อำเภอบ้านลาด

อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

บ้านลาด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองเพชรบุรี ภายหลังได้แยกท้องที่ตั่งเป็นอำเภอ ชื่อ อำเภอท่าช้าง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Lat
คำขวัญ: 
ละมุดหวาน น้ำตาลเด็ด ชมพู่เพชร
เลิศล้ำ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอบ้านลาด
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอบ้านลาด
พิกัด: 13°2′58″N 99°55′8″E / 13.04944°N 99.91889°E / 13.04944; 99.91889
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด298.138 ตร.กม. (115.112 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด51,883 คน
 • ความหนาแน่น174.02 คน/ตร.กม. (450.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 76150
รหัสภูมิศาสตร์7606
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

24 กันยายน พ.ศ. 2459 ได้มีประกาศ ตั้งอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกท้องที่อำเภอจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 2 อำเภอ โดยอำเภอที่ตั้งใหม่คือ อำเภอท่าช้าง อำเภอเดิมแลเปลี่ยนชื่อจากอำเภอจังหวัดเพชรบุรี เป็น อำเภอคลองกระแชง มีผลเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2459[1] ต่อมาได้มีการเปลี่ยนนามเป็นอำเภอบ้านลาด ใน พ.ศ. 2482 [2]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบ้านลาดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบ้านลาดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 115 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านลาด (Ban Lat) 7 หมู่บ้าน 10. ลาดโพธิ์ (Lat Pho) 3 หมู่บ้าน
2. บ้านหาด (Ban Hat) 4 หมู่บ้าน 11. สะพานไกร (Saphan Krai) 3 หมู่บ้าน
3. บ้านทาน (Ban Than) 6 หมู่บ้าน 12. ไร่โคก (Rai Khok) 4 หมู่บ้าน
4. ตำหรุ (Tamru) 6 หมู่บ้าน 13. โรงเข้ (Rong Khe) 6 หมู่บ้าน
5. สมอพลือ (Samo Phlue) 5 หมู่บ้าน 14. ไร่สะท้อน (Rai Sathon) 8 หมู่บ้าน
6. ไร่มะขาม (Rai Makham) 4 หมู่บ้าน 15. ห้วยข้อง (Huai Khong) 3 หมู่บ้าน
7. ท่าเสน (Tha Sen) 6 หมู่บ้าน 16. ท่าช้าง (Tha Chang) 8 หมู่บ้าน
8. หนองกระเจ็ด (Nong Krachet) 5 หมู่บ้าน 17. ถ้ำรงค์ (Tham Rong) 6 หมู่บ้าน
9. หนองกะปุ (Nong Kapu) 9 หมู่บ้าน 18. ห้วยลึก (Huai Luek) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบ้านลาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านทานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำหรุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมอพลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่มะขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระเจ็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่โคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลสะพานไกร และตำบลโรงเข้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่สะท้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยลึกทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศ ตั้งอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๓ ตอนที่ ๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ หน้าที่ ๑๖๖
 2. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette. 56 (0 ก): 354–364. April 17, 1939.