เทศบาลนครอ้อมน้อย

เทศบาลนครในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

อ้อมน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนครแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ 30.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 53,703 คน[1]

อ้อมน้อย
ตราอย่างเป็นทางการของอ้อมน้อย
ตรา
คำขวัญ: ศรัทธาหลวงพ่อเพ็ง หลวงพ่อพักตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลือไกลอุตสาหกรรม งามล้ำเบญจรงค์
อ้อมน้อย ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อ้อมน้อย
อ้อมน้อย
ที่ตั้งของเทศบาลนครอ้อมน้อย
อ้อมน้อย ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย
อ้อมน้อย
อ้อมน้อย
อ้อมน้อย (ประเทศไทย)
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′00″N 100°19′27″E / 13.7001°N 100.3241°E / 13.7001; 100.3241พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′00″N 100°19′27″E / 13.7001°N 100.3241°E / 13.7001; 100.3241
จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ่มแบน
ตำบลอ้อมน้อย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสมศักดิ์ ขวัญเมือง
พื้นที่
 • ทั้งหมด30.40 ตร.กม. (11.74 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)[1]
 • ทั้งหมด53,703 คน
 • ความหนาแน่น1,766.55 คน/ตร.กม. (4,575.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ซอยเพชรเกษม 87 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์www.omnoi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 234 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 87 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย มีเนื้อที่ 30.40 ตารางกิโลเมตร

ประวัติแก้ไข

เทศบาลนครอ้อมน้อยเดิมทีมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมีชื่อว่า สุขาภิบาลอ้อมน้อย[2] และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2537 เล่มที่ 111 ตอนที่ 12 ก หน้า 18-20 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537[3] จากนั้นอีก 8 ปีต่อมา เทศบาลตำบลอ้อมน้อย ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอ้อมน้อยเป็น เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ้อมน้อย พ.ศ. 2545 เล่มที่ 119 ตอนที่ 93 ก หน้า 1-3 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545[4] มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545

ปัจจุบันมีฐานะเป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย ได้รับการยกฐานะตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็น เทศบาลนครอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553[5]

เทศบาลนครอ้อมน้อย จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 52,097 คน จำนวนบ้านทั้งหมด 43,995 หลัง (ข้อมูลปี 2555)

หน่วยการปกครองแก้ไข

เทศบาลนครอ้อมน้อยมีชุมชนทั้งหมด 28 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนปากคลองอ้อมน้อย (หมู่ 1)
 • ชุมชนหมู่บ้านอิ่มอัมพร (หมู่ 2)
 • ชุมชนบ้านรางน้ำใส (หมู่ 3)
 • ชุมชนบ้านแถว (หมู่ 4)
 • ชุมชนซอยโรงนุ่น (หมู่ 4)
 • ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ (หมู่ 5)
 • ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (หมู่ 6)
 • ชุมชนฟาร์มปลา (หมู่ 7)
 • ชุมชนหนองนกกระสา (หมู่ 9)
 • ชุมชนซอยกำนันวิจิตร (หมู่ 10)
 • ชุมชนดอนสอง (หมู่ 11)
 • ชุมชนหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1 (หมู่ 12)
 • ชุมชนกิตติพร (หมู่ 13)
 • ชุมชนโรงหมู่ (หมู่ 13)
 • ชุมชนบ้านคลองแค (หมู่ 2)
 • ชุมชนหมู่บ้านเพชรเกษมธานี (หมู่ 2)
 • ชุมชนหัวคู้ (หมู่ 4)
 • ชุมชนบ้านแถว 2 (หมู่ 4)
 • ชุมชนหมู่ 5 พัฒนา (หมู่ 5)
 • ชุมชนอรรคภัทรก้าวหน้า (หมู่ 5)
 • ชุมชนหัวถนน (หมู่ 6)
 • ชุมชนหนองบัว (หมู่ 8)
 • ชุมชนหมู่บ้านสินสมบูรณ์ (หมู่ 10)
 • ชุมชนผู้ใหญ่แอ้น (หมู่ 10)
 • ชุมชนดอนหนึ่ง (หมู่ 11)
 • ชุมชนศรีสำราญ (หมู่ 12)
 • ชุมชนหมู่บ้านหรรษา อ้อมน้อย (หมู่ 13)
 • ชุมชนโรงหมู่ 2 (หมู่ 13)

ประชากรแก้ไข

ข้อมูลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง ปัจจุบัน[6]

ปี (พ.ศ.) ประชากร ความหนาแน่น จำนวนบ้าน
2536 27,276 897.24 19,428
2537 28,933 951.74 22,595
2538 30,527 1,004.18 26,416
2539 32,057 1,054.51 28,741
2540 33,028 1,086.45 29,217
2541 35,701 1,174.38 30,600
2542 37,173 1,222.80 32,057
2543 39,079 1,285.49 32,915
2544 40,907 1,345.63 33,811
2545 43,100 1,417.76 34,540
2546 44,347 1,458.78 36,342
2547 45,312 1,490.53 38,091
2548 46,879 1,542.07 39,711
2549 48,245 1,587.01 40,736
2550 49,517 1,628.85 41,362
2551 50,687 1,667.34 42,192
2552 51,672 1,699.74 42,800
2553 52,314 1,720.86 43,120
2554 52,234 1,718.22 43,733
2555 52,097 1,713.71 43,995
2556 52,177 1716.34 44,278
2557 52,457 1,725.56 44,839

การศึกษาแก้ไข

การสาธารณสุขแก้ไข

เทศบาลนครอ้อมน้อย มีสถานบริการด้านสาธารณสุข 4 แห่ง คือ

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ้อมน้อย (ไทยกาเมนท์)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หมู่บ้านสิวารัตน์)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย) และศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ซอยคลองแค)

นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ เอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ

 • โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง 320 เตียง คือ โรงพยาบาลมหาชัย 2[11] (120 เตียง) และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย[12] (200 เตียง)
 • สถานประกอบการ ประเภท เวชกรรมชนิดมี และ ไม่มีเตียง, แผนโบราณ ,ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) ประมาณ 40-50 แห่ง
 • รพ.สต.1 แห่ง คือ รพ.สต.สายสี่ ตั้งอยู่ในซอยเพชรเกษม 116
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนอ้อมน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดอ้อมน้อย แต่เดิมเป็น รพ.สต.หัวถนน แต่หลังจากเกิดอุทกภัยในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 จึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ในบริเวณวัดอ้อมน้อย และเปลี่ยนเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชนอ้อมน้อย

การขนส่งแก้ไข

เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม หรือสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว

ถนนแก้ไข

ถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้แก่

บริการขนส่งสาธารณะแก้ไข

การบริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, รถแท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับกรุงเทพมหานคร, และรถยนต์โดยสารประจำทาง มีรายละเอียดดังนี้

รถยนต์โดยสารประจำทางที่ผ่านเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ

 • หมวด 1 คือรถ ขสมก. ทั้งหมด
 • หมวด 2 คือ รถ บขส.ทั้งหมด
 • หมวด 3 และ หมวด 4 คือ รถสองแถวทั้งหมด (ยกเว้นสาย 402 และ 8138)

ศาสนสถานแก้ไข

เทศบาลนครอ้อมน้อยมีวัดทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ วัดอ้อมน้อย และวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครอ้อมน้อย ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (พิเศษ 51 ง): 1–2. 5 มิถุนายน 2510. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลอ้อมน้อย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (12 ก): 18–20. 1 เมษายน 2537. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ้อมน้อย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (93 ก): 1–3. 20 กันยายน 2545. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครอ้อมน้อย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 149 ง): 45. 27 ธันวาคม 2553. Check date values in: |date= (help)
 6. กรมการปกครอง และ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอ้อมน้อย
 7. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
 8. โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
 9. โรงเรียนบ้านคลองแค
 10. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 11. โรงพยาบาลมหาชัย 2
 12. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย