อำเภอบ้านลาด

อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

บ้านลาด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองเพชรบุรี ภายหลังได้แยกท้องที่ตั่งเป็นอำเภอ ชื่อ อำเภอท่าช้าง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Lat
คำขวัญ: 
ละมุดหวาน น้ำตาลเด็ด ชมพู่เพชร
เลิศล้ำ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอบ้านลาด
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอบ้านลาด
พิกัด: 13°2′58″N 99°55′8″E / 13.04944°N 99.91889°E / 13.04944; 99.91889
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด298.138 ตร.กม. (115.112 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด51,883 คน
 • ความหนาแน่น174.02 คน/ตร.กม. (450.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 76150
รหัสภูมิศาสตร์7606
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

24 กันยายน พ.ศ. 2459 ได้มีประกาศ ตั้งอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกท้องที่อำเภอจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 2 อำเภอ โดยอำเภอที่ตั้งใหม่คือ อำเภอท่าช้าง อำเภอเดิมและเปลี่ยนชื่อจากอำเภอท่าช้าง เป็น อำเภอคลองกระแชง มีผลเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2459[1] ต่อมาได้มีการเปลี่ยนนามเป็นอำเภอบ้านลาด ใน พ.ศ. 2482 [2]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอบ้านลาดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอบ้านลาดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 115 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[3]
1. บ้านลาด Ban Lat
7
3,673
2. บ้านหาด Ban Hat
4
3,584
3. บ้านทาน Ban Than
6
2,480
4. ตำหรุ Tamru
6
2,847
5. สมอพลือ Samo Phlue
5
2,490
6. ไร่มะขาม Rai Makham
4
2,865
7. ท่าเสน Tha Sen
6
3,632
8. หนองกระเจ็ด Nong Krachet
5
2,494
9. หนองกะปุ Nong Kapu
9
4,191
10. ลาดโพธิ์ Lat Pho
3
1,216
11. สะพานไกร Saphan Krai
3
818
12. ไร่โคก Rai Khok
4
3,476
13. โรงเข้ Rong Khe
6
2,203
14. ไร่สะท้อน Rai Sathon
8
5,005
15. ห้วยข้อง Huai Khong
3
1,173
16. ท่าช้าง Tha Chang
8
2,748
17. ถ้ำรงค์ Tham Rong
6
3,382
18. ห้วยลึก Huai Luek
6
3,568

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอบ้านลาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านทานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำหรุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมอพลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่มะขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระเจ็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่โคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลสะพานไกร และตำบลโรงเข้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่สะท้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยลึกทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศ ตั้งอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๓ ตอนที่ ๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ หน้าที่ ๑๖๖
 2. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette. 56 (0 ก): 354–364. April 17, 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2010-08-14.
 3. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.