด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำจืด
  • เทศบาลตำบล จ.ป.ร. ครอบคลุมพื้นที่ตำบล จ.ป.ร. ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำจืด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะมุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากจั่นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำเลียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใหญ่ทั้งตำบล

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข