อำเภอทับสะแก

อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

ทับสะแก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติหาดวนกร

อำเภอทับสะแก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thap Sakae
คำขวัญ: 
พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส
มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นอำเภอทับสะแก
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นอำเภอทับสะแก
พิกัด: 11°30′0″N 99°37′18″E / 11.50000°N 99.62167°E / 11.50000; 99.62167
ประเทศ ไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด538.0 ตร.กม. (207.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด49,550 คน
 • ความหนาแน่น92.10 คน/ตร.กม. (238.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 77130
รหัสภูมิศาสตร์7703
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทับสะแก หมู่ที่ 4
ถนนสุขาภิบาล ซอย 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481[1]

กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตังเป็น อำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[2]

ที่มาของชื่อ ทับสะแก มีเรื่องเล่ากันว่า เดิมมีตาปะขาวไม่ทราบชื่อว่าเป็นใครมาจากไหน ได้เข้ามาทำสวนบริเวณนี้เป็นคนแรก ต่อมามีผู้เดินทางมาจากที่ต่าง ๆ ปรากฏชื่อว่า ชื่อนายแทน นายคง ขุนด่านเจาะ ขวัญแก้ว ขวัญเมือง เข้ามาตั้งถิ่นฐานใกล้เคียงกับตาปะขาว เกิดชุมชนขึ้น แต่ไม่มีใครรู้จักชื่อตาปะขาว จึงเรียกกันว่า ตาแก่ และเรียกบ้านที่ตั้งของตาปะขาวว่า ทับตาแก่ ต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไป จนกลายมาเป็น "ทับสะแก"[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอทับสะแกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอทับสะแกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[4]
1. ทับสะแก Thap Sakae
11
10,246
2. อ่างทอง Ang Thong
11
6,862
3. นาหูกวาง Na Hukwang
13
2,179
4. เขาล้าน Khao Lan
11
3,263
5. ห้วยยาง Huai Yang
13
11,151
6. แสงอรุณ Saeng Arun
6
11,178

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอทับสะแกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับสะแกและตำบลเขาล้าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับสะแก (นอกเขตเทศบาลตำบลทับสะแก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหูกวางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาล้าน (นอกเขตเทศบาลตำบลทับสะแก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสงอรุณทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอทับสะแก ขึ้นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บถาวร 2012-06-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๕ คอนที่ ๐ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ หน้าที่ ๓๘๗๘
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เก็บถาวร 2012-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่มที่ ๗๕ ตอนที่ ๕๕ ก วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ หน้าที่ ๓๒๑
 3. "ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 2" (PDF). กรมศิลปากร. p. 87.
 4. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้