ถนนพุทธมณฑล สาย 5

ถนนพุทธมณฑล สาย 5 (อักษรโรมัน: Thanon Phutthamonthon Sai 5) มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่แยกอ้อมน้อย (จุดตัดกับถนนเพชรเกษม) ในเขตตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา, หอภาพยนตร์แห่งชาติ, วิทยาลัยนาฏศิลป์, และทางหลวงชนบท นฐ.4006 ไปสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่ 10+752 ในเขตตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ต่อมาได้รับการขยายถนนเป็น 4-6 ช่องจราจร พร้อมกับมีการสร้างสะพานข้ามถนนบรมราชชนนี แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2559

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3414
ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ถนนสายอ้อมน้อย–ศาลายา
ถนนพุทธมณฑล สาย 5.jpg
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว10.752 กิโลเมตร (6.681 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.เพชรเกษม ใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 
ปลายทางทิศเหนือสุดระยะที่ กม.10.752 ใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ปัจจุบันถนนพุทธมณฑล สาย 5 ช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 0+985 มีฐานะเป็น ทางหลวงท้องถิ่น สค.ถ 4-0003 และอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครอ้อมน้อย ส่วนช่วงตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 0+985 เป็นต้นไป มีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3414 สายอ้อมน้อย–ศาลายา และอยู่ในความดูแลของหมวดทางหลวงพุทธมณฑล แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3414 (ถนนพุทธมณฑล สาย 5) ทิศทาง: อ้อมน้อย–ศาลายา
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนพุทธมณฑล สาย 5 (เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย)
สมุทรสาคร 0+000 แยกอ้อมน้อย   ถนนเพชรเกษม ไป อ.นครชัยศรี   ถนนเพชรเกษม ไป หนองแขม
0+985 ตรงไป: ถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงพุทธมณฑล แขวงทางหลวงสมุทรสาคร)
  อ้อมน้อย–ศาลายา
สมุทรสาคร 0+985 เชื่อมต่อจาก: ถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ในเขตควบคุมของเทศบาลนครอ้อมน้อย)
นครปฐม แยกพุทธมณฑล สาย 5   ถนนบรมราชชนนี ไป อ.นครชัยศรี   ถนนบรมราชชนนี ไป ตลิ่งชัน, ปิ่นเกล้า
  ทางหลวงชนบท นฐ.4006 ไป อ.นครชัยศรี   ทางหลวงชนบท นฐ.4006 ไป มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต