อำเภอสิงหนคร

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

สิงหนคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

อำเภอสิงหนคร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Singhanakhon
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอสิงหนคร
คำขวัญ: 
ทะเลคู่ตระการ น้ำตาลเลิศรส
เรืองยศวัฒนธรรม หัตถกรรมล้ำค่า
เมืองท่าแดนใต้
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°14′18″N 100°33′10″E / 7.23833°N 100.55278°E / 7.23833; 100.55278
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด228.0 ตร.กม. (88.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด83,993 คน
 • ความหนาแน่น368.39 คน/ตร.กม. (954.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 90280
รหัสภูมิศาสตร์9015
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ถนนสงขลา-
ระโนด ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอสิงหนคร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสงขลา กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลหัวเขา ตำบลสทิงหม้อ ตำบลชิงโค ตำบลทำนบ ตำบลป่าขาด ตำบลปากรอ ตำบลชะแล้ ตำบลรำแดง ตำบลบางเขียด ตำบลวัดขนุน และตำบลม่วงงาม ของอำเภอเมืองสงขลา ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสิงหนคร[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน เป็นกิ่งอำเภอที่แยกโดยมีตำบลมากที่สุดถึง 11 ตำบล

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสิงหนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ปีเดียวกัน[2]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสิงหนครมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสิงหนครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชิงโค (Ching Kho) 10 หมู่บ้าน 7. ปากรอ (Pak Ro) 6 หมู่บ้าน
2. สทิงหม้อ (Sathing Mo) 6 หมู่บ้าน 8. ป่าขาด (Pa Khat) 5 หมู่บ้าน
3. ทำนบ (Thamnop) 7 หมู่บ้าน 9. หัวเขา (Hua Khao) 8 หมู่บ้าน
4. รำแดง (Ram Daeng) 7 หมู่บ้าน 10. บางเขียด (Bang Khiat) 5 หมู่บ้าน
5. วัดขนุน (Wat Khanun) 8 หมู่บ้าน 11. ม่วงงาม (Muang Ngam) 10 หมู่บ้าน
6. ชะแล้ (Chalae) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสิงหนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสิงหนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชิงโค (เฉพาะหมู่ที่ 1-4 และบางส่วนของหมู่ที่ 5 และ 6) ตำบลทำนบ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1 และ 3) ตำบลสทิงหม้อทั้งตำบล และตำบลหัวเขาทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองม่วงงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงงามทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลชะแล้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะแล้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชิงโค (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทำนบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรำแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดขนุนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากรอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าขาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเขียดทั้งตำบล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสิงหนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (21 ง): (ฉบับพิเศษ) 73. February 5, 1988.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (107 ก): (ฉบับพิเศษ) 29-32. June 19, 1991.