เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นเทศบาลแห่งหนึ่ง ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายทศพล รอดรัตนาทูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด12 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด23,527 คน
 • ความหนาแน่น1,960.58 คน/ตร.กม. (5,077.9 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ถนนเทศบาล 15 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์0 2429 7006-10
โทรสาร0 2429 7133
เว็บไซต์http://www.omyai.go.th/ http://www.omyai.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นตำบลอ้อมใหญ่ และท้องถิ่นบางส่วนของตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล จึงได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 จัดตั้งสุขาภิบาล อ้อมใหญ่ ” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 90 วันที่ 9 มิถุนายน 2524 '[1] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1-8 ตำบลอ้อมใหญ่ และหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

อาณาเขตแก้ไข

ชุมชนในเขตเทศบาลแก้ไข

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีทั้งหมด 17 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนอาสาเพื่อนพึ่งพา
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 • ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่
 • ชุมชนหมู่บ้านสุภาพร 4
 • ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น
 • ชุมชนนิศาชล
 • ชุมชนสามัคคีธรรม
 • ชุมชนเกษตรพัฒนา
 • ชุมชนอาสาพัฒนา
 • ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า
 • ชุมชนหมู่บ้านสามพราน
 • ชุมชนภูมิสุวรรณวิลล่า
 • ชุมชนวัดเทียนดัด
 • ชุมชนเทียนดัดวิลเลจ
 • ชุมชนบ้านสวนส้ม
 • ชุมชนบ้านคลองลัด
 • ชุมชนบ้านใหม่

สถานศึกษาในเขตเทศบาลแก้ไข

สังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่แก้ไข

ประเภทศูนย์เด็กเล็กแก้ไข

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองอ้อมใหญ่
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทรายก้าวหน้า

ประเภทโรงเรียนแก้ไข

 • โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลวิทยาคาร)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)

สังกัด สพป.นฐ. เขต 2แก้ไข

 • โรงเรียนวัดคลองลัดอ้อมใหญ่

วัดในเขตเทศบาลแก้ไข

วัดในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดอ้อมใหญ่
 • วัดคลองอ้อมใหญ่
 • วัดเทียนดัด
 • วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (90 ง): 1728–1730. 9 มิถุนายน 2524. Check date values in: |date= (help)