ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร–พัทลุง เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักของภาคใต้ เส้นทางเริ่มต้นจากแยกปฐมพรบนถนนเพชรเกษม ที่จังหวัดชุมพร จากนั้นวิ่งลงใต้ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และสิ้นสุดบนถนนเพชรเกษมที่จังหวัดพัทลุง ระยะทางรวม 382.616 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นถนน 4 ช่องจราจรตลอดสาย แบ่งเป็น 2 ช่องจราจรในแต่ละทิศทาง (ไป - กลับ แบบไม่วิ่งสวนทาง) โดยมีคูน้ำกั้นระหว่างทิศทาง ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 (A18) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 ตลอดสาย

Thai Highway-41.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ถนนสายเอเชีย
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:382.616 กิโลเมตร (237.747 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-4.svgThai Highway-327.svg ถ.เพชรเกษม / ทล.327 ใน อ.เมือง จ.ชุมพร
 
ปลายทิศใต้:Thai Highway-4.svg ถ.เพชรเกษม / ถ.ราเมศวร์ ใน อ.เมือง จ.พัทลุง
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 มีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่แยกปฐมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ในขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้วิ่งตรงลงไปทางใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าสำหรับการเดินทางไปยังภาคใต้ตอนล่าง

ในจังหวัดชุมพร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ได้เริ่มจาก อำเภอเมืองชุมพร และวิ่งไปยังทิศใต้ผ่านอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม รวมระยะทางในจังหวัดชุมพร 95.163 กิโลเมตร จากนั้นก็ได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะ ผ่านอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ รวมระยะทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 154.563 กิโลเมตร จากนั้นก็เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอถ้ำพรรณรา และผ่านไปยัง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอชะอวด รวมระยะทางอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 99.8 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่จังหวัดพัทลุงที่อำเภอป่าพะยอม ผ่านอำเภอควนขนุน และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง รวมระยะทางในจังหวัดพัทลุง 33.09 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยกแก้ไข

จังหวัดชุมพร
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทิศทาง: แยกปฐมพร – พัทลุง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชุมพร 0.000 ต่างระดับปฐมพร เชื่อมต่อจาก:   ถ.เพชรเกษม ไปประจวบคีรีขันธ์
  ทล.327 เข้าเมืองชุมพร   ถ.เพชรเกษม ไประนอง
34.876 แยกสวี 4003 ทล.4003 ไป อ.สวี ไม่มี
40.867 แยกเขาสวนทุเรียน 4198 ทล.4198 ไปบ้านน้ำซับ ไม่มี
44.911 แยกเขาปีป 4096ทล.4096ไปบ้านปากตะโก 4091 ทล.4091 ไป อ.ละอุ่น
62.504 แยกวังตะกอ ไม่มี 4006 ทล.4006 ไประนอง
63.218 แยกสวนพระศรีนครินทร์ชุมพร 4002 ทล.4002 ไป อ.หลังสวน ไม่มี
87.095 แยกละแม 4112 ทล4112 ไป อ.ละแม 4112 ทล4112 ไปบ้านเขาชะมด
สุราษฎร์ธานี 99.040 4154 ทล.4154 ไปบ้านคันธุลี ไม่มี
99.995 ไม่มี 4259 ทล.4259 ไป บ้านคลองสงค์
110.041 แยกท่าชนะ(หนองนิล) 4114 ทล.4114 ไป อ.ท่าชนะ 4265 ทล.4265 ไปบ้านทุ่งพลับ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข