อำเภอกะเปอร์

อำเภอในจังหวัดระนอง ประเทศไทย

กะเปอร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง

อำเภอกะเปอร์
แผนที่จังหวัดระนอง เน้นอำเภอกะเปอร์
คำขวัญ: กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงพ่อเบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง
พิกัดภูมิศาสตร์: 9°35′7″N 98°35′46″E / 9.58528°N 98.59611°E / 9.58528; 98.59611
อักษรไทยอำเภอกะเปอร์
อักษรโรมันAmphoe Kapoe
จังหวัดระนอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด657.688 ตร.กม. (253.935 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด21,780 คน
 • ความหนาแน่น33.11 คน/ตร.กม. (85.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์85120
รหัสภูมิศาสตร์8503
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกะเปอร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

คำว่า "กะเปอร์" เป็นคำประสมจากคำสองคำคือ "กะ" หรือ "ก๊ะ" เป็นภาษามลายู แปลว่า พี่ หรือ น้า หรือ หญิงวัยกลางคน ส่วนคำว่า "เปอร์" เป็นชื่อคน ซึ่งเป็นหญิงหม้ายชาวมลายูผู้ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณที่ตั้งตำบลกะเปอร์ในปัจจุบันเป็นคนแรก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "อำเภอกะเปอร์" ส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือ มาจากคำว่า "กราเปอร์" แปลว่า คลองเปอร์ แล้วจึงกร่อนเป็น "กะเปอร์" ในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

 
หาดในตำบลม่วงกลวง

อำเภอกะเปอร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วงกลวง (Muang Kluang) 4 หมู่บ้าน
2. กะเปอร์ (Kapoe) 10 หมู่บ้าน
3. เชี่ยวเหลียง (Chiao Liang) 7 หมู่บ้าน
4. บ้านนา (Ban Na) 8 หมู่บ้าน
5. บางหิน (Bang Hin) 5 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกะเปอร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกะเปอร์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกะเปอร์
  • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงกลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะเปอร์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบล
    กะเปอร์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชี่ยวเหลียงและตำบลบ้านนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหินทั้งตำบล