อำเภอกะเปอร์

อำเภอในจังหวัดระนอง ประเทศไทย

กะเปอร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง

อำเภอกะเปอร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kapoe
แผนที่จังหวัดระนอง เน้นอำเภอกะเปอร์
คำขวัญ: 
กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงพ่อเบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง
พิกัดภูมิศาสตร์: 9°35′7″N 98°35′46″E / 9.58528°N 98.59611°E / 9.58528; 98.59611
ประเทศ ไทย
จังหวัดระนอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด657.688 ตร.กม. (253.935 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด21,975 คน
 • ความหนาแน่น33.41 คน/ตร.กม. (86.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 85120
รหัสภูมิศาสตร์8503
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกะเปอร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

คำว่า "กะเปอร์" เป็นคำประสมจากคำสองคำคือ "กะ" ไม่มีความหมาย ส่วนคำว่า "เปอร์" เป็นชื่อคน ซึ่งเป็นหญิงหม้ายชาวมลายูผู้ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณที่ตั้งตำบลกะเปอร์ในปัจจุบันเป็นคนแรก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "อำเภอกะเปอร์" ส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือ มาจากคำว่า "กราเปอร์" แปลว่า คลองเปอร์ แล้วจึงกร่อนเป็น "กะเปอร์" ในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

 
หาดในตำบลม่วงกลวง

อำเภอกะเปอร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วงกลวง (Muang Kluang) 4 หมู่บ้าน
2. กะเปอร์ (Kapoe) 10 หมู่บ้าน
3. เชี่ยวเหลียง (Chiao Liang) 7 หมู่บ้าน
4. บ้านนา (Ban Na) 8 หมู่บ้าน
5. บางหิน (Bang Hin) 5 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกะเปอร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกะเปอร์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกะเปอร์
  • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงกลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะเปอร์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบล
    กะเปอร์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชี่ยวเหลียงและตำบลบ้านนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหินทั้งตำบล