อำเภอควนเนียง

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ควนเนียง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

อำเภอควนเนียง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khuan Niang
คำขวัญ: 
แดนศิลปินศิลปะ สะพานสู่ท่าเรือใหญ่
ผักอนามัยบางเหรียง มีชื่อเสียงชายหาด
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอควนเนียง
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอควนเนียง
พิกัด: 7°11′13″N 100°21′28″E / 7.18694°N 100.35778°E / 7.18694; 100.35778
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด208.0 ตร.กม. (80.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด34,427 คน
 • ความหนาแน่น165.51 คน/ตร.กม. (428.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90220
รหัสภูมิศาสตร์9013
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอควนเนียง หมู่ที่ 2
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอควนเนียง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรัตภูมิ กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลรัตภูมิ ตำบลควนโส ตำบลห้วยลึก และตำบลบางเหรียง ของอำเภอรัตภูมิ ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอควนเนียง[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีถัดมา

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอควนเนียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอควนเนียงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอควนเนียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

1. รัตภูมิ (Rattaphum) 13 หมู่บ้าน
2. ควนโส (Khuan So) 11 หมู่บ้าน
3. ห้วยลึก (Huai Luek) 9 หมู่บ้าน
4. บางเหรียง (Bang Riang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอควนเนียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลควนเนียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรัตภูมิ
  • เทศบาลตำบลบางเหรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเหรียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตภูมิ (นอกเขตเทศบาลตำบลควนเนียง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโสทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยลึกทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอควนเนียง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (1 ง): 32. January 1, 1985. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-19. สืบค้นเมื่อ 2021-01-28.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอวังวิเศษ อำเภอคลองหาด อำเภอป่าบอน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังโป่ง อำเภอควนเนียง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอหนองนาเดิม อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอทองแสนขัน พ.ศ. ๒๕๓๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (83 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-4. May 21, 1990. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-01-28.