อำเภอบางกล่ำ

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

บางกล่ำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

อำเภอบางกล่ำ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bang Klam
คำขวัญ: 
หลวงปู่เฟื่องเลื่องลือ ระบือเรือแข่ง แหล่งส้มโอหวาน ย่านสำเภานาวา
สวาลือนาม เหนียวหลามรสดี
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอบางกล่ำ
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอบางกล่ำ
พิกัด: 7°5′18″N 100°24′42″E / 7.08833°N 100.41167°E / 7.08833; 100.41167
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด147.8 ตร.กม. (57.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด32,646 คน
 • ความหนาแน่น220.88 คน/ตร.กม. (572.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90110
รหัสภูมิศาสตร์9014
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ เลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

พื้นที่ของอำเภอบางกล่ำเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ บ้านบางกล่ำ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกลุ่มชาวจีนอพยพมาจาก อำเภอไห่เติง/ไห่เฉิง 海登縣 / 海澄縣 (ไฮเท่ง) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอหลงไห่ 龍海縣 (เหล่งไฮ) จังหวัดจังโจว (เจียงจิว 漳州府) มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน 福建省) ประเทศจีน ได้อาศัยเดินเรือมาทางอ่าวไทยเข้าสู่ทะเลสาบสงขลา และเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมคลองปะปนกับคนไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปี เริ่มแรกได้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกผัก ผลไม้ ประมง และค้าขายทางเรือ ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมต่อๆกันมาหลายอย่าง เช่น ภาษาพูด เป็นต้น จนกระทั่งคนจีนสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ เป็นเหตุให้เรียกชื่อคลองและบ้านเคลื่อนไปจากบางกลม หรือบางเกาะกลม เป็น บางกล่ำ เดิมทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และค้าขายทางเรือ

ตำบลบางกล่ำ ตำบลแม่ทอม ตำบลบ้านหาร ตำบลท่าช้าง เป็นตำบลเก่าแก่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อทั้งสี่ตำบล ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2464[1] เป็นรายชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2483 ได้มีการปรับเปลี่ยนการปกครองตำบลให้เหมาะสม ได้ยุบตำบลแม่ทอมและตำบลบ้านหารลง และในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลคลองอู่ตะเภา รวมตั้งเป็นตำบลแม่ทอม และตำบลบ้านหาร[2] ดังเดิม

กระทั่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลบางกล่ำ ตำบลท่าช้าง ตำบลแม่ทอม และตำบลบ้านหาร ออกจากการปกครองของอำเภอหาดใหญ่ รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางกล่ำ[3] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบางกล่ำ[4] จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอบางกล่ำมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอบางกล่ำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 36 หมู่บ้าน

1. บางกล่ำ (Bang Klam) 7 หมู่บ้าน
2. ท่าช้าง (Tha Chang) 18 หมู่บ้าน
3. แม่ทอม (Mae Thom) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านหาร (Ban Han) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอบางกล่ำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหารทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกล่ำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ทอมทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ [ในท้องที่มณฑลนครศรีธรรมราช]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 464–480. November 27, 1921.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2021-01-26.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางกล่ำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (9 ง): 161. January 21, 1986. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2021-01-26.
  4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (32 ก): 1–3. August 8, 1995. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2021-01-26.